IT 4085
23 september 2022
Artikel

Online update 'Actualiteiten Handels- en Domeinnamen' op 29 september

 
IT 4083
23 september 2022
Uitspraak

Niet zeker dat vermelde persoonsgegevens juist waren

 
IT 4084
23 september 2022
Uitspraak

HvJ EU Conclusie A-G: satellietboeket-aanbieder

 
IT 4044

Geen bijzondere persoonlijke omstandigheden

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank 7 mei 2010, IT 4044; ECLI:NL:RBBRE:2010:1901 (Verzoeker tegen het College), https://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-bijzondere-persoonlijke-omstandigheden

Vzr. Rb. Breda 7 mei 2010, IT 4044; ECLI:NL:RBBRE:2010:1901 (verzoeker tegen het College) Verzoeker heeft beroep ingesteld tegen het besluit van het College van B&W van de gemeente Tilburg van 2 maart 2010. In dit besluit heeft het College het verzoek van verzoeker om zijn persoonsgegevens preventief af te schermen voor externe partners en netwerkcontacten afgewezen. De voorzieningenrechter meent dat het College terecht heeft aangevoerd dat de gegevensverwerking noodzakelijk is voor een goede vervulling van zijn publiekrechtelijke taak. De voorzieningenrechter oordeelt verder dat het College zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat in de woonomstandigheden van verzoeker geen bijzondere persoonlijke omstandigheden gelegen zijn (zoals bedoeld in artikel 40 Wbp) waardoor de gegevensverwerking niet gerechtvaardigd zou zijn. Het beroep van verzoeker wordt dan ook ongegrond verklaard en het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt afgewezen.

IT 4043

Call for Papers voor eerste studentenuitgave Mediaforum

Ben je een gevorderde student aan een Nederlandse universiteit (master of eind bachelor) en ben je geïnteresseerd in het media- en informatierecht? Dan nodigen wij je hierbij uit om een bijdrage te leveren aan de eerste studentenuitgave van het tijdschrift Mediaforum.

Het doel van deze studenteneditie is om studenten die gefascineerd zijn door juridische vraagstukken op het snijvlak van media en recht de kans te bieden daarover te publiceren. Tijdens het schrijfproces word je begeleid en krijg je gerichte feedback van academici en/of juristen uit de praktijk, die je helpen je paper, scriptie of voorstel te bewerken tot een wetenschappelijk artikel van formaat.

IT 4033

Redactionele stage bij deLex

Wil je je als student verdiepen in de laatste ontwikkelingen binnen de vakgebieden Intellectuele Eigendom, ICT recht en Privacy? Kom bij deLex stage lopen. We zijn op zoek naar een stagiair voor de periode 26 september tot 22 december (drie maanden), in overleg is een andere periode ook mogelijk. Je maakt kennis met de werkzaamheden binnen een juridische uitgeverij en je leert de IE-community kennen. deLex is een niche-uitgeverij die zich richt op juridische professionals. Onze bekendste merken zijn IE-Forum.nl en ITenrecht.nl. We geven websites, databanken en tijdschriften uit. Daarnaast hebben we verschillende opleidingen waar je als stagiair aanwezig bent. Zo leer je netwerken en mensen kennen. Veel van onze stagiaires werken inmiddels bij bekende advocatenkantoren, organisaties en bedrijven.

Wat gaan we je leren?

 • Verzamelen, analyseren van diverse openbare juridische bronnen
 • Samenvatten van rechterlijke uitspraken
 • Plaatsen van informatie op onze websites
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor advocatenkantoren en auteurs
IT 4042

Gevorderde ontbinding niet toewijsbaar

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 30 aug 2022, IT 4042; ECLI:NL:GHSHE:2022:3007 (Liko tegen Syntess), https://www.itenrecht.nl/artikelen/gevorderde-ontbinding-niet-toewijsbaar

