IT 2828

Defam verplicht BKR-registratie te verwijderen

Rechtbank Midden- Nederland 15 juli 2019, IT&R 2828; ECLI:NL:RBMNE:2019:3644 (X tegen Defam) BKR-registratie. X heeft samen met ex-echtgenoot een geldlening afgesloten bij Defam. Hiervan is een betalingsachterstand ontstaan waar een betalingsregeling voor getroffen is. Defam heeft van de betalingsachterstand melding gemaakt bij het BKR en deze geregistreerd. Uiteindelijk is de schuld voldaan. X vordert verwijdering van de BKR-registratie. De vordering wordt toegwezen.

2.8. Het doel van de BKR-registratie is het waarschuwen van kredietverleners tegen personen met een problematisch kredietverleden en het beschermen van de betrokkene (in dit geval [eiseres] ) tegen het lichtvaardig aangaan van nieuwe schulden. Dat belang moet worden afgewogen tegen het belang van [eiseres] bij verwijdering van de BKR-registratie. De belangenafweging valt in dit geval in het voordeel van [eiseres] uit. Allereerst omdat niet is gebleken dat het nodig is om [eiseres] of kredietverleners te beschermen tegen het lichtvaardig door [eiseres] aangaan van nieuwe schulden. Dat blijkt uit de volgende omstandigheden.

2.9. Daarnaast heeft [eiseres] er belang bij dat de BKR-registratie wordt verwijderd. [eiseres] heeft voldoende onderbouwd dat zij er belang bij heeft om te verhuizen. Zij heeft met een verklaring van de heer [A] onderbouwd dat zij de mogelijkheid heeft om de woning van haar ex-echtgenoot te kopen voor een aantrekkelijke prijs. Defam heeft dat onvoldoende gemotiveerd betwist. Het zal weliswaar niet onmogelijk zijn om een hypotheek te krijgen met een achterstandscodering, maar het is een feit van algemene bekendheid dat een negatieve BKR-codering het moeilijker maakt om een hypotheek te verkrijgen onder gunstige voorwaarden. Dat op dit moment niet zeker is of [eiseres] , die zelfstandige is, een hypotheek zal kunnen krijgen voor de woning, doet niet af aan haar belang. [eiseres] heeft er belang bij om een hypotheekaanvraag te kunnen doen zonder te worden gehinderd door de BKR-codering.