Gepubliceerd op dinsdag 19 april 2022
IT 3902
Rechtbank Noord-Holland ||
16 mrt 2022
Rechtbank Noord-Holland 16 mrt 2022, IT 3902; ECLI:NL:RBNHO:2022:2255 (Piggy tegen gedaagde), https://www.itenrecht.nl/artikelen/elektronische-handtekening-niet-dezelfde-rechtsgevolgen-als-handgeschreven-handtekening

Elektronische handtekening niet dezelfde rechtsgevolgen als handgeschreven handtekening

Ktr. Rb Noord-Holland 16 maart 2022, IT 3902; ECLI:NL:RBNHO:2022:2255 (Piggy tegen gedaagde) Piggy stelt dat zij een overeenkomst is aangegaan met gedaagde, waarbij Piggy zich verplichtte om licenties en hardware te leveren aan gedaagde. Gedaagde heeft hier echter niet voor betaald en Piggy vordert nu betaling van de factuur. Gedaagde stelt zich op het standpunt dat er geen overeenkomst bestaat, omdat zij enkel heeft getekend voor nadere informatie. Gedaagde heeft een handtekening gezet op een tablet van Piggy in een systeem van Piggy. De kantonrechter oordeelt dat deze methode onvoldoende betrouwbaar is en stelt Piggy in de gelegenheid bewijs te leveren van haar stelling dat gedaagde de overeenkomst en het bestelformulier digitaal heeft ondertekend.

5.9. Het is aan Piggy om te bewijzen dat [gedaagde] de door Piggy gestelde afspraken is aangegaan. De kantonrechter zal Piggy daarom in de gelegenheid stellen bewijs te leveren van haar stelling dat [gedaagde] zowel de door Piggy overgelegde overeenkomst als het door Piggy overgelegde bestelformulier (digitaal) heeft ondertekend.