Gepubliceerd op maandag 31 augustus 2020
IT 3225

Data Pro Code goedgekeurd door AP

De Data Pro Code van branchevereniging NLdigital is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is de eerste gedragscode voor verwerkers onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die door het AP is goedgekeurd. De reden voor de gedragscode was om op een laagdrempelige manier de bij NLdigital aangesloten ICT-bedrijven te helpen bij hun AVG-compliance. In de gedragscode worden open normen uit de AVG concreet uitgewerkt. Het is aan NLdigital om een toezichthoudend orgaan in te stellen. Dit toezichthoudend orgaan moet vervolgens geaccrediteerd worden door het AP. Momenteel liggen de criteria waaraan het toezichthoudend orgaan dient te voldoen ter advies voor bij het European Data Protection Board (EDPB). Het AP verwacht dit jaar nog uitsluitsel.