IT 2610

Verzoek om facturen naar e-mailadres van een medewerker te sturen, moet de e-mail ook gelezen worden

Rechtbank Limburg 18 juli 2018, IT 2610 (ICT Nederland tegen Senor Tech) Nederland ICT stelt daartoe – zakelijk weergegeven – dat Senor Tech sinds 1 januari 2009 lid is van Nederland ICT en jaarlijks de contributie heeft betaald. Vanaf 1 januari 2016 betaalt Senor Tech de contributie niet meer. Nederland ICT stelt dat Senor Tech de contributie over de jaren 2016 en 2017 verschuldigd is. Volgens Senor Tech heeft zij pas in maart 2017 voor het eerst een betalingsherinnering ontvangen met betrekking tot betaling van de contributie over 2016. Na onderzoek bleek dat Nederland ICT slechts per e-mail correspondeerde en ook per e-mail de facturen had verstuurd. De correspondentie geschiedde echter naar een e-mailadres van een medewerker van Nederland ICT die reeds langere tijd uit dienst was. Nederland ICT vordert veroordeling van Senor Tech tot betaling van  €1.573,00 aan hoofdsom. Als de ondernemer verzoekt om facturen naar het e-mailadres van een medewerker te sturen, dient de ondernemer er zorg voor te dragen dat de e-mail ook gelezen wordt. De vordering wordt toegewezen.

3.1. Uit de overgelegde e-mailcorrespondentie blijkt dat Senor Tech aanvankelijk heeft ontkend dat sprake was van een lidmaatschap, maar dat Senor Tech vervolgens heeft erkend dat zij lid is van Nederland ICT. Hoewel Nederland ICT stelt dat dit lidmaatschap is ingegaan op 1 januari 2009, blijkt uit de overgelegde stukken dat het lidmaatschap is ingegaan op 1 november 2009.

3.2. Er kan vanuit worden gegaan dat Senor Tech tot en met 2015 jaarlijks de contributie heeft betaald. Niet weersproken is dat Nederland ICT vanaf de aanvang van het lidmaatschap jaarlijks de factuur voor de betaling van de contributie per e-mail verstuurde. Senor Tech kan zich derhalve thans niet op het standpunt stellen dat zij de factuur over 2016 te laat heeft ontvangen. Het feit dat het een e-mailadres betrof van een medewerker die niet meer in dienst is van Senor Tech, dient voor risico van Senor Tech te komen. Het had op de weg van Senor Tech gelegen om zodanige maatregelen te nemen dat de berichten gericht aan het e-mailadres van de betrokken medewerker zouden worden doorgestuurd naar een ander bij haar in gebruik zijnd e-mailadres.

3.3. Gelet op het vorenstaande dient het verweer van Senor Tech te worden verworpen. De gevorderde hoofdsom van € 1.573,00 kan derhalve worden toegewezen. De mee gevorderde wettelijke rente zal worden toegewezen over € 786,50, respectievelijk vanaf 1 februari 2016 en vanaf 27 januari 2017.