IT 4535
23 april 2024
Uitspraak

Aanhouding journalist bij Extinction Rebellion leidt tot schending 10 EVRM

 
IT 4534
22 april 2024
Uitspraak

Tussenbeschikking inzake AVG controlerecht

 
IT 4533
19 april 2024
Uitspraak

HvJ EU over de vaststelling van immateriële schade(vergoeding) bij schending AVG

 
IT 4455

Hof bekrachtigt vonnis over onrechtmatige beschuldigingen van plagiaat, bedrog en fraude

Hof 9 jan 2024, IT 4455; ECLI:NL:GHARL:2024:167 (Appellant tegen Stichting geïntimeerde), https://www.itenrecht.nl/artikelen/hof-bekrachtigt-vonnis-over-onrechtmatige-beschuldigingen-van-plagiaat-bedrog-en-fraude

Hof Arnhem-Leeuwarden 9 januari 2024, IEF 21840, IT 4455; ECLI:NL:GHARL:2024:167 (Appellant tegen Stichting geïntimeerde) Appellant is sterrenkundige en schrijver. Stichting [geïntimeerde] (hierna: geïntimeerde) beheert, onderhoudt en gebruikt een radiotelescoop. Geïntimeerde verwijt appellant ervan dat hij zich onrechtmatig heeft uitgelaten in verschillende publicaties jegens de stichting. Zo heeft appellant zich er meerdere keren over uitgelaten dat het bestuur van geïntimeerde zich schuldig zou maken aan bedrog, fraude, plagiaat, pseudowetenschap, intimidatie en seksisme. De rechtbank heeft in een vonnis van 27 oktober 2021 appellant onder andere veroordeeld om de onrechtmatige uitlatingen te staken en gestaakt te houden. Na dit vonnis heeft appellant hier zich niet aan gehouden.

IT 4454

Uitspraak ingezonden door Matthijs Schonewille en Lars Bakers, BINGH Advocaten.

Gemeente Purmerend dient digitaal afschrift van de bescheiden te verschaffen aan Xlim

Rechtbank Noord-Holland 10 jan 2024, IT 4454; C/15/345574 / KG ZA 23-595 (Xlim Solutions tegen Gemeente Purmerend), https://www.itenrecht.nl/artikelen/gemeente-purmerend-dient-digitaal-afschrift-van-de-bescheiden-te-verschaffen-aan-xlim

Vzr. Rb. Noord-Holland 10 januari 2024, IT 4454, IEF 21841; C/15/345574 / KG ZA 23-595 (Xlim Solutions tegen Gemeente Purmerend) Xlim Solutions (hierna: Xlim) is een bedrijf dat een softwareapplicatie genaamd ‘Prognose Model Gemeenten’ (hierna: PMG) heeft ontwikkeld. Gemeente Purmerend (hierna: gemeente) heeft gebruik gemaakt van deze applicatie op basis van een licentieovereenkomst met Xlim. Deze overeenkomst is per 1 januari 2021 beëindigd. Na beëindiging van de overeenkomst heeft Xlim de jaarrekeningen en begrotingen bekeken van de gemeente. Xlim constateerde hierin grote gelijkenissen met die van het PMG, terwijl die gelijkenis er niet was voordat de licentieovereenkomst tot stand werd gekomen. Om te controleren of de gemeente haar verplichtingen die volgen uit de (aanvullende) overeenkomst nakomt, heeft Xlim belang bij inzage van bepaalde stukken die geen onderdeel uitmaakten van een eerder gevoerde bodemprocedure. 

IT 4228

DeLex zoekt juridisch redactioneel stagiair vanaf februari/maart 2024

Wil jij je als student verdiepen in de laatste ontwikkelingen binnen de vakgebieden Intellectuele Eigendom, ICT-recht en Privacy? 

Kom dan vanaf februari/maart 2024 (precieze datum in overleg) stagelopen bij deLex! DeLex is een juridische uitgeverij gericht op juridische professionals in deze vakgebieden. Zo beheren wij de online databases IE-forum.nl en ITenrecht.nl, geven we een aantal vakbladen uit en verzorgen we congressen en andere opleidingen. 

Tijdens de stage maak je kennis met de werkzaamheden binnen een juridische uitgeverij. Je werkt drie maanden nauw samen met de uitgever en andere (web)redacteuren die je de kneepjes van het vak snel bijbrengen. Daarnaast bieden de congressen je de kans om te netwerken en de IE-community te leren kennen. Veel van onze stagiaires werken inmiddels bij bekende advocatenkantoren, instanties en bedrijven.

