IT 2146

Facebook moet gegevens van mede-facebookgebruiker die dreigt intieme beelden te verspreiden afgeven

Vzr. Rechtbank Gelderland 3 oktober 2016, IEF 16297; IT 2146; ECLI:NL:RBGEL:2016:5230 (eiseres tegen Facebook) Geen dwangsom. Proceskosten gecompenseerd. Eiseres is via Facebook in contact gekomen met X en een steeds intiemere relatie opgebouwd en ontstonden gevoelens van verliefdheid. In die setting heeft eiseres enkele intieme beelden aan de facebookgebruiker verstuurd. Eiseres vordert van Facebook gegevensverstrekking van X. Nu aannemelijk is dat een mede-facebookgebruiker onrechtmatig handelt, handelt ook Facebook onrechtmatig door de gegevens die benodigd zijn om de medegebruiker te kunnen opsporen niet prijs te geven. Voor zover Facebook over de gegevens beschikt moeten contactgegevens worden verstrekt. De dwangsom zal worden afgewezen nu Facebook heeft verklaard zonder meer mee te werken aan een veroordelend vonnis. Proceskosten gecompenseerd: terecht uitspraak van de rechter afgewacht.

4.6. Een vordering zoals ingesteld door [eiseres] kan slechts worden toegewezen, indien een gebruiker door middel van een valse identiteit tracht om in het bezit te komen van gegevens die niet voor hem of haar zijn bedoeld en die hij of zij, indien zijn of haar ware identiteit was gebruikt, niet zou hebben ontvangen. Op die manier kan sprake zijn van oplichting maar ook, indien die persoon reeds over beelden beschikt, van een mogelijke inbreuk op het portretrecht en de persoonlijke levenssfeer van iemand door (te dreigen met) het openbaar maken van beelden van die persoon in compromitterende houding. De voorzieningenrechter acht het aannemelijk dat door de gebruiker van het profiel [profielnaam] op dergelijke wijze wordt gehandeld. Zo heeft [eiseres] aangevoerd dat zij door middel van een foto op het profiel [profielnaam] de naam van de fotograaf van die foto heeft achterhaald en op die manier te weten is gekomen dat de vrouw op de foto’s in werkelijkheid mevrouw Lans en aldus niet [profielnaam] is. Daarnaast staat vast dat [eiseres] dacht dat zij intieme beelden naar [profielnaam] stuurde, waardoor de gebruiker van dat account nu ten onrechte over die beelden beschikt. Voorts kan uit de overgelegde chatberichten worden afgeleid dat de gebruiker heeft gedreigd die beelden via internet te verspreiden. Hoewel daar op dit moment nog geen uitvoering aan is gegeven, acht de voorzieningenrechter gelet op alle voornoemde omstandigheden voldoende aannemelijk dat bij [eiseres] sprake is van een gerechtvaardigde angst en dat de facebookgebruiker aldus onrechtmatig jegens haar handelt. Gelet daarop, handelt ook Facebook onrechtmatig door de gegevens van de facebookgebruiker van het profiel [profielnaam] niet aan [eiseres] kenbaar te maken. De vordering ten aanzien van dat profiel zal dan ook worden toegewezen, waarbij Facebook zal worden veroordeeld om de contactinformatie die is verstrekt bij registratie, het IP-adres dat daarbij is gebruikt, de datum en het tijdstip van de registratie en de datum, het tijdstip en de IP-adressen van recente logins van het profiel [profielnaam] aan [eiseres] kenbaar te maken, voor zover zij over die gegevens beschikt.

4.7. De gevorderde dwangsom zal worden afgewezen, nu Facebook ter zitting heeft verklaard zonder meer te zullen meewerken aan een veroordelend vonnis.

4.8. De proceskosten zullen tussen partijen worden gecompenseerd als na te melden. De voorzieningenrechter is van oordeel dat Facebook terecht niet op eerste verzoek van [eiseres] privacy gevoelige informatie van haar gebruikers heeft prijsgegeven, maar een uitspraak van de rechter over dit punt heeft afgewacht. Daardoor kan Facebook niet worden verweten dat de onderhavige procedure is gevoerd en dienen partijen dan ook ieder hun eigen kosten te dragen.

Op andere blogs:

MediaReport (Recht op gegevens Facebookgebruiker – maar wel via de rechter)