Privacy

IT 2614

Deskundigenonderzoek gelast voor datalek van energiegegevens van kleinverbruikers

Rechtbank 4 jul 2018, IT 2614; ECLI:NL:RBROT:2018:6452 (Kleinverbruik Energie der Nederlanden tegen gedaagen en Eregio), http://www.itenrecht.nl/artikelen/deskundigenonderzoek-gelast-voor-datalek-van-energiegegevens-van-kleinverbruikers

Rechtbank Rotterdam 4 juli 2018, IT 2614; ECLI:NL:RBROT:2018:6452 (Kleinverbruik Energie der Nederlanden tegen gedaagen en Eregio) Geschil over de aansprakelijkheid van een tussenpersoon van een energieleverancier in verband met een datalek van energiegegevens van kleinverbruikers. Uit de getuigenverklaring van Snel blijkt dat op 1 september 2016 - toen het datalek aan het licht kwam - het door gedaagde opgegeven (kantoor-)IP-adres van Eregio uit het systeem van EABO was verwijderd en er twee nieuwe IP-adressen waren ingesteld. Volgens gedaagden zijn er alternatieve scenario’s denkbaar voor het datalek, waarbij zij verwijzen naar rapporten. De rechtbank zal een deskundigenonderzoek gelasten.

 

IT 2612

Overleggen rapporten over misstanden Reclassering Nederland (mag beperkt geanonimiseerd)

Rechtbank 27 jul 2018, IT 2612; ECLI:NL:RBMNE:2018:3991 (X, Y, Z tegen Reclassering Nederland), http://www.itenrecht.nl/artikelen/overleggen-rapporten-over-misstanden-reclassering-nederland-mag-beperkt-geanonimiseerd
Reclassering Nederland

Rechtbank Midden-Nederland 27 juli 2018, IEF 17880; IT 2612; ECLI:NL:RBMNE:2018:3991 (X, Y, Z tegen Reclassering Nederland) Procesrecht. Opvraging stukken. Privacy. Eisers waren werkzaam bij Reclassering Nederland en hebben misstanden aangekaart bij de projectplaats "Koperwerf" - een werkplaats waar taakgestraften onder begeleiding straf uitvoeren door meubels te maken voor derden. Intern onderzoek heeft geen misstanden naar boven gebracht. Extern bureau Tinguely Xperts heeft een ernstig geëscaleerde verhouding geconcludeerd. In opdracht van gedaagde heeft Bureau Hoffmann geen misstanden kunnen vaststellen. Het AD heeft een artikel gepubliceerd naar aanleiding van verborgen camera-onderzoek. Daarna zijn er nog twee opdrachten geweest om vermeende misstanden te onderzoeken. Eisers vorderen met succes de afschriften van de rapporten ex 843a Rv; de namen, adresgegevens en telefoonnummers mag Reclassering Nederland weglakken.

IT 2608

Zoekresultaten niet verwijderen: groot publiek belang bij informatie over misstanden bij faillissementen

Rechtbank 8 mei 2018, IT 2608; ECLI:NL:RBMNE:2018:2196 (Verzoeker tegen Google), http://www.itenrecht.nl/artikelen/zoekresultaten-niet-verwijderen-groot-publiek-belang-bij-informatie-over-misstanden-bij-faillissemen

Rechtbank Midden-Nederland 8 mei 2018, IT 2608; ECLI:NL:RBMNE:2018:2196 (Verzoeker tegen Google) Geen verwijdering zoekresultaten. Verzoeker heeft in verschillende functies bij een aantal financiële instellingen gewerkt en is voormalig financieel adviseur van (noodlijdende) bedrijven. Over hem zijn verschillende artikelen geschreven waar de zoekresultaten naar verwijzen. De zoekresultaten zijn juist, relevant en niet bovenmatig. De artikelen zijn gepubliceerd door media die een journalistieke rol vervullen en door de curator. Bovendien zijn de zoekresultaten actueel aangezien de publicaties waar zij naar verwijzen van 2015 en 2016 dateren. Voorts volgt een belangenafweging om te bekijken of er sprake is van een bijzonder geval waardoor het belang van Google of het publiek dient te prevaleren. Doordat Verzoeker in faillissementszaken strafrechtelijk en civielrechtelijk is veroordeeld, heeft de media aandacht aan zijn zakelijke activiteiten besteed. Misstanden bij faillissementen en in de zakelijke sector zijn bovendien actuele maatschappelijke thema’s waarvoor grote publieke belangstelling bestaat. Het publiek heeft dan ook groot belang bij de toegang tot de informatie achter de onderhavige zoekresulaten. Het verzoek wordt afgewezen.

IT 2604

Niet verwijderen URL's is niet onrechtmatig: zeer groot belang bij publiek om over informatie te beschikken

Hof 5 jun 2018, IT 2604; ECLI:NL:GHDHA:2018:1296 (Appellant tegen Google), http://www.itenrecht.nl/artikelen/niet-verwijderen-url-s-is-niet-onrechtmatig-zeer-groot-belang-bij-publiek-om-over-informatie-te-besc

Hof Den Haag 5 juni 2018, IT 2604; ECLI:NL:GHDHA:2018:1296 (Appellant tegen Google) Privacy. Recht om vergeten te worden. Zie eerder IT 2234. Appellant heeft zich bij herhaling schuldig gemaakt aan misdrijven die steeds bij zakelijke contacten werden gepleegd. Het laatste feit heeft nog maar vrij kort geleden plaatsgeven, wat er niet op duidt dat Appellant van zins zou zijn om zijn leven te beteren. Er bestaat bij het publiek een zeer groot belang om te kunnen beschikken over de informatie als waarnaar wordt verwezen in de URL’s die Appellant verwijderd wil zien. Personen moet immers kunnen weten dat zij zeer ernstige risico’s lopen wanneer zij met Appellant in zee zouden willen gaan. Google handelt niet onrechtmatig door de bedoelde URL’s en zoekresultaten niet te verwijderen. Verder heeft Appellant in cassatie niet tijdig het standpunt ingenomen dat het hof zijn vorderingen mede op basis van artikel 16 Wbp had moeten beoordelen. De vermeerdering van de grondslag komt in strijd met de goede procesorde. Het bestreden vonnis wordt bekrachtigd.

