IT 2603

Uitzenden tv-programma 'Foute boel' met woning in beeld is niet in strijd met de AVG

Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 5 juli 2018, IEF 17836; IT 2603; ECLI:NL:RBZWB:2018:4139 (eisers tegen Talpa TV) Mediarecht. AVG. Privacy. Rechtspraak.nl: Verbod gevraagd om een aflevering van het televisieprogramma ‘Foute boel’ uit te zenden omdat een woning is gefilmd. De wijze waarop de filmbeelden van de woning tot stand zijn gekomen, is niet onrechtmatig. Het uitzenden van die beelden is evenmin onrechtmatig en niet in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De uitzending mag doorgaan.

3.2. (...) Het zich op listige wijze toegang verschaffen tot het perceel waar [eiser sub 2] en de kinderen wonen is strafbaar, journalistiek laakbaar en civielrechtelijk onrechtmatig en vormt tevens een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van [eiser sub 2] en de kinderen. Het uitzenden van deze aflevering is meervoudig onrechtmatig. Strafrechtelijk is er sprake van smaad en laster in de zin van de artikelen 261 en 262 van het Wetboek van Strafrecht. Ten onrechte wordt immers gesteld dat eisers criminelen zijn. Civielrechtelijk is er sprake van onrechtmatig handelen in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), met de Gedragscode van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, met het Kinderrechtenverdrag en door opzettelijke aantasting van de goede naam van eisers. Het tonen van het perceel en de woning waar [eiser sub 2] en de kinderen wonen is in strijd met artikel 4 van de AVG. Het verspreiden van strafrechtelijke gegevens is in strijd met artikel 10 van de AVG. De exceptie voor journalisten is niet van toepassing op berichtgeving die in strijd is met de Gedragscode voor Journalistiek en de Leidraad voor de Journalistiek. In dit geval ontbreekt een faire, zorgvuldige en integere aanpak, een weergave van uiteenlopende meningen, een voldoende verificatie van feiten, voldoende gelegenheid voor een weerwoord, en worden derden zoals vrouw en kinderen betrokken.

3.3. Talpa voert verweer. Zij stelt dat de AVG niet van toepassing is en dat het enkel gaat om een afweging tussen de vrijheid van meningsuiting en het recht op privacy. De uitzending gaat uitsluitend over [eiser sub 1] . Hij weet waar de uitzending over gaat en hem is gelegenheid gegeven tot het geven van een weerwoord. Eerder ging hij zelfs akkoord met de uitzending. De villa wordt getoond als een kantooradres van [eiser sub 1] , waarbij de naam van de straat en de gemeente niet worden genoemd. Zijn echtgenote en de kinderen worden niet getoond en niet genoemd. Indien de AVG van toepassing zou zijn, geldt de persexceptie van artikel 85 AVG en artikel 43 van de Uitvoeringswet AVG. Ook is er geen strijd met strafrechtelijke bepalingen. Het toewijzen van de vorderingen van eisers zou een ontoelaatbare inbreuk zijn op de vrijheid van meningsuiting van Talpa. Bovendien zou daar een enorm chilling effect van uitgaan voor de media.

4.6. Verder achten eisers uitzending van de beelden bij de villa en uitzending van de vermelding van een strafrechtelijke veroordeling van [eiser sub 1] in strijd met de AVG.

Blijkens de door Talpa overgelegde publicaties heeft [eiser sub 1] in zijn handelen als verhuurder een strafrechtelijke veroordeling opgelopen. De vermelding van die veroordeling in een aflevering over diens verhuurderschap merkt de voorzieningenrechter daarom aan als het simpelweg vermelden van een feit. Talpa verwerkt dat nieuwsfeit niet in een register of databank met persoonsgegevens over [eiser sub 1] , zodat artikel 10 van de AVG niet van toepassing is.

4.7. Videobeelden van de villa zonder vermelding van de straat en de gemeente waar de villa is gelegen, acht de voorzieningenrechter te onbepaald om aan te kunnen merken als persoonsgegevens. Dat wordt mogelijk anders wanneer die videobeelden worden getoond in combinatie met het noemen van [eiser sub 1] naam. In dat geval acht de voorzieningenrechter het tonen van beelden van de villa echter nog steeds niet in strijd met de AVG vanwege de exceptie voor journalistieke doeleinden, bedoeld in artikel 85 van de AVG en uitgewerkt in artikel 43 van de Uitvoeringswet AVG.