IT 2117

Refurbished toestel van Apple is onvoldoende bij non-conformiteit

Rechtbank Amsterdam 8 juli 2016, IT 2117; ECLI:NL:RBAMS:2016:4197 (Refurbished toestel Apple bij non-conformiteit) Consumentenrecht, non-conformiteit. Eiseres heeft van Apple een Iphone 6 plus gekocht voor € 799,00 inclusief BTW. De koopprijs heeft zij betaald. Acht maanden later kan de telefoon niet meer opgestart worden. Eiseres heeft zich tot Apple gewend. De telefoon bleek niet meer te repareren. Apple heeft eiseres vervolgens een zogeheten refurbished toestel met dezelfde specificaties aangeboden. Eiseres heeft dit toestel niet geaccepteerd en meermalen schriftelijk aan Apple kenbaar gemaakt dat enkel een nieuw toestel als vervanging zal worden geaccepteerd. Apple heeft daarbij laten weten dat vervanging door een refurbished toestel tegemoet komt aan de rechten van eiseres. Eiseres heeft de koopovereenkomst ontbonden. Echter, de richtlijnconforme uitleg met betrekking tot non-conformiteit en artikel 7:21 BW brengt met zich mee dat Apple een nieuw toestel aan koper moet verschaffen. Apple kan niet met een refurbished toestel volstaan.

Beoordeling

6. De eerste vraag die beantwoord moet worden is of de Iphone aan de overeenkomst beantwoordt. Naar het oordeel van de kantonrechter is dat niet het geval. Van een Iphone van € 799,00 mag een koper verwachten dat deze niet al na acht maanden onherstelbaar defect is, gelet op haar eigen garantieregeling van een jaar is ook Apple die mening toegedaan. Dat de Iphone op het moment van aflevering functioneerde staat aan dit oordeel niet in de weg. Afwijkingen van hetgeen is overeengekomen kunnen zich immers – soms geruime tijd – na aankoop van een zaak openbaren. Nu Apple niet heeft betwist dat het defect is veroorzaakt door een gebrek aan de Iphone zelf, is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 BW. Dat [eiseres] daarbij niet het bewijsvermoeden van artikel 7:18 lid 2 BW toekomt, zoals Apple nog heeft aangevoerd, doet niet terzake, nu de kantonrechter gezien het vorengaande aan bewijslevering niet toekomt.

7. Vervolgens is de vraag wat het gevolg is van deze non-conformiteit. Partijen zijn het er over eens dat reparatie van de Iphone niet meer mogelijk was. Apple meent wel, zo begrijpt de kantonrechter, dat zij een aanbod tot vervanging heeft gedaan dat voldoet aan artikel 7:21 lid 1 onder c. BW. Vraag is dan wat wordt bedoeld met “vervanging van de afgeleverde zaak” zoals in die wetsbepaling opgenomen. Meer concreet is in dit geval de vraag of de Iphone moet worden vervangen door een nieuw exemplaar zoals op het moment van aankoop, zoals [eiseres] stelt, of dat kan worden volstaan met een refurbished exemplaar dat tenminste vergelijkbaar is met de staat van de Iphone op het moment waarop deze kapot ging, zoals Apple aanvoert.

9. Naar het oordeel van de kantonrechter kan dit niet anders begrepen worden dan dat vervanging van een nieuw gekochte zaak die non-conform blijkt te zijn, dient plaats te vinden door aan de koper een nieuw exemplaar te verstrekken.

10. Nu Apple dat ondanks ingebrekestelling is blijven weigeren, heeft [eiseres] de overeenkomst rechtsgeldig ontbonden. Zij kan dan ook geen nakoming van die overeenkomst meer vorderen en haar primaire vordering is niet toewijsbaar. Wel toewijsbaar is de subsidiair gevorderde nakoming van de ongedaanmakingsverplichtingen. Dat geldt dus ook voor haar eigen ongedaanmakingsverplichting, nu zij dit vordert terwijl die vordering is gegrond op de wet.