IT 2731

Van der Spek mag beelden gemaakt met verborgen camera niet uitzenden

Hof Amsterdam 26 maart 2019, IT 2731; ECLI:NL:GHAMS:2019:981 (X tegen Simpel Media B.V.) Mediarecht. Opnames met verborgen camera; verbod tot gebruik beeld- en/of geluidmateriaal waarin appellant zichtbaar en/of hoorbaar is in het programma 'Van der Spek ontmaskert' over pedofilie en/of een kinderprostitutienetwerk in de Filipijnen en/of in dat programma te refereren bij naam, woonplaats en/of beroep aan appellant. Nu Simpel Media B.V. niet de volledige beelden en geluidsfragmenten ter beschikking heeft gesteld is onvoldoende aannemelijk dat adequate maatregelen zijn genomen om in toereikende mate tegemoet te komen aan de belangen van appellant. Derhalve wordt het vonnis in eerste aanleg vernietigd, en mogen de beelden niet worden uitgezonden.

3.2. Het hof constateert dat geïntimeerde ervoor heeft gekozen, niet alleen om praktische maar ook om principiële redenen, om niet de integrale (inhoud van de) uitzending van het programma in het kader van deze procedure beschikbaar te stellen. Dat betekent dat het hof zich niet in voldoende mate een eigen oordeel heeft kunnen vormen over de herkenbaarheid van appellant, zowel wat betreft zijn stem als zijn persoon en zijn omgeving.

3.5. Omdat het hof geen kennis heeft kunnen nemen van het beeld- en geluidmateriaal is onvoldoende aannemelijk geworden dat adequate maatregelen zijn genomen om in toereikende mate tegemoet te komen aan de belangen van appellant, met name als het gaat om zijn herkenbaarheid buiten de directe kring van familie en vrienden; de gevolgtrekking moet dus voorshands zijn dat het gebruikmaken van dat materiaal jegens appellant onrechtmatig is, zodat zijn belangen moeten prevaleren.

3.6. Dit brengt mee dat het vonnis in eerste aanleg niet in stand kan blijven.