IT 2491

Taxichauffeur met vordering tot verwijdering persoonsgegevens bestuursorgaan bij voorzieningenrechter aan verkeerde adres

Vzr. Rechtbank Amsterdam 6 februari 2018, IT 2491; ECLI:NL:RBAMS:2018:575 (Taxichauffeur tegen Gemeente Amsterdam) Privacy. Na een geweldsincident met een verkeersregelaar is de chaffeurskaart van eiser, die taxichauffeur is, ingetrokken. Nadat eiser door de rechter is vrijgsproken van de ten laste gelegde feiten is hem een nieuwe chauffeurskaart verleend. Eiser heeft de Gemeente Amsterdam verzocht de registraties van de incidenten te verwijderen. De gemeente heeft aan de registraties toegevoegd dat eiser is vrijgesproken, maar handhaaft de registraties. Eiser vordert zonder succes verwijdering van de registraties. Omdat het gaat om gegevensverwerking door een bestuursorgaan moet eiser de bestuursrechtelijke route moet volgen en is hij bij de voorzieningenrechter aan het verkeerde adres. Ook indien zijn vordering wel in dit geding had kunnen worden geoordeeld, zou eiser niet geholpen zijn. 

4.2. Nu het gaat om gegevensverwerking door een bestuursorgaan, van wiens besluiten uiteindelijk beroep kan worden ingesteld bij de bestuursrechter, is in een met voldoende waarborgen omklede rechtsgang voorzien, waarin [eiser] hetzelfde of een vergelijkbaar resultaat kan bereiken als hij met deze vordering beoogt. Dit betekent dat hij voor het verwijderen van de registraties de bestuursrechtelijke route dient te volgen en daarin geen keuze heeft. In zoverre is hij dus bij de voorzieningenrechter aan het verkeerde adres. De door [eiser] aangehaalde jurisprudentie ging over privaatrechtelijke rechtspersonen die gegevens zouden verwerken, in het verlengde waarvan zich de vraag voordeed of de zaak aanhangig gemaakt kon worden via een dagvaardingsprocedure in plaats van een verzoekschriftprocedure.

4.3. Overigens zou [eiser] niet geholpen zijn, indien zijn vordering tot verwijdering van de registraties wel in dit geding had kunnen worden beoordeeld. Aan het geregistreerde incident over de mishandeling is inmiddels toegevoegd dat [eiser] daarvan is vrijgesproken. Meer zou hij op dat punt niet hebben kunnen verlangen. Over de andere geregistreerde incidenten hebben partijen verschillende lezingen. Zonder nader onderzoek, waarvoor het kort geding zich niet leent, had niet met voldoende mate van zekerheid kunnen worden vastgesteld dat die registraties ten onrechte zijn.