IT 2261

Geen overeenkomst via internet, de tickets waren uitverkocht

Ktr. Rechtbank Noord-Holland 22 februari 2017, IT 2261; ECLI:NL:RBNHO:2017:1595 (Tickets4u tegen gedaagde) E-Commerce. Via internet kopen van kaarten voor evenement. Is er een overeenkomst tot stand gekomen? In de orderbevestiging staat dat via ‘Mijn T4U’ te allen tijde de status van uw bestelling volgen of als u wilt afzien van de bestelling, kunt u deze hier online annuleren. Zonder annulering blijven de tickets op uw naam geregistreerd. (…)” Tijdens het bestellen kwam er een melding dat de tickets uitverkocht waren en [gedaagde] heeft daarop het bestelproces op correcte wijze afgebroken. Voorts zijn er geen tickets geleverd en is de vordering verjaard. De kantonrechter wijst de vordering af. De proceskosten zijn nihil (gedaagde heeft in persoon geprocedeerd).

[gedaagde] betwist dat er een overeenkomst is gesloten. Het is aan Tickets4u om haar stelling dat er een overeenkomst is gesloten, tegenover de betwisting door [gedaagde] , met feiten te onderbouwen en zo nodig te bewijzen. Tickets4u heeft ter onderbouwing dat [gedaagde] het hele bestelproces heeft doorlopen tot en met het plaatsen van een bestelling, een uitdraai van de webbezoeken van [gedaagde] overgelegd en voorbeelduitdraaien van het bestelproces. De kantonrechter is van oordeel dat Tickets4u haar stelling dat daadwerkelijk een overeenkomst tot stand is gekomen onvoldoende heeft onderbouwd. De voorbeelduitdraaien zien immers niet op de bestelling van [gedaagde] en zijn daarnaast uit 2012. Uit de door Tickets4U opgestelde uitdraai van meerdere webbezoeken van [gedaagde] valt op te maken dat [gedaagde] in oktober 2014, volgens Tickets4u, vijf stappen zou hebben doorlopen bij het doen van een bestelling, waarbij opvalt dat drie maal ‘stap 1’ wordt vermeld en ‘stap 2’ kennelijk ontbreekt. Dat de gestelde bestelling vervolgens toch succesvol zou zijn afgerond, kan echter niet worden vastgesteld. Voorts ontbreekt op het overzicht de hoeveelheid tickets die besteld zouden zijn door [gedaagde] en tegen welke prijs, terwijl dit toch belangrijke onderdelen van deze overeenkomst zijn.
De conclusie is dat niet is komen vast te staan dat [gedaagde] een overeenkomst betreffende de onderhavige tickets heeft gesloten. Dit wordt niet anders omdat Tickets4u op 13 oktober 2014 een (automatische) orderbevestiging heeft verzonden. Ook daaruit volgt niet dat [gedaagde] een aanbod heeft aanvaard en de gestelde overeenkomst heeft gesloten.