Gepubliceerd op dinsdag 21 juni 2022
IT 3971
Rechtbank Den Haag ||
16 mei 2022
Rechtbank Den Haag 16 mei 2022, IT 3971; ECLI:NL:RBDHA:2022:5503 (KvK tegen de B.V.), https://www.itenrecht.nl/artikelen/spoedeisend-belang-wegens-stroom-van-klachten-over-website

Spoedeisend belang wegens stroom van klachten over website

Vzr. Rb. Den Haag 16 mei 2022, IEF 20787, IT 3971; ECLI:NL:RBDHA:2022:5503 (KVK tegen de B.V.) De B.V. suggereert op het internet dat zij vergelijkbare diensten aanbiedt als de Kamer van Koophandel omtrent het inschrijven binnen de registers van het KVK en het voorzien van uittreksels van het handelsregister. De Kamer van Koophandel vordert van de B.V.  dat haar websites offline worden gezet en de domeinnamen van deze websites op naam van het KVK worden gesteld, en het stoppen van het gebruik van het woordmerk KVK in de advertenties van de B.V. Aldus de rechtbank heeft de KVK in dit geval spoedeisend belang bij behandeling van dit geschil, gezien er een grote hoeveelheid klachten over de dienstverlening van de B.V. bij haar binnenkomt. Vervolgens oordeelt de rechter dat het daarnaast aannemelijk is, dat de KVK schade leidt door de kwaliteit van de diensten van de B.V. Hierdoor worden de eerder besproken vorderingen van de KVK toegewezen.

4.2. De Kamer van Koophandel wordt geconfronteerd met een continue stroom van klachten over de “dienstverlening” door [de B.V.]. Dit maakt dat de Kamer van Koophandel een spoedeisend belang heeft bij het instellen van haar vorderingen in dit kort geding.

4.3. De Kamer van Koophandel heeft in haar dagvaarding en daarbij gevoegde producties uitvoerig gedocumenteerd dat de werkwijze van [de B.V.] het publiek dat op zoek is naar de Kamer van Koophandel in verwarring brengt en misleidt. Consumenten die diensten betrekken van [de B.V.] worden opgelicht. Zij moeten betalen voor een “dienst” maar ontvangen vervolgens geen uittreksel uit het handelsregister, noch wordt hun bedrijf in dat register ingeschreven. Voldoende aannemelijk is dat de Kamer van Koophandel hiervan hinder ondervindt en hierdoor (reputatie)schade lijdt. De vorderingen van de Kamer van Koophandel zijn dan ook, op de door haar aangedragen grondslagen, toewijsbaar. Wel zal de dwangsom worden gematigd en gemaximeerd als hierna te melden.