Gepubliceerd op maandag 6 november 2023
IT 4419
Rechtbank Rotterdam ||
26 okt 2023
Rechtbank Rotterdam 26 okt 2023, IT 4419; ECLI:NL:RBROT:2023:9908 (Eiser tegen gedaagde), https://www.itenrecht.nl/artikelen/onrechtmatige-daad-door-plaatsen-van-tiktok-filmpjes

Onrechtmatige daad door plaatsen van TikTok filmpjes

Rb. Rotterdam 26 oktober 2023, IT 4419; ECLI:NL:RBROT:2023:9908 (Eiser tegen gedaagde) Eiser is verslaggever en heeft voor enkele nationale tv-programma's gewerkt. Eiser en gedaagde hebben eind 2020 een korte relatie met elkaar gehad. Eiser heeft een onlineprogramma waarin hij stelt dat gedaagde onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld door onjuiste, belastende informatie over hem te verspreiden waardoor zijn goede naam is geschaad. Het gaat onder andere over filmpjes op TikTok die over de relatie gaan, waarbij gedaagde aangeeft dat het geen leuke periode was, dat eiser gemeen en 'toxic' was, dat hij zich opdrong aan (andere) minderjarige meisjes en dat zij zich onveilig voelde. Eiser stelt in deze zaak dat gedaagde met het plaatsen van deze filmpjes onrechtmatig heeft gehandeld en vordert schadevergoeding. 

De kantonrechter acht de inhoud van de filmpjes onrechtmatig. Er wordt een suggestie gewekt dat er sprake zou zijn van strafrechtelijk ontoelaatbaar handelen, terwijl uit stukken niet is gebleken dat eiser dit daadwerkelijk doet of deed. Hierbij speelt het mee dat de filmpjes een groot bereik hebben. Gedaagde had erbij stil moeten staat dat filmpjes met een dergelijke inhoud tot grote onrust en schade bij de betronnenen kunnen leiden, al helemaal omdat eiser een bekend persoon is. Gedaagde voert verweer, onder andere door te stellen dat zij eisers achternaam niet genoemd heeft. Het is echter onmiskenbaar dat de filmpjes over eiser gaan. Dit verweer gaat, net als de andere verweren, niet op.

De filmpjes raken een uiterst gevoelig onderwerp (het maken van misbruik – al dan niet seksueel – van jonge en zelfs minderjarige personen door een oudere persoon). Het onderwerp ligt des te gevoeliger gelet op de positie van eiser als bekend persoon en de actuele (terechte) maatschappelijke verontwaardiging over dit onderwerp. Eiser stelt dat hij door het onrechtmatig handelen van gedaagde in zijn eer en goede naam is aangetast en eist hiervoor schadevergoeding. De kantonrechter gaat hierin mee en acht een vergoeding van € 7.500,00 passend.