DOSSIERS
Alle dossiers

Social media  

IT 4376

Man plaatst foto's kinderen in strijd met AVG

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13 sep 2023, IT 4376; ECLI:NL:RBZWB:2023:6367 (Eiseres tegen gedaagde), https://www.itenrecht.nl/artikelen/man-plaatst-foto-s-kinderen-in-strijd-met-avg

Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 17 augustus 2023, IT 4376; ECLI:NL:RBZWB:2023:6367 (Eiser tegen gedaagde).Uit de relatie van gedaagde en eiser zijn kinderen geboren, daarna zijn eiser en gedaagde uit elkaar gegaan. Eiser en gedaagde hebben afspraken gemaakt over het plaatsen van foto's van de kinderen op social media. Gedaagde heeft zich niet aan deze afspraken gehouden en deelde op zijn sociale kanalen niet alleen foto’s van de kinderen, maar ook van de familieleden van eiser en contactgegevens van een hulpverlener. Gedaagde handelt in strijd met de AVG door deze foto’s en gegevens zonder toestemming te plaatsen. Eiser eist dat hij bepaalde accounts van sociale media verwijdert en daarnaast geen uitingen meer doet over haar, de opvoeding van de kinderen en haar familieleden.

IT 4259

De Europese Commissie wijst platformen aan

Vandaag heeft de Europese Commissie 17 online platforms en 2 online zoekmachines aangewezen die binnen vier maanden moeten voldoen aan de nieuwe verplichtingen uit de Digital Service Act (DSA). De aangewezen bedrijven hebben namelijk per bedrijf meer dan 45 miljoen maandelijke actieve gebruikers. De verplichtingen zijn bedoeld om deze gebruikers te beschermen en te versterken (zie ook IT 4256, IT 4253 en IT 4231). De Europese Commissie schrijft een aantal stappen voor die de aangewezen bedrijven moeten nemen om binnen vier maanden aan de nieuwe verplichtingen te voldoen.

IT 4253

Staatssecretaris BiZa acht algoritme-verbod niet wenselijk

Op 14 november 2022 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht om op nationale en Europese schaal sociale mediaplatforms te dwingen om hun algoritmes voor kinderen uit te zetten of aangepaste varianten te maken. Deze motie is aangenomen naar aanleiding van de zorgen omtrent jonge gebruikers en sociale media, zoals het terechtkomen in een informatiefuik en de verspreiding van desinformatie. 

IT 4250

Verdachte veroordeeld voor misbruiken persoonsgegevens slachtoffer op social media

Hoge Raad 11 apr 2023, IT 4250; ECLI:NL:HR:2023:531 (Verdachte tegen aangever), https://www.itenrecht.nl/artikelen/verdachte-veroordeeld-voor-misbruiken-persoonsgegevens-slachtoffer-op-social-media

Hoge Raad 11 april 2023, IT 4250; ECLI:NL:HR:2023:531 (Verdachte tegen slachtoffer) Strafrecht. In een recente zaak heeft het hof geoordeeld over het misbruiken van persoonsgegevens van een slachtoffer op social media. De verdachte is tegen dit oordeel van het hof in hoger beroep gegaan. 

Het Hof heeft vastgesteld dat de verdachte "nepaccounts" heeft aangemaakt op LinkedIn, Twitter en www.Independent.Academia.EDU uit naam van het slachtoffer, zonder diens toestemming. Hierbij zijn de persoonlijke gegevens, zoals naam en foto, van het slachtoffer gebruikt. Op deze nepaccounts heeft de verdachte het slachtoffer in een negatief daglicht gesteld, met reputatieschade van het slachtoffer tot gevolg. De verdachte betoogde dat zij niet de intentie had om anderen te laten geloven dat zij te maken hadden met het slachtoffer, maar dat zij juist wilde waarschuwen tegen het slachtoffer. De verdachte stelt daarom dat zij de identificerende persoonsgegevens van het slachtoffer niet heeft misbruikt, waardoor er geen sprake zou zijn van enig nadeel voor het slachtoffer. Het hof heeft deze verweren destijds verworpen en geoordeeld dat de handelingen van de verdachte niet als 'ironie' of 'humor' kunnen worden beschouwd, maar dat zij daadwerkelijk heeft geprobeerd om anderen te laten geloven dat zij te maken hadden met het slachtoffer.

