IT 3754

Verzoek tot verwijdering persoonsgegevens afgewezen.

Rechtbank Amsterdam 2 april 2021, IT 3754; ECLI:NL:RBAMS:2020:2183 (Verzoeker tegen NIHS) Verzoeker verzoekt o.a. de NIHS te bevelen de persoonsgegevens van verzoeker, zijn echtgenote en zijn kinderen, te vernietigen, vernietigd te houden en daarvan bewijs te overhandigen. Ter zitting heeft de Nederlands Israëlitische hoofdsynagoge (hierna: NIHS) een brief van de NIHS overgelegd met de verklaring dat: de persoonsgegevens van de familie per 12 januari 2020 zijn verwijderd uit haar systemen en dat zij binnen twee weken na heden, voor zover van toepassing, aan eventuele derden mededeling doen van de wissing van deze persoonsgegevens en hen verzoeken dienovereenkomstig te handelen. Ook verklaart verweerster dat zij de persoonsgegevens verwijderd zal houden. Verzoeker verklaart hiermee akkoord te gaan. Vanwege deze verklaringen heeft verzoeker geen belang meer bij zijn verzoek om de NIHS te bevelen om de persoonsgegevens te verwijderen en verwijderd te houden. Als gevolg daarvan wijst de rechtbank dit verzoek af.

4.3. [verzoeker] vordert de verwijdering van de betreffende persoonsgegevens en het verwijderd houden ervan door de NIHS. Ter zitting heeft de NIHS een brief van de NIHS overgelegd van 17 februari 2020 met de volgende verklaring: “Per 12 januari 2020 heeft de Joodse Gemeente Amsterdam (Nederlands Isr. Hoofd Synagoge Amsterdam) de persoonsgegevens van de familie [verzoeker] verwijderd uit haar systemen.” Partijen zijn ter zitting een aanvulling op deze verklaring overeengekomen welke luidt als volgt: “Verweerster zal binnen twee weken na heden per brief aan de systeembeheerder verzoeken om de digitale historie van de persoonsgegevens van verzoeker te verwijderen en verwijderd te houden. Zij zal voorts binnen twee weken na heden, voor zover van toepassing, aan eventuele derden mededeling doen van de wissing van deze persoonsgegevens en hen verzoeken dienovereenkomstig te handelen. Tevens verklaart verweerster dat zij de persoonsgegevens verwijderd zal houden. Verzoeker verklaart hiermee akkoord te gaan.”