Social media

IT 3647

Ontbinding arbeidsovereenkomst na plaatsen LinkedIn berichten

Rechtbank Gelderland 24 aug 2021, IT 3647; ECLI:NL:RBGEL:2021:4701 (De Waalboog tegen verweerder ), http://www.itenrecht.nl/artikelen/ontbinding-arbeidsovereenkomst-na-plaatsen-linkedin-berichten

Rechtbank Gelderland 24 augustus 2021, IEF 20174, IT 3647; ECLI:NL:RBGEL:2021:4701 (De Waalboog tegen verweerder) Verweerster is werkzaam bij zorginstelling De Waalboog. Tijdens de pandemie heeft zij zich op LinkedIn negatief uitgelaten over getroffen maatregelen en het vaccinatiebeleid. Hierbij is het zichtbaar waar verweerster in dienst is, terwijl deze uitingen haaks staan op het beleid dat De Waalboog zelf voert. Een betrokkene is van mening dat verweerster als privé persoon alle recht heeft op haar eigen mening, maar dat in tegenstelling tot media als Facebook en Twitter, LinkedIn een professioneel netwerk is, waar ze als medewerker van De Waalboog opereert. Verweerster ziet dit anders en weigert de posts te staken. Als reactie hierop is een beëindigingsvoorstel gedaan, die verweerster niet aanvaard heeft. De rechtbank ontbindt de arbeidsovereenkomst op grond van strijdigheid met goed werknemerschap. De berichten van verweerster hebben daadwerkelijk schadelijke gevolgen gehad binnen De Waalboog en dus kan er redelijkerwijs niet van de instelling verwacht worden dat ze het dienstverband voortzetten.

IT 3639

Onterecht ontslag na racistische afbeeldingen in appgroep

Gerechtshof Den Haag 30 aug 2021, IT 3639; ECLI:NL:GHDHA:2021:1575 (Air Products tegen verweerder ), http://www.itenrecht.nl/artikelen/onterecht-ontslag-na-racistische-afbeeldingen-in-appgroep

Gerechtshof Den Haag 30 augustus 2021, IEF 20162, IT 3639; ECLI:NL:GHDHA:2021:1575 (Air Products tegen verweerder) Verweerder is een medewerker van Air Products BV. In een appgroep waar onder andere collega's en ex-collega's van verweerder in zitten, heeft hij racistische afbeeldingen gestuurd. Na confrontatie hierover is verweerder op non-actief gesteld en later op staande voet ontslagen. Dit ontslag is door de kantonrechter vernietigd. Air Products is tegen deze beslissing in beroep gegaan. Het hof oordeelt dat de rechtbank terecht heeft gezegd dat het geen zakelijke appgroep betreft. Verweerder wordt daarentegen wel geacht bewust te zijn van de invloed die de discriminerende afbeeldingen hadden op de werkvloer. Het hof kijkt uiteindelijk naar de afweging die Air Products had moeten maken. Alles bij elkaar is het hof het eens met de kantonrechter. Air Products had in de gegeven omstandigheden eerst een minder vergaand middel moeten inzetten dan het geven van een ontslag op staande voet aan verweerder. 

IT 3623

Vader moet filmpjes van kinderen van social media verwijderen

Rechtbank Gelderland 26 jul 2021, IT 3623; ECLI:NL:RBGEL:2021:4449 (Vader tegen GI), http://www.itenrecht.nl/artikelen/vader-moet-filmpjes-van-kinderen-van-social-media-verwijderen

Rechtbank Gelderland 26 juli 2021, IT 3623; ECLI:NL:RBGEL:2021:4449 (Vader tegen GI) Een vader van drie kinderen heeft geen contact meer met hen, maar probeert toch de herinnering aan zijn kinderen levend te houden door foto’s en filmpjes van hen te bekijken, met zijn omgeving te delen en hierover te praten. Met dit doeleinde staat het beeldmateriaal op social media. Onder toezicht van de gecertificeerde instelling (GI) heeft de vader een schriftelijke aanwijzing ontvangen om deze te verwijderen op grond van ernstige ontwikkelingsbedreiging wegens achterliggend trauma. De vader verzoekt om vervallenverklaring van de schriftelijke aanwijzing onder meer met een beroep op zijn recht op vrijheid van meningsuiting. De kinderrechter wijst het verzoek van de vader af. De kinderen zijn onder behandeling voor trauma's die weer opleven bij het zien van de filmpjes, hetgeen deze behandeling in de weg staat. Het belang van de kinderen om hun persoonlijke levenssfeer te eerbiedigen, weegt zwaarder dan het belang van de vader.