IT 2602

Gerechtshof bevestigt HR: bij het publiek bestaat zeer groot belang om te kunnen beschikken over informatie appellant

Hof 5 jun 2018, IT 2602; ECLI:NL:GHDHA:2018:1296 (Appellant tegen Google), http://www.itenrecht.nl/artikelen/gerechtshof-bevestigt-hr-bij-het-publiek-bestaat-zeer-groot-belang-om-te-kunnen-beschikken-over-info

Gerechtshof Den Haag 5 juni 2018 IT 2602; ECLI:NL:GHDHA:2018:1296 (Google). Privacybescherming. Privacy. Recht om vergeten te worden. Het Hof bevesigt uitspraak van HR [IT 2234].

In een aflevering van 'Misdaadverslaggever' zijn camerabeelden getoond van appellant met een vermeende huurmoordenaar. Appellant is op 15 augustus 2012 in eerste aanleg veroordeeld. Invullen van zijn volledige naam levert verwijzingen op naar websites met initialen. Het Hof bevesigt uitspraak van HR [IT 2234]. Naar het oordeel van het hof bestaat bij het publiek een zeer groot belang om te kunnen beschikken over informatie als waarnaar wordt verwezen in de URL’s die appellant verwijderd wil zien. Personen moeten immers kunnen weten dat zij ernstige risico’s lopen wanneer zij met appellant in zee zouden willen gaan, en zelfs zeer ernstige risico’s wanneer zij met hem in concurrentie zouden willen treden. Dit belang bij het publiek is – in elk geval op dit moment nog – zo groot dat het een rechtvaardiging vormt voor een inmenging in het privéleven van appellant, ook al betreft het hier gevoelige persoonsgegevens van hem, te weten strafrechtelijke persoonsgegevens. Het is juist de beschikbaarstelling van deze gegevens die nodig is om het publiek op een adequate manier voor die (zeer) ernstige risico’s te kunnen waarschuwen. Het betoog dat ‘in abstracto’ geen rangorde geldt tussen de aan de orde zijnde rechten, en dat geen ‘bijzondere redenen’ nodig zijn om een inmenging in de grondrechten van betrokkene te rechtvaardigen, berust op een onjuiste rechtsopvatting. Het gerechtshof bekrachtigt het gewezen vonnis van de voorzieningenrechter.

 

IT 2603

Uitzenden tv-programma 'Foute boel' met woning in beeld is niet in strijd met de AVG

Rechtbank 5 jul 2018, IT 2603; ECLI:NL:RBZWB:2018:4139 (eisers tegen Talpa TV), http://www.itenrecht.nl/artikelen/uitzenden-tv-programma-foute-boel-met-woning-in-beeld-is-niet-in-strijd-met-de-avg

Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 5 juli 2018, IEF 17836; IT 2603; ECLI:NL:RBZWB:2018:4139 (eisers tegen Talpa TV) Mediarecht. AVG. Privacy. Rechtspraak.nl: Verbod gevraagd om een aflevering van het televisieprogramma ‘Foute boel’ uit te zenden omdat een woning is gefilmd. De wijze waarop de filmbeelden van de woning tot stand zijn gekomen, is niet onrechtmatig. Het uitzenden van die beelden is evenmin onrechtmatig en niet in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De uitzending mag doorgaan.

IT 2601

Belastingdienst verwerkt burgerservicenummers in strijd met de wet

Onderzoeksrapport AP 26 juni 2018, verwerking van BSN in btw-identificatienummers door Belastingdienst. De Belastingdienst heeft geen wettelijke basis om het burgerservicenummer (BSN) te gebruiken in het btw-identificatienummer van zelfstandigen met een eenmanszaak. Dit blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De Belastingdienst moet de geconstateerde overtredingen zo snel mogelijk beëindigen. Gebeurt dat niet, dan kan de AP handhavende maatregelen treffen.

IT 2599

HvJ EU: geloofsgemeenschap is samen met haar leden verantwoordelijk voor verwerking van persoonsgegevens die bij een van-huis-tot-huisverkondiging zijn verzameld

Hof van Jusitie EU 10 jul 2018, IT 2599; ECLI:EU:C:2018:551 (Tietosuojavaltuutettu tegen Jehova's getuigen), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hvj-eu-geloofsgemeenschap-is-samen-met-haar-leden-verantwoordelijk-voor-verwerking-van-persoonsgegev

HvJ EU 10 juli 2018, IEFbe 2649; IT 2599; ECLI:EU:C:2018:551; C-25/17; (Tietosuojavaltuutettu tegen Jehova's getuigen) Privacy. Uit het persbericht: Een geloofsgemeenschap zoals de gemeenschap van Jehova’s getuigen is samen met haar leden-verkondigers verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in het kader van een van-huis-tot-huisverkondiging zijn verzameld. Bij de in het kader van een dergelijke activiteit verrichte verwerking van persoonsgegevens moeten de regels van het Unierecht betreffende de bescherming van de persoonsgegevens in acht worden genomen