Contracten

IT 3897

HvJ EU: Vermelding van bestelling met betalingsverplichting moet ondubbelzinnig op bestelknop

HvJ EU 7 apr 2022, IT 3897; ECLI:EU:C:2022:269 (Fuhrmann-2), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hvj-eu-vermelding-van-bestelling-met-betalingsverplichting-moet-ondubbelzinnig-op-bestelknop

HvJ EU 7 april 2022, IEF 20657, IT 3897, IEFbe 3421; ECLI:EU:C:2022:269 (Fuhrmann-2) Fuhrmann-2 is een Duitse vennootschap die eigenaar is van een hotel. Een consument heeft via booking.com vier dubbele kamers geboekt bij Fuhrmann-2 door op de knop ‘ik ga boeken’ te klikken en vervolgens persoonsgegevens in te voeren. Hierna heeft hij op de knop met de woorden ‘voltooi boeking’ gedrukt. Uiteindelijk is de consument niet verschenen en heeft Fuhrmann-2 overeenkomstig haar algemene voorwaarden de annuleringskosten in rekening gebracht bij de consument. Deze zijn niet betaald.

IT 3884

Onverschuldigde betaling abonnementsgelden

Rechtbank Midden-Nederland 16 mrt 2022, IT 3884; ECLI:NL:RBMNE:2022:1006 (Ziggo tegen gedaagde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/onverschuldigde-betaling-abonnementsgelden

Rb Midden-Nederland 16 maart 2022, IT 3884; ECLI:NL:RBMNE:2022:1006 (Ziggo tegen gedaagde) Ziggo vordert betaling van een bedrag door gedaagde, maar heeft verzocht deze procedure door te halen op de rol. De kantonrechter oordeelt dat dit kan worden gezien als een gezamenlijk verlangen van partijen, omdat gedaagde zich niet tegen de doorhaling van de vordering in conventie heeft verzet. In reconventie vordert gedaagde betaling van een bedrag door Ziggo, omdat Ziggo ten onrechte abonnementsgelden heeft geïncasseerd, terwijl gedaagde slechts een aantal dagen gebruik heeft kunnen maken van de diensten van Ziggo. Het bedrag dat gedaagde vordert als onverschuldigd betaald, komt de kantonrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor en wordt daarom toegewezen.

IT 3882

HvJ EU: DM tegen CTS Eventim

HvJ EU 31 mrt 2022, IT 3882; ECLI:EU:C:2022:238 (DM tegen CTS Eventim), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hvj-eu-dm-tegen-cts-eventim

HvJ EU 31 maart 2022, IEF 20635, IEFbe 3414, IT 3882; ECLI:EU:C:2022:238 (DM tegen CTS Eventim) DM heeft via een online boekingsplatform van CTS Eventim toegangsbewijzen voor een door een derde georganiseerd concert besteld. Het concert werd geannuleerd wegens de beperkende maatregelen van de Duitse autoriteiten in het kader van de COVID-19-pandemie. DM heeft CTS Eventim verzocht om terugbetaling van de aankoopprijs van de toegangsbewijzen en de bijkomende kosten. CTS Eventim heeft echter een door de organisator afgegeven tegoedbon doen toekomen.

IT 3881

Licentieovereenkomst voor software

Rechtbank Den Haag 23 feb 2022, IT 3881; ECLI:NL:RBDHA:2022:1409 (TNO tegen Uscoutfor), http://www.itenrecht.nl/artikelen/licentieovereenkomst-voor-software

Rb Den Haag 23 februari 2022, IT 3881; ECLI:NL:RBDHA:2022:1409 (TNO tegen Uscoutfor) In deze zaak stelt TNO dat Uscoutfor haar verplichtingen uit de licentieovereenkomst alsnog volledig moet nakomen. In reconventie vordert Uscoutfor dat de rechtbank de licentieovereenkomst ontbindt en TNO veroordeelt tot (terug)betaling aan haar. TNO zou tekortgeschoten zijn in de nakoming van de licentieovereenkomst, omdat zij geen werkende technologie voor doelpuntherkenning heeft geleverd.

