Internet

IT 3640

ACM legt dwangsom op aan misleidende websites

Overige instanties 21 jul 2021, IT 3640; (ACM tegen Allfree en Leadle), http://www.itenrecht.nl/artikelen/acm-legt-dwangsom-op-aan-misleidende-websites

ACM 21 juli 2021, IT 3640, RB 3551; ACM/21/049762 De ACM heeft een last onder dwangsom opgelegd aan leadbedrijven Allfree BV en Leadle BV. Deze bedrijven hebben websites waarop ze consumenten werven voor onder andere slotenmakers, rioolontstoppers, dakdekkers en ongediertebestrijding. Consumenten worden hierbij misleid, doordat de indruk wordt gewekt dat het gaat om een lokaal bedrijf. Dit wordt door de leadbedrijven bewerkstelligd door de plaatsnaam op de nemen in de domeinnaam, in teksten op de website en soms in de naam van het bedrijf zelf. In werkelijkheid zijn de bedrijven vaak landelijk opererend en is de identiteit niet altijd te achterhalen. Daarnaast lijkt het alsof de bedrijven zijn goedgekeurd door Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) of een ander keurmerk. Echter zijn de bedrijven hier vaak helemaal niet bij aangesloten. 

IT 3638

Oorzaak besmetting ransomware nog niet duidelijk

Rechtbank Rotterdam 14 jul 2021, IT 3638; ECLI:NL:RBROT:2021:8109 (Zabawas tegen POS4), http://www.itenrecht.nl/artikelen/oorzaak-besmetting-ransomware-nog-niet-duidelijk

Rechtbank Rotterdam 14 juli 2021, IT 3638; ECLI:NL:RBROT:2021:8109 (Zabawas tegen POS4) Zabawas is een familiestichting die steun verleent aan personen en instellingen. PS Logic houdt zich bezig met automatisering. De partijen hebben een overeenkomst getiteld "all-inclusive ICT-beheer" gesloten. Deze overeenkomst is later overgenomen door POS4. In 2018 is één van de systemen binnen de ICT-omgeving van Zabawas besmet geraakt met ransomware. Het systeem raakte onbruikbaar. Zabawas vordert in reactie hierop dat de rechtbank verklaart dat POS4 is tekortgeschoten in de nakoming van de verplichtingen die volgen uit de overeenkomst. Er zou niet voldoende veiligheid zijn geweest. POS4 betwist dit, en stelt dat de besmetting het gevolg was van een menselijke fout van een medewerker van Zabawas. Op dit moment kan er niet worden vastgesteld welke partij hier gelijk in heeft. Alvorens tot een beslissing te kunnen komen, behoeft de rechtbank op dit punt het oordeel van een onafhankelijke deskundige.

IT 3626

Conclusie van A-G over direct marketing via e-mail

HvJ EU 24 jun 2021, IT 3626; ECLI:EU:C:2021:518 (StWL tegen Interactive Media), http://www.itenrecht.nl/artikelen/conclusie-van-a-g-over-direct-marketing-via-e-mail

HvJ Conclusie A-G 24 juni 2021, IT 3626; ECLI:EU:C:2021:518 (StWL tegen Interactive Media) StWL Städtische Werke Lauf en Interactive Media CCSP GmbH zijn beide energieleveranciers en hebben een geschil betreffende oneerlijke concurrentie door een reclameactiviteit. Interactive Media heeft een advertentie tussen e-mails van een gratis e-maildienst geplaats. Deze lijken weliswaar op reclame-mails, maar er is geen afzender en er kan ook geen actie mee uitgevoerd worden. Hierdoor blijven ze in de mailbox staan. Het Bundesgerichtshof heeft zich tot het Europese Hof gericht met prejudiciële vragen over de kwalificatie van dusdanige reclameactiviteiten. De vraag is hoe deze vorm van reclame gekwalificeerd moet worden en, als deze reclame als een e-mail gekwalificeerd wordt, of er dan sprake is van ongevraagde advertenties via e-mail. De A-G gaat in zijn conclusie uit van het functionele karakter van de desbetreffende e-mail en is van mening dat er sprake is van direct marketing. Deze komt in de privémailbox van gebruikers terecht en volgens de A-G is dit alleen toegstaan na voorafgaande toestemming van de ontvanger. 

IT 3621

Prejudiciële vragen reeds in het YouTube/Cyando-arrest beantwoord

Hoge Raad 6 jul 2021, IT 3621; ECLI:NL:PHR:2021:690 (Stichting Brein tegen NSE), http://www.itenrecht.nl/artikelen/prejudici-le-vragen-reeds-in-het-youtube-cyando-arrest-beantwoord

HR Conclusie P-G 6 juli 2021, IEF 20139, IT 3621; ECLI:NL:PHR:2021:690 (Stichting Brein tegen NSE)  Het gaat in deze zaak om de vraag of de gestelde prejudiciële vragen al beantwoord zijn in het YouTube/Cyando-arrest [IEF 20039]. News-Service Europe (NSE) is, net als Cyando, een deelplatform voor (onder meer) bestanden waarop gebruikers op illegale wijze beschermde content beschikbaar konden stellen aan het publiek. Ook hier is de vraag of er sprake is van een mededeling aan het publiek in de zin van artikel 3 lid 1 van de Auteursrichtlijn. Dit is volgens het Hof van Justitie alleen het geval, wanneer de exploitant ertoe bijdraagt dat het publiek toegang tot die content in strijd met het auteursrecht wordt gegeven. De P-G is van mening dat de prejudiciële vragen kunnen worden ingetrokken, omdat deze inderdaad reeds beantwoord zijn in het YouTube/Cyando-arrest. Volgens de P-G blijkt uit die beantwoording onder andere, dat artikel 14 lid 1 van de Richtlijn inzake elektronische handel onverlet laat dat de nationale rechter de exploitant van een deelplatform voor bestanden kan verbieden om een auteursrechtinbreuk voort te zetten, dan wel hem kan bevelen om die inbreuk te staken en gestaakt te houden.

