Gepubliceerd op donderdag 30 september 2021
IT 3671
Gerechtshof Amsterdam ||
4 mei 2021
Gerechtshof Amsterdam 4 mei 2021, IT 3671; ECLI:NL:GHAMS:2021:1284 (4Bis tegen Digitale Nazorg ), https://www.itenrecht.nl/artikelen/overzetting-van-domeinnamen-zonder-toestemming-onrechtmatig

Overzetting van domeinnamen zonder toestemming onrechtmatig

Gerechtshof Amsterdam 4 mei 2021, IEF 20215, IT 3671; ECLI:NL:GHAMS:2021:1284 (4Bis tegen Ditigale Nazorg) Digitale Nazorg houdt zich bezig met het beheren en afwikkelen van de digitale nalatenschap. 4Bis Innovations is een software-ontwikkelaar die tevens hostingdiensten verleent. Zij host onder meer de domeinnamen digitalevoorzorg.nl, digitalenazorg.nl en i-finish.nl. Dit laatste is een handelsnaam van Digitale Nazorg. De voorzieningenrechter heeft over deze zaak geoordeeld dat 4Bis verplicht is bepaalde domeinnamen, e-mailaccounts en websites over te dragen aan Digitale Nazorg. Deze had 4Bis namelijk zonder toestemming overgedragen aan moedermaatschappij DEH. 4Bis voert in hoger beroep aan dat door het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst tussen Digitale Nazorg en DEH een vennootschap onder firma tot stand is gekomen, waarin Digitale Nazorg vervolgens krachtens een mondelinge afspraak de domeinnamen en content van haar bestaande websites heeft ingebracht. Dit komt het hof niet waarschijnlijk voor en is door 4Bis niet verder onderbouwd. Ook de overige grieven slagen niet. Het vonnis van de voorzieningenrechter zal worden bekrachtigd. 

4.7 4Bis voert in hoger beroep aan dat door het aangaan van de samenwerkings-overeenkomst tussen Digitale Nazorg en DEH een vennootschap onder firma tot stand is gekomen, waarin Digitale Nazorg vervolgens krachtens een mondelinge afspraak de domeinnamen en content van haar bestaande websites heeft ingebracht. Ten aanzien van de domeinnamen digitalenazorg.nl en digitalevoorzorg.nl vindt dit standpunt geen steun in de schriftelijke samenwerkingsovereenkomst. Dat Digitale Nazorg, naast dit betrekkelijk uitvoerige contract, mondeling heeft toegestemd in een overdracht of inbreng met prijsgeven van haar domeinnamen als hiervoor bedoeld onder 4.6, komt het hof niet waarschijnlijk voor en is door 4Bis niet onderbouwd. Dit standpunt van 4Bis is ook niet verenigbaar met wat de voorzieningenrechter in dit verband heeft overwogen (waartegen 4Bis geen grieven heeft gericht), namelijk dat Digitale Nazorg en DEH weliswaar de content van de websites achter digitalenazorg.nl en digitalevoorzorg.nl hebben samengevoegd met de website waarop de I-Finish diensten werden aangeboden om meer bezoekers te trekken, maar dat vervolgens daarop binnengekomen opdrachten voor digitale voorzorg of nazorg altijd werden doorgeleid naar Digitale Nazorg en door haar uitgevoerd en gefactureerd werden, zodat van overdracht of inbreng zoals door 4Bis bedoeld geen sprake was.