Gepubliceerd op maandag 8 juli 2024
IT 4577
Overige instanties ||
18 jun 2024
Overige instanties 18 jun 2024, IT 4577; 966787 / 974939 (Sanctiebeschikking), https://www.itenrecht.nl/artikelen/commissariaat-van-de-media-deelt-eerste-boete-uit-aan-influencer-op-tiktok

Commissariaat van de Media deelt eerste boete uit aan influencer op TikTok

CvdM 18 juni 2024, IT 4577; 966787 / 974939 (Sanctiebeschikking). In het kader van zijn toezichthoudende taak heeft het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) onderzoek verricht naar de naleving van de Mediawet 2008 door een influencer die actief is op onder andere het platform TikTok. Sinds 1 juli 2022 kunnen TikTok-profielen ook aan de vereisten van een commerciële mediadienst op aanvraag voldoen. In deze sanctiebeschikking komt het Commissariaat tot het oordeel dat de influencer artikel 3.5b lid 1 van de Mediawet 2008 heeft overtreden. Haar wordt een boete opgelegd. Het gaat hierbij om vier video's die reclame bevatten, waarbij het niet duidelijk herkenbaar is dat het om reclame gaat. Na vaststelling van deze overtreding heeft het Commissariaat de influencer een waarschuwing gegeven. De video's zijn echter niet aangepast, hetgeen in deze sanctiebeschikking leidt tot een boete van 6075 euro. Dit is de eerste keer dat het Commissariaat een dergelijke boete aan een influencer uitdeelt sinds de nieuwe regels van 1 juli 2022.

39. Uit het onderzoeksrapport van 11 april 2024 blijkt dat de vier video's niet zijn aangepast. [xxx] heeft het label ‘betaald partnerschap’ niet aan de video toegevoegd en geen andere wijzigingen aangebracht. Het toevoegen van het label zorgt ervoor dat de woorden ‘betaald partnerschap’ voortdurend in de video worden weergegeven waardoor reclame in die video als zodanig herkenbaar is. Het niet aanpassen van de video's leidt ertoe dat er na het geven van de waarschuwing de reclames in de video's niet als zodanig herkenbaar blijven. Als gevolg eindigen de overtredingen niet. Conclusie

40. Het Commissariaat is gelet op het vorenstaande van oordeel dat [xxx] met de vier video's artikel 3.5b, eerste lid, van de Mediawet 2008 heeft overtreden.