Gepubliceerd op dinsdag 5 april 2022
IT 3883
Rechtbank Rotterdam ||
24 mrt 2022
Rechtbank Rotterdam 24 mrt 2022, IT 3883; ECLI:NL:RBROT:2022:2518 (Brein tegen DFN), https://www.itenrecht.nl/artikelen/toegang-tot-bittorrent-indexeringswebsites-moet-worden-geblokkeerd

Toegang tot BitTorrent-indexeringswebsites moet worden geblokkeerd

Vzr. Rb Rotterdam 24 maart 2022, IEF 20637, IT 3883; ECLI:NL:RBROT:2022:2518 (Brein tegen DFN) DFN is een internet-accessprovider en beheerder van een glasvezelnetwerk. De klanten van DFN maken/maakten gebruik van BitTorrent-indexeringswebsites (hierna: de platforms), waarop torrents worden geüpload. Torrents zijn bestanden die meta-informatie bevatten over zich op de computers van de gebruikers bevindende bestanden, zoals mediabestanden, welke auteursrechtelijk en/of nabuurrechtelijk beschermde werken kunnen zijn. Brein vordert DFN te bevelen de toegang van haar klanten tot de platforms te blokkeren. De voorzieningenrechter oordeelt dat nu gesteld noch gebleken is dat DFN hiervoor ondraaglijke en/of onredelijke offers moet brengen wordt aangenomen dat de blokkade slechts een marginale en daarmee en aanvaardbare aantasting van haar vrijheid van ondernemerschap is die niet in de weg staat aan het bevelen van een dergelijke blokkade. De toegang tot de platforms moet dus worden geblokkeerd.

4.6. Het voorgaande leidt ertoe dat de door BREIN tegen DFN ingestelde vorderingen om de toegang van haar klanten tot de (sub)domeinnamen en IP-adressen via welke de Platforms opereren of zullen gaan opereren te blokkeren en geblokkeerd te houden in na te melden zin toewijsbaar zijn. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de door BREIN gevorderde (dynamische) blokkade verenigbaar is met het rechtvaardig evenwicht tussen de betrokken grondrechten van (intellectuele) eigendom, de informatievrijheid en de vrijheid van ondernemerschap. Dat overigens sprake is van feiten of omstandigheden die maken dat het door BREIN gevorderde onverenigbaar zou zijn met het rechtvaardig evenwicht tussen die grondrechten is gesteld noch gebleken.