IT 2626

Verdachte wordt veroordeeld tot 3 jaar cel voor hacken, identiteitsfraude en bezit van kinderporno

Rechtbank Amsterdam 8 augustus 2018, IT 2626; ECLI:NL:RBAMS:2018:5745. Computervredebreuk. Identiteitsfraude. Kinderpornografie. De verdachte wordt onder andere verdacht van medeplegen van vernieling van computergegevens, computervredebreuk, identiteitsfraude en het bezit van kinderporno. Er is onder andere een computer, vier filmcamera's, iPhone en een USB-stick in beslag genomen. Daaruit is gebleken dat hij e-mails heeft verstuurd met het doel om zich voor te doen als fotograaf waarop hij hoopte dat de aangeefster pikante foto's zou sturen. Daarnaast is in de woning een groot aantal digitale gegevensdragers in beslag genomen. Op zijn computer, twee harde schijven en een aantal CD’s en DVD’s is kinderporno grafisch materiaal aangetroffen. Nu er in totaal meer dan 130.000 kinderporno grafische bestanden zijn aangetroffen54, acht de rechtbank niet aannemelijk dat deze bestanden slechts ‘bijvangst’ waren, waarvan verdachte niet op de hoogte was. Op de computer van verdachte is informatie aangetroffen met betrekking tot inloggen en downloaden van gegevens van 524 iCloudaccounts. Hierbij is het softwareprogramma Elcomsoft Phone Breaker gevonden. Wanneer het e-mailadres van een slachtoffer hierin voorkomt is er daadwerkelijk op de iCloud van het slachtoffer ingelogd. Met behulp van dit softwareprogramma zijn gegevens uit de iCloud van aangeefsters gedownload. De verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden.

 

4.3.3 bewijsoverweging ten aan zien van het onder 1 en 2 ten laste gelegde (computervernieling en computervredebreuk) De rechtbank gaat op grond van de wettige bewijsmiddelen van de volgende feiten en omstandigheden uit.Op de computer van verdachte is informatie aangetroffen met betrekking tot inloggen en downloaden van gegevens van 524 iCloudaccounts. Hierbij is het softwareprogramma Elcomsoft Phone Breaker gevonden. Wanneer het e-mailadres van een slachtoffer hierin voorkomt is er daadwerkelijk op de iCloud van het slachtoffer ingelogd. Met behulp van dit softwareprogramma zijn gegevens uit de iCloud van aangeefster [aangeefster 1] gedownload. Er zijn twee mappen op haar naam aangetroffen met daarin foto’s, Whatsapp historie en inloggegevens van haar e-mailaccount, dropbox-, Digi-D- en ING-account.Verdachte heeft ook gegevens van [aangeefster 2] gedownload met behulp van Elcomsoft Phone Breaker. Van haar is een map met daarin foto’s, snapchat gegevens en WhatsApp historie aangetroffen. Ook zijn op de computer van verdachte mappen aangetroffen met daarin uit de iCloud gedownloade gegevens van aangeefsters [aangeefster 4] , [aangeefster 5] en [aangeefster 6] Dertien iCloudaccounts komen op zowel de lijst van verdachte als op die van medeverdachte [medeverdachte] voor, waaronder die van aangeefsters [aangeefster 2] en [aangeefster 4].  Verdachte heeft ook middels Elcomsoft Phone Breaker ingelogd op de iCloudaccount van [aangeefster 3] . Maar nu er geen map van haar op zijn harde schijf is aangetroffen, is het onzeker of er ook bestanden uit haar iCloud zijn gedownload.
4.3.5 Ten aanzien van het onder 5 ten laste gelegde (identiteitsfraude) De rechtbank gaat op grond van de wettige bewijsmiddelen van de volgende feiten en omstandigheden uit. Aangeefster [aangeefster 5] heeft verklaard dat zij e-mail contact heeft gehad met een fotograaf die haar vroeg om lingerie-, topless- en naaktfoto’s te sturen. De e-mail was afkomstig van het adres [e-mail adres 1]. Aangeefster [aangeefster 6] heeft verklaard dat zij tevens voor het sturen van pikante foto’s is benaderd via het e-mailadres [e-mail adres 2]. Hierna zou zij contact hebben gehad met [naam 2] en zijn vrouw [naam vrouw] . [aangeefster 6] heeft verklaard daarop ook daadwerkelijk foto’s in doorschijnende lingerie naar dit e-mailadres te hebben gestuurd. [naam 3] heeft, nadat hij door de politie op de hoogte is gesteld, aangifte gedaan van identiteitsfraude.
