IT 3260

Verzoek om verwijdering achterstandscodering toegewezen

Rechtbank Limburg 4 september 2020, IT 3260; ECLI:NL:RBLIM:2020:6702 (Verzoekster tegen Rabobank) Privacyrecht. Verzoekster verzoekt om verwijdering van een achterstandscodering bij het Centraal Kredietinformatiesysteem (CKI) van het Bureau Kredietregistratie (BKR) door Rabobank. Het recht van bezwaar komt verzoekster toe op grond van art. 21 lid 1 AVG. Beoordeeld moet worden of de BKR-registratie en de bijzonderheidscodering proportioneel zijn. Alle achterstanden zijn inmiddels geheel voldaan, maar de registraties blijven verzoekster belemmeren bij het verkrijgen van financiering voor een andere woning. In deze specifieke situatie zijn de BKR-registraties disproportioneel en moet Rabobank de registraties laten verwijderen.

4.8. Thans moet beoordeeld worden of de BKR-registratie en de bijzonderheids-codering in het licht van de huidige wensen van [verzoekster] nu nog proportioneel zijn.
Onweersproken is vast komen te staan dat privéproblemen, hoe deze zijn ontstaan kan in het midden blijven, ertoe hebben geleid dat bij [verzoekster] psychische problemen zijn ontstaan waardoor zij arbeidsongeschikt is geraakt. Door het wegvallen van haar werk kon zij haar reguliere aflossingsverplichtingen op dat moment niet (geheel) voldoen. Zij is hulp gaan zoeken voor haar psychische problemen en is in 2016 in staat gebleken met de deurwaarder een afbetalingsregeling te treffen van € 100,- per maand die ze is nagekomen. Dat deze betalingsregeling – gesloten met de deurwaarder die op dat moment Rabobank vertegenwoordigde – een langere looptijd had dan Rabobank wenste, kan [verzoekster] niet verweten worden. Uit hetgeen zij onweersproken heeft gesteld met betrekking tot haar arbeidsongeschiktheid en draagkracht blijkt dat zij voldoende inspanningen heeft verricht om de openstaande vorderingen af te lossen.

4.9. Alle achterstanden zijn (ook al is dat niet altijd tijdig gebeurd) inmiddels geheel voldaan. [verzoekster] is nu doende haar 12-urig dienstverband uit te breiden. De registraties blijven haar echter belemmeren met name met betrekking tot het verkrijgen van een (volledige) financiering ten behoeve van een andere woning.

4.10. Om [verzoekster] en haar partner ook na augustus 2021 te belemmeren bij het verkrijgen van een woningfinanciering oordeelt de rechtbank in deze specifieke situatie als disproportioneel. Reden voor de rechtbank om Rabobank te gelasten de BKR-registratie (met de bijzonderheidscorderingen A en/of 2 en/of 3) te doen verwijderen, per 1 augustus 2021 zoals [verzoekster] subsidiair heeft gevorderd.