Gepubliceerd op donderdag 11 mei 2023
IT 4274

Europees Parlement stemt over AI Act

Het Europees Parlement heeft een belangrijke stap gezet voor de implementatie van de eerste set regels voor Kunstmatige Intelligentie (hierna: KI). Het gaat om een stemming van een vakcommissie van het Europees Parlement. Deze stemde met 84 stemmen voor en slechts 7 stemmen tegen voor de nieuwe wetgeving.

Door de opkomst en het toenemende gebruik van KI-tools, zoals OpenAI, ChatGPT en DALL-E, wil de Europese Commissie de ontwikkeling van deze systemen in goede banen leiden. Het uitgangspunt is dat KI-systemen mensgericht en ethisch moeten zijn.

Het voorstel van de Commissie laat zien dat het doel van de AI Act breed zal worden ingestoken. Het overkoepelende idee is dat KI-systemen worden verdeeld in risicogroepen. Elke risicogroep kent een eigen set verplichtingen voor de gebruikers en aanbieders. Systemen met een te groot risico worden voortaan verboden. Dit gaat bijvoorbeeld om systemen die het gedrag van mensen beoordelen of gebruik maken van realtime biometrische identifciatie, zoals gezichtsherkening door opsporingsdiensten. Systemen met een minder hoog risico moeten voortaan een Europees keurmerk krijgen, waardoor de gebruiker weet dat het systeem voldoet aan de Europese regelgeving.

Het Europees Parlement heeft de eerste amendementen opgesteld om ervoor te zorgen dat KI-systemen door mensen worden beheerd. Verder zal er een uniforme definitie van KI worden opgesteld die technologieneutraal is en van toepassing zal zijn op zowel huidige als toekomstige KI-systemen.

Volgende maand zal het Europees Parlement een plenaire stemming houden over de European AI Act. Het doel is om begin 2024 een definitieve wetgeving te hebben.