IT 3874

Samenwerking m.b.t. softwareontwikkeling op goede gronden beëindigd

Gerechtshof Amsterdam 15 mrt 2022, IT 3874; ECLI:NL:GHAMS:2022:765 (ADS tegen geïntimeerde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/samenwerking-m-b-t-softwareontwikkeling-op-goede-gronden-be-indigd

Hof Amsterdam 15 maart 2022, IT 3874; ECLI:NL:GHAMS:2022:765 (ADS tegen geïntimeerde) Partijen hebben een geschil over de gevolgen van de beëindiging van hun samenwerking betreffende de exploitatie door ADS van door geïntimeerde ontwikkelde software. ADS meent dat geïntimeerde deze samenwerking ten onrechte heeft beëindigd. Geïntimeerde stelt de samenwerking op goede gronden te hebben beëindigd en vordert op zijn beurt onder andere betaling van hem nog toekomende abonnementsgelden. In eerste aanleg oordeelt de kantonrechter dat geïntimeerde de samenwerking op goede gronden heeft kunnen beëindigen, dat de vorderingen van ADS afgewezen moeten worden en die van geïntimeerde grotendeels (behoudens het gevorderde verbod) toegewezen. Het hof oordeelt dat de grieven in het principaal en het incidenteel appel falen.

IT 3873

Schuldeisersverzuim

Rechtbank Noord-Nederland 15 mrt 2022, IT 3873; ECLI:NL:RBNNE:2022:881 (DaMedia tegen FIT), http://www.itenrecht.nl/artikelen/schuldeisersverzuim

Ktr. Rb Noord-Nederland 15 maart 2022, IT 3873; ECLI:NL:RBNNE:2022:881 (DaMedia tegen FIT) DaMedia heeft een website gemaakt in opdracht van FIT. In conventie vordert DaMedia FIT te veroordelen het nog openstaande bedrag voor het maken van de website te betalen. FIT voert aan dat DaMedia een website heeft gebouwd waarop het niet mogelijk is buiten Nederland en een gedeelte van België te bestellen. Daarnaast zou DaMedia het een en ander regelen voor de website, wat zij heeft nagelaten. In reconventie vordert FIT een vergoeding voor de schade die zij lijdt omdat men geen boeken bestelt. Dit is het gevolg van een niet naar behoren functionerende website. Volgens DaMedia functioneerde de website wel naar behoren.

IT 3871

Microsoft moet blokkade accounts opheffen

Rechtbank Rotterdam 23 mrt 2022, IT 3871; ECLI:NL:RBROT:2022:2252 (Eiseres tegen Microsoft), http://www.itenrecht.nl/artikelen/microsoft-moet-blokkade-accounts-opheffen
microsoft

Rb Rotterdam 23 maart 2022, IT 3871; ECLI:NL:RBROT:2022:2252 (Eiseres tegen Microsoft) Microsoft heeft het e-mail- en OneDrive-account van eisende partij geblokkeerd. Microsoft heeft onvoldoende onderbouwd dat het OneDrive-account een afbeelding bevat die ongepast, uitbuitend  en schadelijk voor kinderen is. Dit heeft tot gevolg dat niet is komen vast te staan dat eiseres de Microsoft-serviceovereenkomst heeft geschonden, zodat Microsoft zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat zij de overeenkomst mocht ontbinden. De blokkade moet dus worden opgeheven. Het vonnis is niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard met betrekking tot het opheffen van de blokkade op de afbeelding die volgens Microsoft als kinderpornografisch moet worden aangemerkt.

IT 3866

Niet duidelijk dat drukken op 'Bestel nu'-knop leidt tot betalingsverplichting

Rechtbank Amsterdam 21 feb 2022, IT 3866; ECLI:NL:RBAMS:2022:1095 (Brisk ICT tegen gedaagde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/niet-duidelijk-dat-drukken-op-bestel-nu-knop-leidt-tot-betalingsverplichting

Ktr. Rb Amsterdam 21 februari 2022, IT 3866; ECLI:NL:RBAMS:2022:1095 (Brisk ICT tegen gedaagde) Het gaat om een overeenkomst op afstand. Gedaagde heeft op een ‘Bestel nu’-knop gedrukt en zou zich daarmee hebben aangemeld voor het huren van een MacBook Pro. Brisk ICT vordert betaling hiervan en zij vordert het apparaat terug. De kantonrechter is van plan de overeenkomst (deels) te vernietigen, omdat het niet duidelijk was dat de consument zich met het aanklikken van de knop ‘Bestel nu’ verplichtte tot betaling van een maandelijkse vergoeding.