Gepubliceerd op dinsdag 17 mei 2022
IT 3933
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ||
10 mei 2022
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10 mei 2022, IT 3933; ECLI:NL:GHARL:2022:3667 (Kabel-Zaandam tegen Columbus ), https://www.itenrecht.nl/artikelen/tekortgeschoten-bij-nakomen-verbintenissen-it-project

Ingezonden door: Bert Gravendeel, Fruytier

Tekortgeschoten bij nakomen verbintenissen IT-project

Hof Arnhem-Leeuwarden 10 mei 2022, IT 3933; 200.210.787 (Kabel-Zaandam tegen Columbus) en Hof Arnhem-Leeuwarden 31 juli 2019, 200.210.787 (Kabel-Zaandam tegen Columbus) In 2012 zijn Kabel-Zaandam en Columbus een overeenkomst aangegaan voor het uitvoeren van een IT-project, waarbij Columbus zijn diensten ter beschikking stelde aan Kabel-Zaandam. Kabel-Zaandam heeft de overeenkomst vervolgens ontbonden, vanwege de exorbitante budgetoverschrijding van Columbus, deadlines die niet werden gehaald en het niet leveren van werkende systemen. Columbus eist vervolgens bij het hof betaling van de onbetaalde facturen, gezien Kabel-Zaandam verdere betalingen heeft opgeschort. Het hof verklaart voor recht dat Columbus toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van diens verbintenissen jegens Kabel-Zaandam en vernietigt het vonnis van 19 oktober 2016 . 

2.38. Een en ander leidt tot de conclusie dat Kabel-Zaandam gerechtigd was om haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. (…) Dat het eindpunt van het Project in zicht was doet daar niet aan af. Door alleen aan de afronding van het Project door te willen werken als de werkzaamheden gefactureerd konden worden, geen plafond te willen afspreken en bij het uitblijven van betaling de werkzaamheden te staken, heeft Columbus zelf in de hand gewerkt dat het nooit tot een afronding van het project is gekomen. Van Kabel-Zaandam kon op dat moment, geldlt op de buitenproportionele uitloop en excessieve overschrijding van het budget, redelijkerwijs niet worden verwacht dat zij door zou gaan met het betalen van de facturen.