Gepubliceerd op woensdag 13 september 2023
IT 4372
Rechtbank Rotterdam ||
16 aug 2023
Rechtbank Rotterdam 16 aug 2023, IT 4372; ECLI:NL:RBROT:2023:7625 (Eisers tegen de basisschool), https://www.itenrecht.nl/artikelen/schending-avg-door-basisschool

Schending AVG door basisschool

Rechtbank Rotterdam 16 augustus 2023, IT 4372; ECLI:NL:RBROT:2023:7625 (Eisers tegen de basisschool) Eisers zijn de vader en moeder van een zoon die naar een basisschool van Stichting H30 voor Christelijk Peuterwerk Kinderopvang (hierna: de basisschool) ging. Zij vorderen schadevergoeding omdat de basisschool hun zoon geen passend onderwijs zou hebben gegeven. Zo zou de school onterecht het niveau van de zoon lager ingeschat hebben. Daarnaast vinden ook zij dat de basisschool onrechtmatig persoonsgegevens van hun zoon en andere leerlingen heeft verwerkt. 

Eisers vinden dat de privacy van hun zoon geschonden is doordat de voor de ouders toegankelijke informatie over andere leerlingen niet voldoende is geanonimiseerd. Zo kon worden achterhaal over welke leerlingen het in feite ging. Ook werd in het leerlingendossier informatie opgenomen over de privésituatie van eisers en hun zoon. De rechtbank kan het eerste verwijt niet inhoudelijk beoordelen, doordat eisers niet de wettelijke vertegenwoordigers zijn van andere leerlingen. Over het tweede verwijt oordeelt de rechtbank als volgt. Het vastleggen van de achtergrond van de zoon van eisers kwalificeert als verwerking van persoonsgegevens in de zin van de AVG. De basisschool maakt onvoldoende duidelijk waarom zij deze gegevens had mogen verwerken. Bij gebrek aan onderbouwing acht de rechtbank de verwerking van de persoonsgegevens onrechtmatig.