Gepubliceerd op donderdag 21 april 2022
IT 3904
Rechtbank Noord-Holland ||
17 nov 2021
Rechtbank Noord-Holland 17 nov 2021, IT 3904; ECLI:NL:RBNHO:2021:11291 (Vloerkledenwinkel tegen Pixelindustries), https://www.itenrecht.nl/artikelen/overeenkomst-niet-ontbonden-wegens-afwezigheid-fatale-termijn

Overeenkomst niet ontbonden wegens afwezigheid fatale termijn

Rb Noord-Holland 17 november 2021, IEF 20667, IT 3904; ECLI:NL:RBNHO:2021:11291 (Vloerkledenwinkel tegen Pixelindustries) Pixelindustries heeft in opdracht van Vloerkledenwinkel een app ontwikkeld, waarmee Vloerkledenwinkel online haar producten wilde aanbieden. Het was de bedoeling dat klanten van Vloerkledenwinkel met de app digitaal een vloerkleed konden projecteren op de vloer van een zelfgekozen ruimte, waarna klanten dat vloerkleed via de app bij haar konden bestellen. De datum van oplevering van de app is herhaaldelijk uitgesteld. Omdat de app ook na de laatste door Vloerkledenwinkel gestelde termijn niet werd opgeleverd, heeft Vloerkledenwinkel de overeenkomst met Pixelindustries ontbonden.

In deze procedure vordert Vloerkledenwinkel Pixelindustries te veroordelen de bedragen terug te betalen die Vloerkledenwinkel op de facturen van Pixelindustries heeft voldaan, en een aanvullende schadevergoeding. Volgens Pixelindustries rustte op haar slechts een inspanningsverplichting, zodat van een fatale termijn waarbinnen zij de app had moeten opleveren geen sprake is. Vloerkledenwinkel was volgens Pixelindustries daarom niet bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De rechtbank geeft Pixelindustries daarin gelijk, omdat niet is gebleken dat partijen een fatale termijn voor oplevering hebben afgesproken.

In haar tegenvordering maakt Pixelindustries aanspraak op vergoeding van schade die Pixelindustries lijdt als gevolg van de onterechte beëindiging van de overeenkomst, het resterende bedrag van de aanneemsom dat Vloerkledenwinkel nog niet had betaald (het positief contractsbelang). Die vordering wijst de rechtbank toe, omdat Vloerkledenwinkel de overeenkomst niet had mogen ontbinden en daardoor in (schuldeisers)verzuim is gekomen. Vloerkledenwinkel is niet ingegaan op het aanbod van Pixelindustries om de app (alsnog) aan haar op te leveren.

4.14. Omdat Pixelindustries niet in verzuim was, is de conclusie dat Vloerkledenwinkel op 21 december 2019 en/of 15 januari 2020 niet bevoegd was de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Het gevolg hiervan is dat partijen niet verplicht zijn de al ontvangen prestaties ongedaan te maken (artikel 6:271 BW). De vordering van Vloerkledenwinkel om Pixelindustries te veroordelen om de betaalde factuurbedragen terug te betalen zal daarom worden afgewezen. Omdat Pixelindustries niet in verzuim is, zullen de gevorderde schadevergoeding en buitengerechtelijke incassokosten eveneens worden afgewezen.