Het hof heeft in haar oordeel verwezen naar een eerdere uitspraak van de Hoge Raad waarin is bepaald dat het misbruiken van persoonsgegevens van een ander strafbaar is, ook als iemand op naam van een ander zonder diens instemming een account aanmaakt en die ander op dat account in een kwaad daglicht stelt, waardoor die ander reputatieschade lijdt. Het hof heeft vastgesteld dat het slachtoffer in deze zaak enig nadeel geleden en reputatieschade heeft opgelopen.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de klachten van de verdachte niet kunnen leiden tot vernietiging van de uitspraak van het Hof. 

IT 4218

Rechter oordeelt over beledigende uitlatingen op websites

Rechtbank Noord-Nederland 8 feb 2023, IT 4218; ecli:NL:RBNNE:2023:393 (Eisers tegen gedaagde), https://www.itenrecht.nl/artikelen/rechter-oordeelt-over-beledigende-uitlatingen-op-websites

Rechtbank Noord-Nederland 8 februari 2023, IT 4218; ECLI:NL:RBNNE:2023:393 (eisers tegen gedaagde) De eisers beweren dat de gedaagde onrechtmatig handelde door bepaalde websites niet te verwijderen die volgens de eisers onrechtmatig waren en bedoeld om hen te belasteren. De vraag is of de Nederlandse rechter bevoegd is om deze zaak te behandelen. De voorzieningenrechter oordeelt dat dit het geval is vanwege de gerichtheid op Nederland. Nederlands recht is van toepassing omdat de marketingactiviteiten van eisers zich alleen op Nederland richten. De gedaagde is echter een buitenlands rechtspersoon en er zijn problemen met betrekking tot de betekening van de dagvaarding. Omdat de zaak spoedeisend is en de beschuldigingen de eisers elke dag schade toebrengen, wordt met toepassing van artikel 15 lid 3 van het Haags Betekeningsverdrag over gegaan tot verstekverlening.

IT 4178

Uitzending Roddelpraat terecht offline gehaald

Gerechtshof Amsterdam 13 dec 2022, IT 4178; ECLI:NL:GHAMS:2022:3522 (Roddelpraat), https://www.itenrecht.nl/artikelen/uitzending-roddelpraat-terecht-offline-gehaald

Hof Amsterdam 13 december 2022, IEF 21144, IT 4178; ECLI:NL:GHAMS:2022:3522 (Roddelpraat) [IEF 20600]. Het gaat in dit kort geding om een conflict over een uitzending van Roddelpraat, die een veel bekeken programma op een juicekanaal maakt. In die uitzending wordt een rap afgespeeld van A, die bekend is als muzikant en influencer. De makers van Roddelpraat hebben vervolgens een deel van de uitzending besteed aan het bespreken van de tekst daarvan. Daarbij hebben zij een lezing van die tekst besproken die erop neerkomt dat een andere bekende Nederlander grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond tegenover A. De voorzieningenrechter heeft Roddelpraat bevolen de uitzending offline te halen. Roddelpraat heeft daartegen hoger beroep ingesteld, vooral omdat hij beschikt over nieuw bewijsmateriaal waaruit zou blijken dat de rap al lang voor de uitzending openbaar gemaakt was. Het hof oordeelt dat de uitputtingsleer niet van toepassing is op het onderhavige geschil. Ook Roddelpraats argument dat er sprake is van een parodie gaat niet op.

IT 4151

Influencer geen schending vaststellingsovereenkomst

Rechtbank Noord-Holland 9 nov 2022, IT 4151; ECLI:NL:RBNHO:2022:9713 (eiseres tegen gedaagden), https://www.itenrecht.nl/artikelen/influencer-geen-schending-vaststellingsovereenkomst

Ktr. Rb. Noord-Holland 9 november 2022, IT 4151; ECLI:NL:RBNHO:2022:9713 (eiseres tegen gedaagden) Eiser is de voormalige buurvrouw van gedaagde. In 2004 hebben zij een vaststellingsovereenkomst gesloten waarin onder meer werd bedongen dat gedaagde zijn weiland met paardenbak niet bedrijfsmatig mocht exploiteren. Deze verplichting moest ook gedaagdes rechtsopvolger worden opgelegd. Gedaagde heeft zijn woning verkocht aan twee mannen die actief zijn in de paardensport en daarnaast influencers zijn. In dat kader nemen zij op voormeld weiland video’s op, bestemd voor sociale media. Eiseres vordert betaling van een boete wegens schending van de vaststellingsovereenkomst omdat de nieuwe eigenaren hun perceel bedrijfsmatig exploiteren. De kantonrechter wijst de vorderingen af omdat het in de vastellingsovereenkomst genoemde verbod ertoe strekt potentiële overlast door bedrijfsmatige exploitatie van de paardenbak te voorkomen, en niet te voorkomen dat iemand er min of meer toevallig geld verdient.

