Gepubliceerd op donderdag 22 september 2022
IT 4082
Rechtbank Rotterdam ||
12 sep 2022
Rechtbank Rotterdam 12 sep 2022, IT 4082; ECLI:NL:RBROT:2022:7784 (Eiser tegen het College ), https://www.itenrecht.nl/artikelen/voldaan-aan-verplichting-uit-artikel-15-lid-3-avg

Voldaan aan verplichting uit artikel 15 lid 3 AVG

Rb. Rotterdam 12 september 2022, IT 4082; ECLI:NL:RBROT:2022:7784 (eiser tegen het College) Eiser heeft op 7 maart 2021 het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam verzocht om screenshots van zijn persoonsgegevens te verschaffen. Bij besluit van 19 april 2021 heeft het College het verzoek van eiser, tot inzage van de verwerking van zijn persoonsgegevens, toegewezen. Het verzoek is voor het overige afgewezen. Bij besluit van 13 oktober 2021 heeft het College het bezwaar van eiser ongegrond verklaard. De rechtbank volgt eiser niet in zijn standpunt dat de bestreden besluiten onzorgvuldig en in strijd met algemene rechtsbeginselen tot stand zijn gekomen. Daarnaast oordeelt de rechtbank dat er geen aanleiding bestaat aan te nemen dat er geen sprake was van eerlijke besluitvorming. De rechtbank is verder van oordeel dat het College voldaan heeft aan haar verplichting uit artikel 15 lid 3 AVG. De rechtbank verklaart het beroep ongegrond en wijst het verzoek om schadevergoeding af.

4.6. Gelet op het voorgaande wordt eiser niet gevolgd in zijn standpunt dat de bestreden besluiten onzorgvuldig en in strijd met diverse algemene rechtsbeginselen tot stand zijn gekomen. Er bestaat ook geen aanleiding voor het oordeel dat (medewerkers van) verweerder vooringenomen en/of onrechtmatig hebben gehandeld als gevolg waarvan geen sprake is van een eerlijke besluitvorming.

4.10. Door het verstrekken van 17 geëxporteerde bestanden uit het door verweerder gebruikte systeem OSIRIS heeft hij gehoor gegeven aan eisers verzoek tot het verstrekken van zijn persoonsgegevens voor zover inzichtelijk voor medewerkers van de afdeling Legal Protection/Juridische Zaken. Daarmee is voldaan aan het doel van artikel 15, derde lid van de AVG. Verweerder was niet gehouden om (ook) screenshots te verstrekken en ook niet om eiser toegang tot haar computersystemen te geven zodat eiser zelf zou kunnen zien hoe zijn persoonsgegevens door verweerder zijn verwerkt. Zonder nadere feitelijke onder-bouwing, die ontbreekt, kan de rechtbank niet tot het oordeel komen dat de door verweerder overgelegde bestanden zijn gemanipuleerd. Voor zover eiser stelt dat uit stukken, die hij in een andere zaak heeft gekregen, kan worden opgemaakt dat enkele gegevens uit de bestanden onjuist zijn merkt de rechtbank op dat eiser dit niet heeft onderbouwd. Eiser heeft ook niet aannemelijk gemaakt dat de bestanden niet compleet zijn omdat er meer persoonsgegevens moeten zijn. De enkele stelling van eiser is hiertoe onvoldoende.