Gepubliceerd op maandag 21 oktober 2019
IT 2913
Rechtbank ||
9 okt 2019
Rechtbank 9 okt 2019, IT 2913; ECLI:NL:RBOVE:2019:3754 (Eiseres tegen ZorgkaartNederland), https://www.itenrecht.nl/artikelen/onrechtmatige-waardering-zorgverlener-zorgkaartnederland

Onrechtmatige waardering zorgverlener ZorgkaartNederland

Rechtbank Overijssel 9 oktober 2019, IT&R 2913 ;ECLI:NL:RBOVE:2019:3754 (Eiseres tegen ZorgkaartNederland) AVG. Eiseres is medisch specialist in een ziekenhuis. De Patiëntenfederatie vertegenwoordigt patiëntenorganisaties en exploiteert onder de naam ZorgkaartNederland. Via de website kunnen waarderingen geplaatst worden over zorgverleners. ZorgkaartNederland hanteert een gedragscode waaraan waarderingen moeten voldoen en de redactie kan ervoor kiezen een waardering niet te plaatsen of te verwijderen. Er is een waardering geplaatst over eiseres op de website. Op elk onderdeel werd zij gewaardeerd met een ‘2’. Eiseres heeft aan ZorgkaartNederland via een mail gevraagd haar naam en alle beoordelingen te verwijderen van de website. ZorgkaartNederland weigert dit te doen. Eiseres vordert onder andere onrechtmatigheid van de verwerking van haar persoonsgegevens op de website, op grond van de AVG. De vordering wordt toegewezen.

4.7. Nu de inhoud van de waardering niet aan de gedragscode voldoet en daarnaast zo negatief is dat aannemelijk was dat dit tot (reputatie)schade aan de zijde van [eiseres] zou leiden, heeft ZorgkaartNederland onrechtmatig gehandeld door de waardering te plaatsen zonder (deugdelijk) te controleren of deze wel aan de gedragscode voldeed. Ook heeft zij onrechtmatig gehandeld door de waardering niet aanstonds (definitief) te verwijderen nadat [eiseres] ZorgkaartNederland wees op (de inhoud van) de waardering. Dit was immers hét moment waarop ZorgkaartNederland de waardering nog eens kritisch had moeten bekijken en moeten constateren dat er een waardering was geplaatst die niet voldeed aan de gedragscode. De waardering is uiteindelijk niet op initiatief van ZorgkaartNederland verwijderd, maar op verzoek van de inzender die, zo begrijpt de rechtbank, bang was dat zijn/haar identiteit alsnog door [eiseres] zou kunnen worden achterhaald.