IT 3142

Verspreiden van niet-geanonimiseerd vonnis is in strijd met AVG

Ktr. Rechtbank Noord-Nederland 28 april 2020, IT 3142; ECLI:NL:RBNNE:2020:1828 (Eiser tegen Nijestee) Eiser heeft een huurovereenkomst gesloten met Nijestee met betrekking tot de zelfstandige woning. Bij vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland van 23 juni 2017 is eiser veroordeeld om haar woning te ontruimen en ter vrije beschikking te stellen van Nijestee gedurende de periode dat Nijestee aan de woning de geplande werkzaamheden verricht en de woning gedurende de uitvoering van de geplande werkzaamheden niet te betreden. Bij vonnis van de kantonrechter van de rechtbank Noord-Nederland is onder meer de huurovereenkomst tussen eiser en Nijestee met betrekking tot de woning ontbonden en eiser veroordeeld tot ontruiming ervan.

Eiser heeft hoger beroep ingesteld. Eiser stelt onder andere dat Nijestee onrechtmatig jegens haar gehandeld door privégegevens aan derden kenbaar te maken. Eiser heeft bij de kantonrechter een verbod tot het verstrekken van haar persoonsgegevens aan derden gevorderd.

Het mag zo zijn dat de door eiser aan de kantonrechter ten behoeve van het verkrijgen van een rechterlijk oordeel verstrekte persoonsgegevens zijn neergelegd in een in het openbaar uitgesproken vonnis. Maar hieruit mag niet de toestemming van eiser voor verdere verspreiding van haar persoonsgegevens worden afgeleid. Mede om deze reden worden vonnissen gewezen tegen natuurlijke personen altijd in geanonimiseerde vorm gepubliceerd op rechtspraak.nl. Er wordt dan ook geoordeeld dat het zonder toestemming van eiser of zonder andere geldige reden verspreiden van haar persoonsgegevens door Nijestee in strijd met de AVG en jegens eiser onrechtmatig is. De onder IV ingestelde vordering van eiser kan worden toegewezen. Zonder toelichting die niet is gegeven valt immers ook niet in te zien waarom het verbod te ruim zou zijn geformuleerd.

2.4.5. Tussen partijen is niet in geschil dat het overleggen van een niet-geanonimiseerd vonnis in een andere procedure valt onder het begrip verwerken van persoonsgegevens van [eiser]. In het kortgedingvonnis van de kantonrechter van 23 juni 2017 staan immers haar naam en adres genoemd. Artikel 4 AVG noemt verspreiden als een wijze van verwerking. Artikel 6 van de AVG bepaalt dat verwerking van persoonsgegevens alleen is toegestaan indien aan een van de voorwaarden die in artikel 6 AVG worden genoemd is voldaan, bijvoorbeeld omdat betrokkene daarvoor toestemming heeft gegeven. De kantonrechter is van oordeel dat het op de weg van Nijestee ligt om feiten en omstandigheden te stellen en bij betwisting te bewijzen, waaruit kan worden afgeleid dat de verwerking rechtmatig is. Hetgeen door Nijestee in dat verband naar voren is gebracht in de onderhavige procedure is ontoereikend. Het mag zo zijn dat de door [eiser] aan de kantonrechter ten behoeve van het verkrijgen van een rechterlijk oordeel verstrekte persoonsgegevens zijn neergelegd in een in het openbaar uitgesproken vonnis. Maar hieruit mag niet de toestemming van [eiser] worden afgeleid voor verdere verspreiding van haar persoonsgegevens. Mede om deze reden worden vonnissen gewezen tegen natuurlijke personen altijd in geanonimiseerde vorm gepubliceerd op rechtspraak.nl.
 
2.4.6. Het zonder haar toestemming van [eiser] of zonder andere geldige reden verspreiden van haar persoonsgegevens door Nijestee is daarmee in strijd met de AVG en jegens [eiser] onrechtmatig. De onder IV ingestelde vordering van [eiser] kan worden toegewezen. Zonder toelichting die niet is gegeven valt immers ook niet in te zien waarom het verbod te ruim zou zijn geformuleerd.