Uit de internetgeschiedenis van de telefoon van verdachte blijkt dat hij gebruik heeft gemaakt van het e-mailadres [e-mail adres 1]. Tevens zijn op zijn telefoon schermafbeeldingen gevonden van de eerder genoemde emailadressen met onderwerpen ‘Foto’s [aangeefster 6] ’ en ‘lingerie’. Verdachte heeft bij de politie verklaard dat hij redelijk goed kan typen en samen met medeverdachte [medeverdachte] mailtjes heeft opgesteld. Het doel van deze mailtjes was om zich voor te doen als fotograaf [naam fotograaf] , waarop zij hoopten dat aangeefsters pikante foto’s zouden sturen. Verdachte geeft toe dat één van de aangeefsters foto’s aan hem heeft gestuurd.
4.3.7 Ten aan zien van het onder 7 en 8 ten laste gelegde (bezit kinderpornografie) In de woning van verdachte hebben twee doorzoekingen plaatsgevonden, daarbij is een groot aantal digitale gegevensdragers in beslag genomen. Op zijn computer, twee harde schijven en een aantal CD’s en DVD’s is kinderpornografisch materiaal aangetroffen.53 Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij veel bestanden tegelijk heeft gedownload en daarom niet wist wat alle bestanden inhielden. Nu er in totaal meer dan 130.000 kinderpornografische bestanden zijn aangetroffen54, acht de rechtbank niet aannemelijk dat deze bestanden slechts ‘bijvangst’ waren, waarvan verdachte niet op de hoogte was. De rechtbank acht verder van belang dat verdachte heeft verklaard dat hij een persoon genoemd ‘ [naam 4] ’ heeft betaald voor pornografische filmpjes en foto’s. Weliswaar heeft verdachte verklaard dat hij niet wist dat de meisjes die in de filmpjes zouden optreden, minderjarig waren, maar dit acht de rechtbank niet geloofwaardig gelet op de e-mail correspondentie tussen verdachte en ‘ [naam 4] ’ die zich in het dossier bevindt. Uit deze e-mail correspondentie volgt dat verdachte specifiek interesse heeft getoond in meisjes tussen de 12 en 15 jaar, en dat ‘ [naam 4] ’ meermalen leeftijden van meisjes noemt die (ruim) onder de 18 jaar liggen. Uit het proces-verbaal blijkt ook duidelijk dat de betrokkenen bij de filmpjes en foto’s tussen de 6 en 16 jaar oud zijn. Op grond van het voorgaande acht de rechtbank het onder 7 en 8 ten laste legde bewezen. De raadsvrouw heeft aangevoerd dat verdachte in de periode 2007-2009 gedetineerd is geweest en dat in 2009 een huiszoeking bij verdachte heeft plaatsgevonden waarbij het kinderpornografisch materiaal niet is aangetroffen. Daarom zou alleen bezit op 18 mei 2017 kunnen worden bewezen. De raadsvrouw heeft haar stellingen echter niet met stukken onderbouwd. De rechtbank beschikt ook niet over stukken waarin is beschreven wanneer een vorige doorzoeking in het kader van een andere rechtszaak tegen verdachte zou hebben plaatsgevonden en wat daarbij in beslag is genomen. De rechtbank acht de hele ten laste gelegde periode bewezen. De rechtbank heeft hierbij in aanmerking genomen dat het langere tijd in beslag heeft moeten nemen om een verzameling van deze hoeveelheid aan bestanden aan te leggen. De onder feit 7 ten laste gelegde bestanden met naam ‘ [bestand 1] .jpg’ en ‘ [bestand 2] ’ voldoen niet aan de omschrijving gegeven in de tenlastelegging, nu niet vaststaat dat er sprake is van penetratie. Verdachte zal van deze onderdelen van de tenlastelegging worden vrijgesproken. Met betrekking tot het onder 7 ten laste gelegde bestand met naam ‘ [bestand 3] .jpg’ heeft de raadsvrouw aangevoerd dat niet vaststaat dat dit gaat om een seksuele gedraging die bestaat uit het gedeeltelijk naakt poseren door een minderjarige en dat om die reden ook van dit bestand vrijspraak moet volgen. De rechtbank overweegt hieromtrent als volgt. Er ligt een ambtsedig proces-verbaal, waarin wordt omschreven dat sprake is van doorschijnende kleding en waarin de afbeelding wordt beoordeeld als kinderpornografisch. De raadsvrouw stelt in