Internet

IT 3570

Beschuldigingen grensoverschrijdend gedrag vinden voldoende steun in andere feiten

Rechtbank 17 jun 2021, IT 3570; ECLI:NL:RBMNE:2021:2582 (Eiser tegen gedaagde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/beschuldigingen-grensoverschrijdend-gedrag-vinden-voldoende-steun-in-andere-feiten

Rechtbank Midden-Nederland 17 juni 2021, IEF 20053, IT 3570; ECLI:NL:RBMNE:2021:2582 (Eiser tegen gedaagde) Eiser stelt dat gedaagde onrechtmatige uitlatingen over hem heeft gedaan op Twitter. Gedaagde heeft aangegeven dat zij met deze berichten andere vrouwen wil waarschuwen voor het volgens haar manipulatieve en grensoverschrijdende gedrag van eiser. Eiser vordert van de rechtbank, dat gedaagde bevolen wordt om de berichten van haar Twitteraccount te verwijderen en dat zij deze berichten uit verschillende zoekmachines laat verwijderen. De rechtbank weegt in deze zaak het belang van vrijheid van meningsuiting af tegen het belang van het recht op eerbiediging van de eer en goede naam. Omdat de op Twitter geuite beschuldigingen van gedaagde genoeg steun vinden in andere feiten en verklaringen en een deel van de berichten inmiddels verwijderd zijn, oordeelt de rechtbank dat het belang van gedaagde zwaarder weegt. Ze wijst de vorderingen van eiser af.

IT 3556

Stichting Stop5GN niet ontvankelijk

Hof 15 jun 2021, IT 3556; ECLI:NL:GHDHA:2021:1052 (Stichting Stop5GNL tegen de Staat), http://www.itenrecht.nl/artikelen/stichting-stop5gn-niet-ontvankelijk

Hof Den Haag 15 juni 2021, IT 3556; ECLI:NL:GHDHA:2021:1052 (Stichting Stop5GNL tegen de Staat) Kort geding. Niet-ontvankelijkverklaring van stichting die opkomt tegen de invoering van 5G protocol voor mobiele communicatie. Stichting is niet-ontvankelijk omdat zij tegen de besluiten van de Staat kan of had kunnen opkomen bij de bestuursrechter. De Stichting Stop5GNL stelt zich ten doel om de inwoners van Nederland te beschermen tegen gezondheidsrisico’s als gevolg van elektromagnetische velden die worden gebruikt voor mobiele communicatie. 5G is de nieuwste standaard voor mobiele communicatie. De Stichting is een procedure begonnen tegen de Staat, waarin zij vordert dat de rechter de Staat verbiedt om het gebruik van 5G toe te staan. Volgens de Stichting zijn aan het gebruik van 5G risico’s voor de volksgezondheid verbonden, die de Staat onvoldoende heeft onderzocht. De voorzieningenrechter had de vorderingen van de Stichting eerder al afgewezen.

IT 3540

Geen belang bij rectificatie van aangepaste of verwijderde berichten

Hof 1 jun 2021, IT 3540; ECLI:NL:GHARL:2021:5661 (Appelant tegen DPG en geïntimeerden), http://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-belang-bij-rectificatie-van-aangepaste-of-verwijderde-berichten

Hof Arnhem-Leeuwarden 1 juni 2021, IT 3540; ECLI:NL:GHARL:2021:5661 (Appellant tegen DPG en geïntimeerden) Dit kort geding gaat over uitlatingen op het Facebookaccount van een van de geïntimeerden en over een publicatie van een journalist (geïntimeerde 3) op de website van het AD. Daarin komt de diefstal van een drumstel aan de orde en de rol die appellant daarbij zou hebben gespeeld. Centraal staat de vraag of geïntimeerden op grond van artikel 6:167 BW gehouden zijn tot rectificatie. De vordering van appellant tot rectificatie is in eerste aanleg afgewezen. Op grond van artikel 6:167 BW kan een veroordeling tot rectificatie worden uitgesproken indien er sprake is van onjuiste of door onvolledigheid misleidende publicaties van gegevens van feitelijke aard. Het hof stelt vast dat de online publicatie van het AD inmiddels is aangepast en geanonimiseerd en ook zijn de berichten op Facebook inmiddels verwijderd. Hierdoor komt het hof tot de conclusie dat appelant geen belang meer heeft bij zijn vordering en dat het vonnis van de rechtbank moet worden bekrachtigd. 

IT 3529

Persoonsgegevens schrijvers valse reviews worden gedeeld met benadeelde

Rechtbank 29 apr 2021, IT 3529; ECLI:NL:RBAMS:2021:2131 (Interreal tegen Trustpilot), http://www.itenrecht.nl/artikelen/persoonsgegevens-schrijvers-valse-reviews-worden-gedeeld-met-benadeelde

Vzr. Rechtbank Amsterdam 29 april 2021, IEF 19987, IT 3529; ECLI:NL:RBAMS:2021:2131 (Interreal tegen Trustpilot) Interreal heeft twee dochterondernemingen: Esteon en Scanler. Over beide zijn valse reviews op Trustpilot verschenen. Trustpilot schendt volgens Interreal haar zorgplicht, omdat zij te weinig maatregelen neemt tegen geplaatste valse reviews. Hiermee worden volgens Interreal klanten misleid. Interreal vordert van Trustpilot de NAW-gegevens van de schrijvers van deze valse reviews. De vorderingen van Interreal worden deels toegewezen voor zover de voorzieningenrechter aannemelijk acht dat bepaalde reviews inderdaad vals zijn. In de gevallen waarvoor geen concrete aanwijzingen zijn, wordt Trustpilot niet veroordeeld in het overleveren van de NAW-gegevens van de betreffende personen. 