Hof Den Bosch 30 augustus, IT 4042; ECLI:NL:GHSHE:2022:3007 (Liko tegen Syntess) Syntess houdt zich bezig met het ontwikkelen computersoftware en is een technisch adviesbureau. Liko exploiteert een koeltechnisch installatiebedrijf. Een van de belangrijkste werkzaamheden van Liko is het verrichten van service-, onderhouds- en storingswerkzaamheden waarbij zij gebruik maakt van zogenoemde werkbonnen. Het gaat hier om een beroep tegen het vonnis van 3 juni 2020. Bij tussenvonnis van 24 mei 2022 [IT 4041] werd Liko de mogelijkheid geboden zich uit te laten over de door Syntess aangevoerde punten. Syntess wil dat openstaande facturen nog door Liko betaald worden. Liko verlangt onder meer dat ontbinding dan wel vernietiging van de overeenkomsten 2013 en 2017. Het hof stelt vast dat een in het basissysteem in te passen digitalisering van de werkbonnen is pas in overeenkomst 2017 overeengekomen. Liko klaagt in dit geding over de digitale werkbonnen. Dit betreft dus hooguit een tekortkoming van Syntess in de nakoming van overeenkomst 2017.

IT 4041

Partij in gelegenheid gesteld zich uit te laten over aangevoerde punten

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 24 mei 2022, IT 4041; ECLI:NL:GHSHE:2022:1661 (Liko tegen Syntess), https://www.itenrecht.nl/artikelen/partij-in-gelegenheid-gesteld-zich-uit-te-laten-over-aangevoerde-punten

Hof Den Bosch 24 mei 2022, IT 4041; ECLI:NL:GHSHE:2022:1661 (Liko tegen Syntess) Syntess houdt zich bezig met het ontwikkelen computersoftware en is een technisch adviesbureau. Liko exploiteert een koeltechnisch installatiebedrijf. Een van de belangrijkste werkzaamheden van Liko is het verrichten van service-, onderhouds- en storingswerkzaamheden waarbij zij gebruik maakt van zogenoemde werkbonnen. Op basis van een overeenkomst gebruikt Liko sinds 2005 bedrijfssoftware van Syntess. In dit arrest gaat het over onbetaalde facturen. Gezien de hoeveelheid punten die Syntess heeft aangevoerd wordt de zaak naar rol verwezen zodat Liko zich hierover kan uitlaten. 

IT 4040

Medische gegevens mochten niet gevorderd worden

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Rotterdam 25 jul 2022, IT 4040; ECLI:NL:RBROT:2022:7256 (Eiseres tegen het College), https://www.itenrecht.nl/artikelen/medische-gegevens-mochten-niet-gevorderd-worden

Rb. Rotterdam 25 juli 2022, IT 4040; ECLI:NL:RBROT:2022:7256 (eiseres tegen het College) Het College van B&W van Rotterdam heeft eiseres een boete opgelegd wegens het nalaten om geschriften over te leggen. Vervolgens heeft het College het bezwaar van eiseres tegen dit besluit ongegrond verklaard. Eiseres heeft vervolgens tegen het bestreden besluit beroep ingesteld. Eiseres voert aan dat het College in strijd heeft gehandeld met de AVG doordat zij zonder deugdelijke grondslag medische persoonsgegevens heeft gevorderd en verwerkt. Uit de door het College gevorderde bewijzen kan specifieke informatie over de gezondheidstoestand van eiseres worden afgeleid. De rechtbank meent dat niet gebleken is dat het College dergelijke gegevens mocht vorderen. De rechtbank oordeelt dan ook dat het College in strijd heeft gehandeld met de AVG. Het beroep van eiseres wordt door de rechtbank gegrond verklaard en het bestreden besluit wordt vernietigd. Eiseres hoeft geen boete te betalen

IT 4039

Vernietiging overeenkomst wegens schending art. 6:230v lid 3 BW

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Amsterdam 4 aug 2022, IT 4039; ECLI:NL:RBAMS:2022:4347 (bol.com tegen gedaagde), https://www.itenrecht.nl/artikelen/vernietiging-overeenkomst-wegens-schending-art-6-230v-lid-3-bw

Ktr. Rb. Amsterdam 4 augustus 2022, IT 4039; ECLI:NL:RBAMS:2022:4347 (bol.com tegen gedaagde) Gedaagde sluit zich aan bij het voorlopige oordeel van de kantonrechter over dat de overeenkomst tussen partijen vernietigd zou moeten worden omdat niet voldaan is aan artikel 6:230v lid 3 BW. De kantonrechter ziet geen aanleiding om terug te komen op het oordeel dat de overeenkomst moet worden vernietigd. Bol.com heeft zich al heel lang kunnen voorbereiden op de verplichtingen die gelden met betrekking tot bestelknoppen. Een gedeeltelijke vernietiging, zoals door bol.com voorgesteld, vindt de kantonrechter niet afschrikwekkend en doeltreffend genoeg. Het voorgaande leidt tot vernietiging van de overeenkomst en tot ongedaanmakingsverplichtingen. De vordering van bol.com wordt afgewezen.

