IT 2638

Belgische rechter niet bevoegd want Emirates richt zich niet actief op dat territorium

Rechtbank van Koophandel Brussel 10 september 2018, IEF 17985; IT 2638; IEFbe 2736 (Sky Fresh tegen Emirates) Handelsnaamrecht. Sky Fresh is een ontwikkelaar van web- en smartphone apps. Emirates lanceerde een nieuwe luchtvrachtdienst 'Emirates SkyFresh'. Emirates heeft besloten om de naam te vervangen door 'Emirates Fresh'. Sky Fresh vordert een definitieve staking van het gebruik van het teken Sky Fresh. Emirates richt zich niet actief op het territorium (EU/Belgie) waar Sky Fresh bescherming geniet. Nergens blijkt uit dat het Belgische filiaal van Emirates het betwiste teken zou hebben gebruikt. De rechtbank verklaart zich zonder rechtsmacht.

13. Emirates is een in het buitenland gevestigde vennootschap. Hoewel zij een bijhuis of operationele vestiging heeft in België, kan zij alleen in België worden aangesproken indien zij hier (of in de EU) schade verwekkende handelingen stelt. Dit geldt zowel voor de rechtsmacht onder het luik merkenrecht en de rechtsmacht onder het luik oneerlijke mededinging.
21. Eisende partij brengt geen enkel stuk bij waaruit blijkt dat het Belgische filiaal het betwiste teken zou hebben gebruikt waar dan ook in België (hetgeen de bevoegdheid zou verlenen aan de Belgische rechtbanken, hetzij onder de regel forum rei of forum loci delicti), hetzij elders in de EU (hetgeen bevoegdheid in België zou verlenen onder de regel van forum rei).