IT 3492

Geen wanprestatie bij teruggedraaide Bitcoin transactie

Rechtbank 9 apr 2021, IT 3492; ECLI:NL:RBAMS:2021:1994 (Eiser tegen Bitcoin Meester), http://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-wanprestatie-bij-teruggedraaide-bitcoin-transactie

Rechtbank Amsterdam 9 april 2021, IT 3492, ECLI:NL:RBAMS:2021:1994 (Eiser tegen Bitcoin Meester) Eiser heeft een account op het online platform Bitcoin Meester waarop hij handelt in cryptogeld. Eiser heeft op een gegeven moment de cryptovaluta 'Hedera' van Bitcoin Meester gekocht, verspreid over 14 transacties, voor een veel lager bedrag dan de marktwaarde van destijds. Vervolgens heeft een bot van Bitcoin Meester dit herkend als een bug en de transacties teruggedraaid. Eiser spreekt van een gepleegde wanprestatie door Bitcoin Meester en eist dat zij de 'tokens' terug in zijn wallet stort. De rechtbank wijst de vorderingen van eiser af omdat deze er niet gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat er een geldige overeenkomst tot stand is gekomen tussen Bitcoin Meester en hem.

IT 3481

Domeinnaamhouder niet aansprakelijk voor beelden huwelijk Grapperhaus

Rechtbank 9 apr 2021, IT 3481; ECLI:NL:RBAMS:2021:1807 (Eiser tegen Hostnet), http://www.itenrecht.nl/artikelen/domeinnaamhouder-niet-aansprakelijk-voor-beelden-huwelijk-grapperhaus

Rechtbank Amsterdam 9 april 2021, IEF 19900, IT 3481, ECLI:NL:RBAMS:2021:1807 (Eiser tegen Hostnet) Eiser is fotograaf. Op 22 augustus 2020 heeft hij foto- en filmopnames gemaakt van het huwelijk van Ferdinand Grapperhaus. Op 2 september 2020 is er op de website commonsensetv.nl een post geplaatst onder de titel “Nieuwe foto’s handenschuddende en knuffelende Grapperhaus” waarin o.a. beelden, gemaakt door eiser, zijn opgenomen. Daarnaast is ook het logo van CommonSenseTV op de beelden te zien. De domeinnaam commonsensetv.nl is door Hostnet als registrar bij SIDN geregistreerd. Eiser is van mening dat Hostnet hierdoor inbreuk maakt op de auteursrechten die hij over zijn beelden beschikt. De rechtbank oordeelt dat als iemand een foto of filmpje dat inbreuk maakt op een auteursrecht op een website post, de domeinnaamhouder daarmee niet automatisch inbreuk maakt op dat auteursrecht. Daarmee wijst zij de vorderingen van eiser af, omdat Hostnet geen maatregelen kon nemen tegen de door eiser aangekaarte inbreuk.

IT 3480

Uitlatingen over ING zijn onrechtmatig

Rechtbank 12 apr 2021, IT 3480; ECLI:NL:RBAMS:2021:1808 (ING tegen de Stichting), http://www.itenrecht.nl/artikelen/uitlatingen-over-ing-zijn-onrechtmatig

Vzr. Rechtbank Amsterdam 12 april 2021, IT 3480, ECLI:NL:RBAMS:2021:1808 (ING tegen de Stichting) De Stichting Vrouwe Justitia in Verval heeft op haar website een aantal uitlatingen gedaan over medewerkers van ING, een advocaat en notarissen. De voorzitter van de stichting heeft al jarenlang een conflict met ING, waarover vele juridische procedures zijn gevoerd. De voorzitter is in bijna alle procedures in het ongelijk gesteld. Zij is het daar niet mee eens en noemt op haar website de bankmedewerkers, advocaat en notarissen ‘misdrijfplegers’, ‘bedriegers’ en ‘machtsmisbruikers’ en beschuldigt hen van ‘intimidatie’ en ‘corruptie’. Deze kwalificaties vinden onvoldoende steun in de feiten. Volgens de voorzieningenrechter handelt de stichting hierom onrechtmatig en moet deze de uitingen en foto’s verwijderen op straffe van dwangsommen.

IT 3470

HR: bemiddeling als 'reisagent' heeft lage drempel

Hoge Raad 9 apr 2021, IT 3470; ECLI:NL:HR:2021:527 (Bpf Reisbranche tegen Booking.com), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hr-bemiddeling-als-reisagent-heeft-lage-drempel

HR 9 april 2021, IT 3470, ECLI:NL:HR:2021:527 (Bpf Reisbranche tegen Booking.com) De welbekende hotelboekingssite Booking.com heeft altijd zijn pensioenzaken door een andere partij laten regelen om zo, naar eigen zeggen, flexibiliteit voor een groot en divers werknemersbestand te waarborgen. Het bedrijfstakpensioenfonds voor de reisbranche (Bpf Reisbranche) is van mening dat Booking.com dit helemaal niet mag doen omdat zij aangemerkt dient te worden als 'reisagent'. Om deze reden zou zij deel moeten nemen aan Bpf Reisbranche. Een belangrijke voorwaarde voor deze kwalificatie is dat de site 'bemiddelt' bij het tot stand komen van overeenkomsten tussen klanten en hotels. De rechtbank en het hof vonden dat Booking.com hier niet aan voldeed, de Hoge Raad is anderzijds wel degelijk van mening dat Booking.com bemiddelt. Hierbij hanteert zij een vrij lage drempel voor het begrip, waarbij het beheren van een website waarop een overeenkomst tot stand kan komen al voldoende kan zijn. De Hoge Raad verwijst hiermee het arrest terug naar het hof.