Gepubliceerd op maandag 10 juni 2024
IT 4567
Rechtbank Amsterdam ||
29 mei 2024
Rechtbank Amsterdam 29 mei 2024, IT 4567; C/13/749412 KG ZA 24-314 (Theorie.nl tegen Docudesk), https://www.itenrecht.nl/artikelen/verstekvonnis-docudesk-maakt-inbreuk-op-auteursrechtelijk-beschermde-broncode-en-vormgeving-van-theorie-nl

Uitspraak ingezonden door Fulco Blokhuis, Boekx.

Verstekvonnis: Docudesk maakt inbreuk op auteursrechtelijk beschermde broncode en vormgeving van Theorie.nl

Vzr. Rb. 29 mei 2024, IEF 22082, IT 4567; C/13/749412 KG ZA 24-314 (Theorie.nl tegen Docudesk). Kort geding. Deze zaak betreft een auteursrechtinbreuk door Docudesk waarbij een commerciële website grotendeels is gekopieerd en slechts op enkele punten afwijkt van de website van Theorie.nl. De voorpagina van beide websites is op de afbeelding te zien. Theorie.nl biedt oefentoetsen aan voor theorie-examens voor het CBR en heeft ten behoeve hiervan een website laten ontwerpen door twee partijen. De auteursrechten van zowel de broncode als de front-end vormgeving zijn overgedragen aan Theorie.nl. Zij meent dat Docudesk de broncode van deze website heeft gekopieerd. Deze is nagenoeg identiek. In deze procedure vordert Theorie.nl onmiddellijke staking van de inbreuken, afgifte van de omzetgegevens van Docudesk en vergoeding van juridische kosten. Docudesk is niet verschenen, waardoor het gevraagde verstek wordt verleend. De vorderingen komen de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor en dus worden deze toegewezen. De voorzieningenrechter beslist dat elke inbreuk zoals omschreven door Theorie.nl moet worden gestaakt en Docudesk dient een volledig overzicht te verstrekken van het aantal verkochte oefentoetsen. Docudesk wordt daarnaast in de proceskosten veroordeeld.

2. De beoordeling

2.1. Bij de dagvaarding zijn de bij de wet voorgeschreven formaliteiten in acht genomen, zodat het gevraagde verstek zal worden verleend.

2.2. Het gevorderde komt de voorzieningenrechter voor niet onrechtmatig of ongegrond voor en zal worden toegewezen op de wijze als bij de beslissing vermeld, waarbij – zoals ter zitting besproken – de termijn bij het onder II gevorderde zal worden verruimd en de gevorderde dwangsom zal worden beperkt en gemaximeerd.