IT 2266

Hosting provider moet aan access provider identificerende klantgegevens verstrekken ten behoeve van Stichting BREIN

Vzr. Rechtbank Amsterdam 26 april 2017, IEF 16744; IT 2266; ECLI:NL:RBAMS:2017:4038 (XS News tegen Abavia) ISP. Tussenpersonen. Privacy. Abavia is een hostingprovider die diensten aan internettussenpersoon XS News verschaft waarbij is overeengekomen dat alles aan zal worden gedaan om uploads van auteursrechtelijk beschermd materiaal te voorkomen. Newsconnection, klant bij XS News, is een usenet access provider. Zij is door stichting Brein aangesproken voor uploaden van duizenden films en series. Abavia weigert identificerende gegevens van drie usenetgebruikers te verstrekken. Met het vonnis van Rechtbank Oost-Brabant [IEF 16448] is voldoende aannemelijk dat op grote schaal door drie usenetgebruikers auteursrechtelijk beschermde werken illegaal zijn geüpload. De vordering strekt tot een onbeperkt aantal identificerende gegevens, hetgeen Abavia bovenmatig acht. Ter zitting is meegedeeld dat de gegevens die XS News zal verkrijgen aan Brein worden verstrekt. Zo heeft Abavia zelf in de hand om te verkomen dat zij in grote mate gegevens verschaft. Vordering wordt toegewezen.

4.6 Thans is de afweging van wederzijdse belangen van partijen aan de orde. Het belang van XS News is dat zij bij toewijzing van haar vordering en indien Abavia aan die vordering voldoet, in staat zal zijn om aan de sommatie van Brein tot gegevensverstrekkingte voldoen, hetgeen tevens in het belang is van de rechthebbenden voor wie Brein opkomt. Het belang van Abavia is dat zij (persoons)gegevens van usenetgebruikers niet lichtzinnig aan derden verstrekt. De bescherming van de privacy van usenetgebruikers is een aan hen toekomend grondrecht.

4.10 (...) Wel heeft Abavia nog als bezwaar aangevoerd dat de vordering ertoe strekt dat een onbeperkt aantal identificerende gegevens wordt verlangd, hetgeen zij bovenmatig acht. Volgens Abavia kan de vordering van XS news evenmin worden toegewezen voor zover het gegevens betreft die Brein niet van Newsconnection kan verkrijgen. Aan deze bezwaren van Abavia wordt voorbijgegaan. Desgevraagd heeft XS News ter zitting meegedeeld dat de gegevens die zij van Abavia zal verkrijgen aan Brein zullen worden verstrekt. Bij toewijzing van de vordering heeft Abavaia het zelf in de hand om te voorkomen dat zij in te grote mate gegevens van de drie usenetgebruikers verschaft. Zij zal immers aan Brein de door Brein benodigde gegevens (met verwijzing naar dit vonnis) kunnen verschaffen, waarna te verwachten is dat Brein ermee zal instemmen dat Abavia die gegevens niet aan XS News geeft. XS News zal dan dit vonnis niet ten uitvoer hoevente leggen. Slechts indien Abavia er niet voor zal zorgdragen dat Brein de benodigde gegevens van de drie usenetgebruikers verkrijgt, zal Abavia aan de hierna uit te spreken veroordeling ten behoeve van XS News moeten voldoen. In dat geval weegt het belang van XS News om van Abavia de verlangde IP-adressen, de klant ID's (CustomID's/UserID's) en overige identificerende gegevens voor zover beschikbaar, zoals namen en (e-mail)adressen, te verkrijgen zwaarder dan het belang van Abavia om die gegevens voor zich te houden.