IT 2268

Dat publicatieplicht op veilingnotaris.nl stopt, hoeft niet te worden gerectificeerd

Vzr. Rechtbank Gelderland 7 april 2017, IEF 16752; IT 2268; ECLI:NL:RBGEL:2017:2434 (Platform BBB en Internetnotarissen tegen de Stichtingen) Geen onjuiste en misleidende mededelingen, geen onrechtmatig handelen. Geen strijd met 516 Rv. Internetnotarissen vordert rectificatie van de mededeling dat de publicatieplicht voor notarissen op www.veilingnotaris.nl stopt en van de onjuiste mededeling dat door de overheid oproep is gedaan om te streven naar één landelijke veilingwebsite. Ten aanzien van de eerste mededeling geldt het volgende. Vaststaat dat de Stichtingen ieder in hun eigen regio de regioveiling organiseren en dat notarissen bij het veilen van objecten gebruik kunnen maken van de diensten van de Stichtingen. In dat kader zijn de Stichtingen ertoe overgegaan om voor publicatie van de veilingen gebruik te maken van de website www.openbareverkoop.nl.

Dit houdt in dat, indien notarissen gebruik wensen te maken van de diensten van de Stichtingen, de veilingen vanaf 1 januari 2017 enkel nog verplicht worden gepubliceerd op die website. Niet in geschil is dat daarnaast optioneel gepubliceerd kan worden op andere sites, waaronder www.veilingnotaris.nl en www.veilingbiljet.nl. De verplichting waarover het in de brief en de toelichting daarop gaat, betreft dus een verplichting die de Stichtingen als voorwaarde voor hun dienstverlening opleggen aan de notarissen die van hun diensten gebruik maken. Voor degenen aan wie de brief van 21 september 2016 van de Stichtingen is gericht, te weten notarissen die gebruik maken van de door de Stichtingen aangeboden diensten en die dus professionele partijen zijn, moet dat gezien ook de context van de brief en de toelichting daarop duidelijk zijn. Niet valt in te zien dat de mededeling in die brief misleidend of onjuist is.

4.4. De stelling van Internetnotarissen lijkt daarnaast te zijn dat de Stichtingen, door vanaf 1 januari 2017 steeds gebruik te maken van de nieuwe website www.openbareverkoop.nl, in strijd handelen met het bepaalde in artikel 516 Rv, omdat de nieuwe website nog onvoldoende landelijke bekendheid geniet. Niet vaststaat echter dat dit zo is en dat publicatie van veilingen enkel op deze website niet voldoet aan de wet.