Gepubliceerd op donderdag 23 november 2017
IT 2414
Rechtbank ||
10 nov 2017
Rechtbank 10 nov 2017, IT 2414; ECLI:NL:RBAMS:2017:8331 (mijndomein.nl tegen gedaagde), https://www.itenrecht.nl/artikelen/aanklikken-link-in-e-mail-om-opzegging-te-bevestigen-is-onredelijk-bezwarend

Aanklikken link in e-mail om opzegging te bevestigen is onredelijk bezwarend

Ktr. Rechtbank Amsterdam 10 november 2017, IT&R 2414; RB 3036; ECLI:NL:RBAMS:2017:8331 (mijndomein.nl tegen gedaagde). Algemene voorwaarden. Contracten. Gedaagde heeft in 2016 de overeenkomst met betrekking tot de domeinnaam willen opzeggen. Deze opzegging had bevestigd moeten worden door middel van het klikken op een link in een bevestigingsmail. Zolang niet op de link geklikt wordt, wordt de opzegging niet definitief en zal de overeenkomst weer met een jaar worden verlengd, aldus mijndomein.nl. Mijndomein.nl dat zij met de bevestigingsmail zeker wil stellen dat de opzegging niet per ongeluk heeft plaatsgevonden. Hoe zij hiermee zekerheid verkrijgt over de identiteit van degene die heeft opgezegd en/of degene die de link heeft aangeklikt, is op geen enkele wijze inzichtelijk gemaakt. Tevens bestaan er minder bezwarende wijzen waarmee een vergissing voorkomen kan worden.

7. Mijndomein.nl beroept zich er in de bevestigingsmail op dat een bevestiging van de eerdere opzegging bedoeld is om te verifiëren of de opzegging daadwerkelijk afkomstig is van de eigenaar van de domeinnaam. De bevestiging houdt echter enkel in dat de afzender van de eerdere opzegging op een link klikt. Hoe mijndomein.nl hiermee zekerheid verkrijgt over de identiteit van degene die heeft opgezegd en/of degene die de link heeft aangeklikt, is op geen enkele wijze inzichtelijk gemaakt. In het kader van deze procedure stelt mijndomein.nl dat zij met de bevestigingsmail zeker wil stellen dat de opzegging niet per ongeluk heeft plaatsgevonden. Dat is echter in strijd met de tekst van de bevestigingsmail. Bovendien kan het per ongeluk aanklikken van de opzegging in het webaccount ook op minder bezwarende wijze worden voorkomen, bijvoorbeeld door een pop-up met de vraag of de gebruiker van het account er zeker van is dat hij of zij op wil zeggen.

8. Per saldo komt het er dan op neer dat mijndomein.nl zonder goede reden een extra drempel opwerpt voor opzegging en dat levert een onredelijk bezwarend beding op. De kantonrechter leest het verweer van [gedaagde] aldus dat zij een beroep doet op vernietiging van artikel 7.1. van de algemene voorwaarden en dat beroep zal worden gehonoreerd.