IT 2594

Groepsaansprakelijkheid bij auteurs- en merkrechtinbreuk op fronts van slotmachines

novomatic betsoft

Rechtbank Den Haag 27 juni 2018, IEF 17802; IT 2594; ECLI:NL:RBDHA:2018:7746 (Novomatic c.s. tegen Betsoft en Carmanco) Auteursrecht. Merkenrecht. Novomatic houdt zich bezig met ontwikkelen van (online) kansspelen en exploitatie van landbased slotmachines (gokspel/fruitautomaat). Eiseressen zijn (deels) auteursrechthebbenden door op 'landbased slotmachines' aangebrachte merktekens en naamswijziging/fusie. Speelfronten van de spellen zijn auteursrechtelijk beschermd. De online aangeboden spellen maken daarop inbreuk. Tevens inbreuk op geldige Benelex- en Uniemerken. Toerekening van deze inbreuken aan licentiehouder; licentieovereenkomst niet overgelegd. Betrokkene bij licentiehouder aansprakelijk 'als ware hij bestuurder'; persoonlijk ernstig verwijt. Roulerend eigenaarschap/exploitatie schap websites leidt tot groepsaansprakelijkheid. Bestuurder van licentiehouder (trustmaatschappij) niet aansprakelijk. De rechtbank beveelt Betsoft c.s. auteursrechtinbreuk op de spellen ‘Hot Shot’ en ‘Random Runner’, ‘Revolution’ en ‘Hell Raiser’ in Nederland te staken en gestaakt te houden en staking gebruik merk RANDOM RUNNER.

5.32. De rechtbank heeft niet kunnen vaststellen dat [A] formeel bestuurder van Bluemay is of is geweest. Die omstandigheid hoeft echter niet in de weg te staan aan het oordeel dat [A] naast Bluemay aansprakelijk is. Bedoelde aansprakelijkheid kan immers ook bestaan als [A] een ‘wezenlijk aandeel’ heeft (gehad) in het beleid van Bluemay en als feitelijk leidinggevende heeft gehandeld ‘als ware hij bestuurder’10. In het eerste KSA-besluit, dat inmiddels onherroepelijk geworden, zijn de gegevens van de betrokken natuurlijk personen weliswaar geanonimiseerd, maar Bluemay en [A] hebben niet serieus betwist dat de daarin als “R[xxx]” aangeduide persoon [A] is. Aanknopingspunten om te kunnen veronderstellen dat dit anders zou zijn, zijn ook niet gesteld of gebleken. Integendeel, uit het eerste KSA-besluit blijkt dat [A] zichzelf op zijn LinkedIn-profiel presenteert als eigenaar van 7red.com en CEO van Bluemay. Verder blijkt uit het eerste KSA-besluit dat hij zich afficheert als gelieerd aan 7red.com en royaalcasino.com. Die omstandigheden zijn naar het oordeel van de rechtbank voldoende voor het oordeel dat [A] feitelijk leidinggever van Bluemay is (geweest).

5.33. Uitgaande van deze vergaande betrokkenheid bij Bluemay is de rechtbank voorts van oordeel dat [A] ook een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt van de door Bluemay gepleegde auteursrecht- en merkinbreuken. Gelet op de in het eerste KSA-besluit omschreven relatie tussen [A] en Bluemay is voldoende aannemelijk dat [A] betrokken is geweest bij en de leiding heeft gehad over de exploitatie van de websites 7red.com en royaalcasino.com. Dit brengt mee dat [A] er minst genomen van op de hoogte was, althans ervan op de hoogte had moeten zijn, dat de inbreukmakende spellen op die websites werden aangeboden. Dat [A] hiertegen heeft opgetreden, is niet aangevoerd en ook overigens niet gebleken.