IT 3595

Valse beschuldigingen moeten worden verwijderd

Rechtbank 29 jun 2021, IT 3595; ECLI:NL:RBAMS:2021:3495 (FAN tegen Bellingcat), http://www.itenrecht.nl/artikelen/valse-beschuldigingen-moeten-worden-verwijderd

Vzr. Rechtbank Amsterdam 29 juni 2021, IEF 20099, IT 3595; ECLI:NL:RBAMS:2021:3495 (FAN tegen Bellingcat) Kort geding. Bellingcat is een internationaal collectief van onderzoeksjournalisten. FAN is de uitgever van een Russische nieuwssite riafan.ru. Bellingcat heeft op haar website (www.bellingcat.com) artikelen gepubliceerd over Evgenii Prigozhin. Volgens die artikelen is Prigozhin betrokken bij verschillende Russische clandestiene operaties en bij stelselmatige intimidatie van Russische en niet-Russische journalisten. FAN heeft vervolgens op haar website vijf artikelen geplaatst waarin WhatsAppberichten en een spraakbericht zijn opgenomen die volgens FAN afkomstig zijn van medewerkers van Bellingcat. Die berichten houden in dat zij hebben gepoogd medewerkers van FAN om te kopen en dat zij die medewerkers bedreigen. De rechtbank oordeelt dat FAN verantwoordelijk is voor een feitelijke onderbouwing van de beschuldigingen, maar dat ze hieraan niet heeft voldaan. Het argument dat FAN slechts een doorgeefluik is, slaagt niet. Aldus wordt FAN veroordeeld tot verwijdering van het bericht van haar website.

IT 3588

Uitlatingen over satanisch-pedofiel netwerk moeten worden verwijderd

Rechtbank 2 jul 2021, IT 3588; ECLI:NL:RBDHA:2021:6769 (Gemeente Bodegraven tegen gedaagden), http://www.itenrecht.nl/artikelen/uitlatingen-over-satanisch-pedofiel-netwerk-moeten-worden-verwijderd

Vzr. Rechtbank Den Haag 2 juli 2021, IEF 20074, IT 3588; ECLI:NL:RBDHA:2021:6769 (Gemeente Bodegraven tegen gedaagden) Kort geding. Drie mannen verspreiden al geruime tijd online verhalen over een satanisch-pedofiel netwerk in Bodegraven. Zij noemen namen van mensen die daarbij volgens hen betrokken zijn (als dader of slachtoffer) en roepen medestanders op tot actie, waaronder het leggen van bloemen op een gemeentelijke begraafplaats. De rechter oordeelt dat de drie mannen direct moeten stoppen met hun acties en de al gepubliceerde verhalen van het internet moeten verwijderen. Er is geen enkel objectief bewijs voor de vergaande aantijgingen, die veel onrust onder burgers veroorzaken. De 'hervonden herinneringen' van een van de mannen vormen geen objectief bewijs. Het belang van de gemeente en haar inwoners om gevrijwaard te blijven van ongefundeerde verdachtmakingen weegt in dit geval zwaarder dan de vrijheid van meningsuiting van de drie mannen.

IT 3585

Geen belang want geen uitlatingen op internet

Rechtbank 17 jun 2021, IT 3585; ECLI:NL:RBROT:2021:5655 (Eiser tegen gedaagde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-belang-want-geen-uitlatingen-op-internet

Rechtbank Rotterdam 17 juni 2021, IEF 20069, IT 3585; ECLI:NL:RBROT:2021:5655 (Eiser tegen gedaagde) Eiser is de rechtsopvolger van een budgetbeheer bedrijf. Gedaagde was klant bij het bedrijf en heeft een aantal keer Google reviews geschreven die onwaarheden bevatten. Eiser vordert dat het gedaagde verboden wordt om nog langer zulke uitlatingen te doen. Op het moment dat deze zaak voor de rechter komt, staan er geen uitlatingen van gedaagde op internet. Mede om deze reden wordt geoordeeld dat eiser geen belang bij de vordering heeft. Ook staat gedaagde inmiddels weer onder professionele begeleiding, waardoor het aannemelijk wordt geacht dat gedaagde zich niet langer negatief zal uitlaten op internet over eiser. 

IT 3572

Pu­bli­ca­tie Raad van Sta­te over di­gi­ta­li­se­ring in wet­ge­ving en be­stuurs­recht­spraak

Digitalisering speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Ook de overheid maakt meer en meer gebruik van digitalisering; in de dienstverlening, in de opsporing en in de besluitvorming. Digitalisering biedt oplossingen voor maatschappelijke problemen, maar brengt ook risico’s mee. Dat stelt eisen aan onze wetten en regels en dus aan het werk van de wetgever en de bestuursrechter. De wetgever moet waarborgen bieden voor burgers tegen digitalisering. De bestuursrechter moet burgers rechtsbescherming bieden bij algoritmische besluitvorming. Oplossingen voor deze uitdagingen zijn niet eenvoudig. De Raad van State wil met zijn publicatie ‘Digitalisering – wetgeving en bestuursrechtspraak’ hieraan een bijdrage leveren. Met een visie op de ontwikkelingen van digitalisering, vanuit zijn expertise als wetgevingsadviseur en hoogste algemene bestuursrechter.

Bron: RaadvanState.nl.