Gepubliceerd op woensdag 30 maart 2022
IT 3874
Gerechtshof Amsterdam ||
15 mrt 2022
Gerechtshof Amsterdam 15 mrt 2022, IT 3874; ECLI:NL:GHAMS:2022:765 (ADS tegen geïntimeerde), https://www.itenrecht.nl/artikelen/samenwerking-m-b-t-softwareontwikkeling-op-goede-gronden-be-indigd

Samenwerking m.b.t. softwareontwikkeling op goede gronden beëindigd

Hof Amsterdam 15 maart 2022, IT 3874; ECLI:NL:GHAMS:2022:765 (ADS tegen geïntimeerde) Partijen hebben een geschil over de gevolgen van de beëindiging van hun samenwerking betreffende de exploitatie door ADS van door geïntimeerde ontwikkelde software. ADS meent dat geïntimeerde deze samenwerking ten onrechte heeft beëindigd. Geïntimeerde stelt de samenwerking op goede gronden te hebben beëindigd en vordert op zijn beurt onder andere betaling van hem nog toekomende abonnementsgelden. In eerste aanleg oordeelt de kantonrechter dat geïntimeerde de samenwerking op goede gronden heeft kunnen beëindigen, dat de vorderingen van ADS afgewezen moeten worden en die van geïntimeerde grotendeels (behoudens het gevorderde verbod) toegewezen. Het hof oordeelt dat de grieven in het principaal en het incidenteel appel falen.

4.6. In de gegeven omstandigheden, die gekenmerkt werden door een verstoorde verhouding en de voortdurende weigering van ADS om de overeenkomst na te leven, mocht [geïntimeerde] de overeenkomst beëindigen en kon – anders dan ADS bepleit – in redelijkheid niet van hem verlangd worden dat hij daarbij een opzegtermijn in acht nam. De grief faalt daarom.