Gepubliceerd op donderdag 17 november 2022
IT 4151
Rechtbank Noord-Holland ||
9 nov 2022
Rechtbank Noord-Holland 9 nov 2022, IT 4151; ECLI:NL:RBNHO:2022:9713 (eiseres tegen gedaagden), https://www.itenrecht.nl/artikelen/influencer-geen-schending-vaststellingsovereenkomst

Influencer geen schending vaststellingsovereenkomst

Ktr. Rb. Noord-Holland 9 november 2022, IT 4151; ECLI:NL:RBNHO:2022:9713 (eiseres tegen gedaagden) Eiser is de voormalige buurvrouw van gedaagde. In 2004 hebben zij een vaststellingsovereenkomst gesloten waarin onder meer werd bedongen dat gedaagde zijn weiland met paardenbak niet bedrijfsmatig mocht exploiteren. Deze verplichting moest ook gedaagdes rechtsopvolger worden opgelegd. Gedaagde heeft zijn woning verkocht aan twee mannen die actief zijn in de paardensport en daarnaast influencers zijn. In dat kader nemen zij op voormeld weiland video’s op, bestemd voor sociale media. Eiseres vordert betaling van een boete wegens schending van de vaststellingsovereenkomst omdat de nieuwe eigenaren hun perceel bedrijfsmatig exploiteren. De kantonrechter wijst de vorderingen af omdat het in de vastellingsovereenkomst genoemde verbod ertoe strekt potentiële overlast door bedrijfsmatige exploitatie van de paardenbak te voorkomen, en niet te voorkomen dat iemand er min of meer toevallig geld verdient.

4.4. [naam 1] en [naam 2] zijn influencers. Dit betekent kort gezegd dat zij zichzelf en elkaar filmen bij al dan niet dagelijkse activiteiten. De vraag of dit een bedrijfsmatig karakter heeft, is afhankelijk van het aantal kijkers dat deze activiteiten op sociale media trekken. Bij veel kijkers kan er geld mee worden verdiend. Echter, de activiteiten die [naam 1] en [naam 2] filmen zijn alledaagse en/of speelse activiteiten omtrent het houden en verzorgen van hun eigen paarden. Zij zetten deze filmpjes online. Dit hadden ze ook kunnen doen zonder dat er iemand in deze filmpjes geïnteresseerd is. Dan was het geen bedrijfsmatige exploitatie geweest, aldus kennelijk [eiseres] . Dat [naam 1] en [naam 2] hier nu misschien wel (indirect) geld mee verdienen betekent niet dat sprake is van schending op het verbod op bedrijfsmatige exploitatie als bedoeld in de vaststellingsovereenkomst. De kantonrechter legt dit verbod namelijk aldus uit dat dit ertoe strekt potentiële overlast door bedrijfsmatige exploitatie van de paardenbak te voorkomen, en niet te voorkomen dat iemand er min of meer toevallig geld verdient. Dat [naam 1] en [naam 2] zich soms door een derde laten filmen, of dat [eiseres] zich ergert aan het feit dat [naam 1] en [naam 2] soms luidruchtig plezier hebben bij het maken van de filmpjes maakt dit oordeel niet anders.