haar pleidooi dat de inhoud van dit proces-verbaal niet juist is en dat sprake is van een lichtgekleurd shirt en een zwarte onderbroek. De raadsvrouw heeft echter op geen enkel moment in het geding te kennen gegeven dat zij deze foto ter terechtzitting wilde bekijken, of dat zij wilde dat de rechtbank op een ander moment van de afbeelding kennis zou nemen. Zij heeft gewacht met het voeren van dit verweer tot het pleidooi. De raadsvrouw beschikte al lang over het dossier en er zijn verschillende pro forma zittingen aan de inhoudelijke behandeling vooraf gegaan. De rechtszaak tegen verdachte behelst een aanzienlijk aantal feiten en loopt al geruime tijd, met een aantal slachtoffers waarvan enkele ook ter terechtzitting zijn verschenen. De rechtbank heeft de inhoudelijke behandeling al eerder (op 24 april 2018) moeten aanhouden, al was dat vanwege een volstrekt legitieme reden. De inhoudelijke behandeling in dit stadium opnieuw aanhouden zodat de rechtbank alsnog de betreffende afbeelding kan waarnemen, zou een onevenredige belasting van het strafgeding opleveren. Zowel voor verdachte, die zich in voorlopige hechtenis bevindt, als voor de slachtoffers. De rechtbank gaat om die reden in dit specifieke geval af op de inhoud van het proces-verbaal, ondanks het feit dat de rechtbank de afbeelding niet zelf heeft bekeken. Verdachte zal niet worden vrijgesproken voor het bezit van deze afbeelding.
8.3. Het oordeel van de rechtbank
De rechtbank legt een gevangenisstraf op van 36 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk en met een proeftijd van 3 jaar. De rechtbank heeft bij de keuze tot het opleggen van een gevangenisstraf en de duur daarvan in het bijzonder het volgende laten meewegen. Verdachte heeft een aanzienlijke hoeveelheid kinderpornografisch materiaal in bezit gehad. Een deel van dit materiaal betreft kinderpornografische films en video’s die op verzoek van verdachte speciaal voor hem zijn vervaardigd in de Dominicaanse Republiek. Verdachte heeft daarmee misbruik gemaakt van jonge en kwetsbare mensen. Verdachte houdt daarmee tevens de internationale kinderporno industrie in stand. De oriëntatiepunten van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) schrijven voor het een gewoonte maken van het bezit van kinderpornografisch materiaal een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar voor. Gelet op de hiervoor genoemde omstandigheden bestaat aanleiding bij de straftoemeting uit te gaan van een hogere straf voor de feiten 7 en 8 dan het hiervoor genoemde oriëntatiepunt. Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het plegen van identiteitsfraude, afdreiging, computervredebreuk en het downloaden van iCloud back-ups van heel veel mensen. Veel bestanden zijn doorzocht op intieme foto’s en filmpjes. Sommige vrouwen zijn hier achter gekomen en hebben aangifte gedaan. Hiermee heeft verdachte een ernstige inbreuk gemaakt op het privéleven van aangevers. Hij heeft met zijn handelen het vertrouwen dat een ieder moet kunnen hebben in het gebruik van internet geschaad. Het besef dat een wildvreemde kan indringen in privé accounts van willekeurige mensen is beangstigend voor de samenleving als geheel. Het maakt dat mensen in zijn algemeenheid op hun hoede zijn en twijfelen of zij privacy gevoelige gegevens nog wel kunnen beschermen. Dit voedt een algemeen wantrouwen om privacy gevoelige gegevens op te slaan of te delen en verdachte heeft bijgedragen aan dit wantrouwen. Verdachte dringt zich in het leven van willekeurige mensen ten behoeve van het bevredigen van zijn seksuele genot. Verdachte is bereid om daarbij ver te gaan, gelet op de bewezenverklaring van de feiten 4 en 5. Tevens is verdachte eerder veroordeeld voor het plegen voor computervredebreuk en het bezit van kinderpornografisch materiaal, wat een strafverzwarende omstandigheid oplevert.