IT 4453

Rechtbank verklaart nog twee stichtingen ontvankelijk en wijst exclusieve belangenbehartigers aan

Rechtbank 10 jan 2024, IT 4453; ECLI:NL:RBAMS:2024:83 (Stichtingen tegen TikTok), https://www.itenrecht.nl/artikelen/rechtbank-verklaart-nog-twee-stichtingen-ontvankelijk-en-wijst-exclusieve-belangenbehartigers-aan

Rb. Amsterdam 10 januari 2024, IT 4453; ECLI:NL:RBAMS:2024:83 (Stichtingen tegen TikTok) Drie claimstichtingen (Stichting Onderzoek Marktinformatie, Stichting Take Back Your Privacy en Stichting Massaschade & Consument) menen dat het videoplatform TikTok fundamentele rechten van kinderen en volwassenen schendt en zijn een procedure begonnen. In het tussenvonnis van 25 oktober 2023 is Stichting Onderzoek Marktinformatie ontvankelijk verklaard. De vorderingen van de claimstichtingen die zien op immateriële schade worden door de rechtbank niet ontvankelijk verklaard. De vorderingen tot vergoeding van materiële schade zijn voorlopig ontvankelijk, maar daarover zal na de inhoudelijke behandeling definitief moeten worden beslist [zie IT 4424].

IT 4451

Criteo dient het plaatsen van tracking cookies te staken en gestaakt te houden

Hof 5 dec 2023, IT 4451; ECLI:NL:GHAMS:2023:2971 (Criteo tegen geïntimeerde), https://www.itenrecht.nl/artikelen/criteo-dient-het-plaatsen-van-tracking-cookies-te-staken-en-gestaakt-te-houden

Hof Amsterdam 5 december 2023, IT 4451, ECLI:NL:GHAMS:2023:2971 (Criteo tegen geïntimeerde) Criteo is een bedrijf in de ‘Adtech-industrie’. Criteo plaatst via de website van derden zogeheten ‘tracking cookies’ op computers en/of mobiele appraten. Geïntimeerde is een natuurlijke persoon. Op 18 oktober 2023 heeft de voorzieningenrechter van rechtbank Amsterdam geoordeeld dat Criteo niet langer tracking cookies mag plaatsen zonder haar toestemming [zie IT 4404].

In eerste aanleg oordeelde de voorzieningenrechter dat Criteo het plaatsen van tracking cookies moet staken. Criteo heeft meerdere grieven hiertegen aangevoerd. Criteo stelt dat er een deugdelijke motivering mist. Deze grieven worden niet in behandeling genomen, omdat alle vorderingen en verweren in hoger beroep opnieuw behandeld zullen worden. Voorts betwist Criteo het spoedeisend belang in deze zaak. De grief faalt omdat de spoedeisendheid nodig is voor het beëindigen van een onrechtmatige gedraging, namelijk het plaatsen van tracking cookies zonder dat daarvoor toestemming is verleend. Criteo stelt dat door het plaatsen van tracking cookies geen persoonsgegevens worden gedeeld. Echter, de omschrijving van persoonsgegevens is ruim. Het is zeer aannemelijk dat klanten op websites als Vitakruid persoonsgegevens achterlaten bij het aanschaffen van producten. Om die reden is het voldoende aannemelijk gemaakt dat er persoonsgegevens van geïntimeerde in strijd met de AVG zijn verspreid en verwerkt. Aangekomen bij de belangenafweging. Als Criteo aan de AVG voldoet gaat dit ten koste van haar commercieel belang. Het commerciële belang van Criteo weegt minder zwaar dan het belang van geïntimeerde dat haar persoonsgegevens onrechtmatig worden verspreid en verwerkt. Het hof bekrachtigt het vonnis inhoudelijk deels, maar vernietigt het vonnis desondanks om het dictum opnieuw te formuleren. Hierbij gebiedt het hof Criteo het onrechtmatig handelen te doen staken en gestaakt te houden. Daarbij wordt Criteo veroordeelt in de proceskosten.

IT 4449

Overeenkomst tussen eiseres en Calago ontbonden vanwege toerekenbare tekortkoming

Rechtbank Oost-Brabant 13 dec 2023, IT 4449; ECLI:NL:RBOBR:2023:5782 (Eiseres tegen Calago), https://www.itenrecht.nl/artikelen/overeenkomst-tussen-eiseres-en-calago-ontbonden-vanwege-toerekenbare-tekortkoming

Rb. Oost-Brabant 13 december 2023, IT 4449; ECLI:NL:RBOBR:2023:5782 (Eiseres tegen Calago). Eiseres heeft een onderneming dat zich richt op het fabriceren van materialen voor het bewegingsonderwijs. Calago is een IT-bedrijf dat zich onder andere bezig houdt met E-commerce oplossingen. Tussen partijen was een overeenkomst gesloten. Deze overeenkomst is uiteindelijk ontbonden.

IT 4452

Uitspraak ingezonden door Josine van den Berg, Mount Law.

