IT 3024

Perspublicaties over huurders deels onrechtmatig

Rechtbank Noord-Nederland 15 januari 2020, IEF 18973, IT 3024; ECLI:NL:RBNNE:2020:247 (Eisers tegen NDC Mediagroep) In deze zaak is in geschil of de betreffende perspublicaties onrechtmatig zijn en of rectificatie nodig is. Het wordt onrechtmatig geacht dat gedaagden in de publicatie op de website Sikkom.nl over de parkeerplekken stellen dat huurder regelmatig intimiderende en chanterende mailtjes krijgt en eiser 2 diezelfde huurder meermalen mailt dat hij van de huurder af wil omdat de andere bewoners van het pand klaar zijn met zijn gedrag. Hetzelfde geldt ten aanzien van de publicatie op de Facebookpagina van Sikkom over de parkeerplekken. Voor het overige acht de rechtbank geen (onderdelen) van de in deze zaak behandelde publicaties onrechtmatig.

4.82 Het voorgaande leidt tot de volgende conclusies. Ten aanzien van de publicatie op de website Sikkom.nl met als kop 'Huurders van [eiser 2] moeten kilometers lopen voor dure en volle parkeerplek' van 7 november 2018 acht de rechtbank het onrechtmatig dat NDC Mediagroep en [gedaagde 2] in het artikel stellen dat de huurder regelmatig intimiderende en chanterende mailtjes krijgt en [eiser 2] diezelfde huurder meermalen mailt dat hij van de huurder af wil omdat de andere bewoners van het pand klaar zijn met zijn gedrag.

4.83 Het voorgaande geldt ook ten aanzien van de publicatie op de Facebookpagina van Sikkom met als kop 'Huurders van [eiser 2] moeten kilometers lopen voor dure en volle parkeerplek'

4.84 Voor het overige acht de rechtbank geen (onderdelen) van de in deze zaak behandelde publicaties onrechtmatig. Dat brengt de rechtbank bij de vraag wat voor gevolgen één en ander heeft voor de door [eiser 1] en [eiser 2] ingestelde vorderingen. De rechtbank overweegt daartoe als volgt.