IT 4145

Nederlandse massaclaim Twitter wegens schending AVG

Via jestaattekoop.nl. Stichting Data Bescherming Nederland (SDBN) klaagt Twitter aan wegens verkoop van miljoenen persoonsgegevens. Twitter was tot 1 januari 2022 eigenaar van MoPub, een bedrijf dat gebruikersdata verzamelt via meer dan 30.000 apps. Hieronder vallen de vaak gedownloade apps Buienradar, MyFitnessPal en Vinted, maar ook datingapps als Happn en Grindr. De door MoPub verzamelde persoonsgegevens van gebruikers van de apps zijn zonder hun toestemming verkocht aan derde commerciële partijen. Hiermee wordt de AVG overtreden, SDBN gaat dan ook een massaclaim bij Twitter neerleggen. SDBN wil bij de rechter afdwingen dat Twitter persoonsgegevens correct verwerkt en de verzamelde gegevens verwijdert. Ook gaat SDBN schadevergoeding vorderen ten behoeve van de gedupeerde gebruikers. SDBN streeft ernaar om uiterlijk op 31 december 2022 de dagvaarding uit te brengen en verwacht in 2026 uitspraak.

IT 4136

Uitlatingen in Whatsapp groep niet onrechtmatig

Rechtbank Den Haag 25 okt 2022, IT 4136; ECLI:NL:RBDHA:2022:11165 (Eisers tegen gedaagden), https://www.itenrecht.nl/artikelen/uitlatingen-in-whatsapp-groep-niet-onrechtmatig

Vzr. Rechtbank Den Haag 25 oktober 2022, IT 4136; ECLI:NL:RBDHA:2022:11165 (eisers tegen gedaagden) Op 23 februari 2022 heeft gedaagde 2 een aannemingsovereenkomst gesloten met eisers, uit hoofde waarvan eisers dakkapellen zou plaatsen aan de voor- en achterzijde van zijn woning. Gedaagde 1 heeft op 21 juni 2022 een aannemingsovereenkomst met eisers gesloten voor het realiseren van een uitbouw van de woonkamer van haar woning. Gedaagden zijn niet tevreden over de samenwerking en hebben op respectievelijk 20 september 2022 en 26 september 2022 bij de politie aangifte van oplichting/fraude tegen eisers gedaan. Gedaagden hebben de aannemingsovereenkomst met eisers op respectievelijk 21 september 2022 en 25 augustus 2022 ontbonden. Er is daarna een WhatsAppgroep opgericht waarin allerlei uitlatingen over eisers gedaan zijn. Eisers vorderen gedaagden te gebieden om met onmiddellijke ingang het doen van onrechtmatige uitlatingen over de B.V. , meer in het bijzonder de uitlating dat zij oplichters zijn. De voorzieningenrechter wijst de vordering af omdat niet is gebleken dat gedaagden door middel van de Whatsappgroep berichten over oplichting of fraude geopenbaard hebben met als doel om eisers schade te berokkenen en evenmin dat zij door middel van die berichten klanten van eisers ertoe hebben aangespoord om de met eisers gesloten overeenkomst te ontbinden. 

IT 4106

Twitter hoeft vergelijkbare berichten niet te verwijderen

Rechtbank Den Haag 4 okt 2022, IT 4106; ECLI:NL:RBDHA:2022:10082 (Gemeente Bodegraven-Reeuwijk tegen Twitter), https://www.itenrecht.nl/artikelen/twitter-hoeft-vergelijkbare-berichten-niet-te-verwijderen

Vzr. Rechtbank Den Haag 4 oktober 2022, IEF 21005, IT 4106; ECLI:NL:RBDHA:2022:10082 (Gemeente Bodegraven-Reeuwijk tegen Twitter) In de periode van januari 2021 tot en met juni 2021 is door verscheidene personen via Twitter verspreid dat er gedurende vele jaren in Bodegraven een pedo-satanisch netwerk hebben bestaan waar talloze jonge kinderen het slachtoffer van zijn geworden. Bij vonnis in kort geding van 2 juli 2021 heeft de vorzieningenrechter de verspreiders verboden verdere onrechtmatige uitlatingen te doen over de kwestie en hen opgedragen de tweets te verwijderen.[zie IEF 20074 en IT 3588]. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil nu dat Twitter vergelijkbare berichten met dezelfde beschuldigingen van anderen actief opspoort en verwijdert. De voorzieningenrechter oordeelt dat dit te ver gaat en wijst de vordering van de gemeente af.

  • 1
  • 2
  • 1 - 10 van 17