Hof bevestigt dat Noordkaap de toekomstige beelden van appellant mag uitzenden

Gerechtshof Amsterdam 24 nov 2023, IT 4452; (Eiser tegen Noordkaap TV Producties), https://www.itenrecht.nl/artikelen/hof-bevestigt-dat-noordkaap-de-toekomstige-beelden-van-appellant-mag-uitzenden

Hof Amsterdam 24 november 2023, IEF 21825, IT 4452; (Appellant tegen Noordkaap TV Producties B.V.) Noordkaap TV Producties B.V. (hierna: Noordkaap) produceert het programma ‘Undercover in Nederland’. Appellant was eigenaar van een autorijschool die gespecialiseerd was voor mensen met rijangst en autisme. De voorzieningenrechter heeft bij vonnis op 10 november 2023 geoordeeld dat Noordkaap de beeldopnames mag uitzenden [zie IEF 21822].

IT 4448

Uitleg aandeelhoudersovereenkomst over de koopprijs

Rechtbank Amsterdam 15 nov 2023, IT 4448; ECLI:NL:RBAMS:2023:7233 (Eiser tegen Nucleoo), https://www.itenrecht.nl/artikelen/uitleg-aandeelhoudersovereenkomst-over-de-koopprijs

Rb. Amsterdam 15 november 2023, IT 4448; ECLI:NL:RBAMS:2023:7233 (Eiser tegen Nucleoo). Naam 1 is houder van een vennootschap (hierna: eiser) en is in 2020 een samenwerking aangegaan met het bedrijf Bi4 om een SAAS-bedrijf op te zetten. Hiervoor heeft overleg plaatsgevonden over de vennootschappelijke structuur en is de vennootschap Nucleoo opgericht. Kort hierna zijn alle aandelen in Bi4 aan Nucleoo overgedragen. In oktober 2021 hebben Nucleoo en eiser een aandeelhoudersovereenkomst gesloten, waarin bedongen is dat bij het eindigen van de overeenkomst tussen partijen de door eiser gehouden aandelen automatisch worden aangeboden en dat Nucleoo dit aanbod accepteert. Op 13 mei 2022 heeft eiser inderdaad deze overeenkomst opgezegd. Het geschil betreft de prijs waarvoor de aandelen zijn overgedragen. De nominale waarde bedraagt € 20,-, maar eiser voert aan dat de inbreng mede bestaat uit een verleende korting per maand op zijn loon. 

IT 4447

Uitspraken ingezonden door Josine van den Berg, Mount Law.

Noordkaap mag beelden van eiser uitzenden

Rechtbank Amsterdam 10 nov 2023, IT 4447; ECLI:NL:RBAMS:2023:7874 (Eiser tegen Noordkaap TV Producties), https://www.itenrecht.nl/artikelen/noordkaap-mag-beelden-van-eiser-uitzenden

Vzr. Rb. Amsterdam 10 november 2023, IEF 21822, IT 4447; ECLI:NL:RBAMS:2023:7874 (Eiser tegen Noordkaap TV Producties B.V.) Noordkaap TV Producties B.V. (hierna: Noordkaap) produceert het programma ‘Undercover in Nederland’. Eiser was eigenaar van een autorijschool die gespecialiseerd was voor mensen met rijangst en autisme. Tussen de eiser en oud-leerlingen van eiser zijn ontuchtige handelingen geweest. Hiervan is proces-verbaal opgemaakt door de politie en eiser is hiervoor in 2022 veroordeeld. Eiser heeft beroep ingesteld tegen dit vonnis, de mondelinge behandeling heeft nog niet plaatsgevonden. Eiser mocht na deze veroordeling geen rij- en theorielessen meer geven. Op 20 december 2022 heeft een voormalig bestuurslid van de brancheorganisatie Landelijke Beroepsvereniging kwaliteitsbevordering Rijschoolbranche het programma Undercover in Nederland bericht over het feit dat eiser, ondanks de veroordeling, nog steeds (theorie)les geeft. Hierop heeft Noordkaap onderzoek ingesteld. Noordkaap heeft op meerdere momenten verborgen camera-acties uitgevoerd. Noordkaap wil beelden van aan de kaak gestelde misstanden uitzenden. Eiser vordert onder andere Noordkaap te verbieden beeld- en/of geluidsmateriaal van eiser openbaar te maken. Noordkaap voert verweer.

IT 4446

Vordering eiser wordt afgewezen, geen sprake van spoofing

Rechtbank 6 dec 2023, IT 4446; ECLI:NL:RBMNE:2023:6561 (Eisers tegen ING bank N.V. en De Volksbank N.V.), https://www.itenrecht.nl/artikelen/vordering-eiser-wordt-afgewezen-geen-sprake-van-spoofing

Rb. Midden-Nederland 6 december 2023, IT 4446; ECLI:NL:RBMNE:2023:6561 (Eiser tegen ING bank N.V. en De Volksbank N.V.). In deze zaak is eiser twee keer slachtoffer geworden van fraude door oplichters. Daarbij zijn van slachtoffer verschillende bedragen van twee verschillende bankrekeningen afhandig gemaakt. Er dient gekeken te worden of er sprake is van spoofing.