IT 4035

Entertainment en recht - nog enkele plekken beschikbaar

Nog enkele plekken beschikbaar; aanmelden is nog mogelijk voor Entertainment en recht op woensdag 7 september, een middagprogramma vol actuele onderwerpen, gebracht door entertainmentadvocaten van het eerste uur. Bij deze tweede editie leiden Marijn Kingma (Höcker) en Michiel Odink (Leeway) u door een middag waarin een breed scala aan onderwerpen wordt uitgediept.

Op het programma:
Top tien actualiteiten entertainmentrecht, door Marijn Kingma
Enkele highlights:

 • The Voice en andere schandalen: wie is er verantwoordelijk voor wangedrag in de muziek- en filmwereld? Hoe ver strekt de verantwoordelijkheid van de werkgever?
 • Thuiskopie in the cloud: HvJ EU in Austro-Mechana (ECLI:EU:C:2022:217), [IEF 20616] en Hof Den Haag in HP cs/SONT cs, [IEF 20614]
 • HvJ EU in Polen/Europees Parlement en Raad (ECLI:EU:C:2022:297), [IEF 20679]
 • Auteurscontractenrecht 2.0
 • Vzr Rb Amsterdam in Q-Music vs Q-Dance (ECLI:NL:RBAMS:2022:2083), [IEF 20669]

Muziekfondsen als investeringsmodel
Steeds meer artiesten verkopen hun rechten aan muziekfondsen die hier op hun beurt inkomen mee genereren. Goed als je met pensioen gaat, maar welk voordeel biedt het voor startende muzikanten? Wat komt hier bij kijken, en wat zijn de voor- en nadelen voor artiesten?  Na een inleidende presentatie van Stef van Gompel bespreekt een panel van experts de ins en outs.

Grenzen van influencer-marketing
Sociale media platforms die ooit bedoeld waren voor persoonlijk contact worden volop ingezet voor commerciële doeleinden. Langzaam maar zeker neemt de regelgeving toe en komen pijnpunten steeds beter in beeld. Remco Klöters geeft een overzicht van de laatste regels en pijnpunten voor marketing op social media.

Actualiteiten uit het juridisch filmlandschap

 • SVOD: een zegen of nachtmerrie voor makers? Over de exploitatieplicht en contractuele afspraken anno 2022; aanvullende vergoedingen, billijke vergoeding, informatieplicht, investeringsplicht
 • Mediawet: de investeringsplicht uit wetsvoorstel 36176

Als sprekers en panelleden schuiven aan: Stef van Gompel (VU), Remco Klöters (Van Kaam Advocaten), Anja Kroeze (independent counsel / Pythagoras Music Fund), Syb Terpstra (bureau Brandeis), Rutger van Rompaey (BumaStemra) en Roland Wigman (VWS Advocaten).

IT 4038

Geen belang meer bij beoordeling beroep

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Den Haag 8 aug 2022, IT 4038; ECLI:NL:RBDHA:2022:8001 (Eiser tegen AP), https://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-belang-meer-bij-beoordeling-beroep

Rb. Den Haag, 8 augustus 2022, IT 4038; ECLI:NL:RBDHA:2022:8001 (eiser tegen AP) De AP heeft bij besluit beslist op een handhavingsverzoek van eiser. Tegen dit besluit heeft eiser bezwaar ingesteld. Dit bezwaar is vervolgens door de AP gedeeltelijk gegrond verklaard (bestreden besluit). Eiser heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld. Eiser meent dat de AP het handhavingsverzoek te beperkt heeft opgevat. Dit verzoek was niet beperkt tot de afhandeling van het inzageverzoek, maar zag ook op overtredingen van de AVG door het Regionaal Informatie- en expertisecentrum (RIEC). De rechtbank stelt vast dat de AP het verzoek tot handhaving ten aanzien van de overtredingen van de AVG door het RIEC, bij besluit van 22 juli 2021 heeft afgewezen. Tegen dit besluit heeft eiser geen bezwaarschrift ingediend waardoor dat besluit in rechte vaststaat. De rechtbank oordeelt dat de AP is ingegaan op alle punten die eiser in zijn beroep naar voren heeft gebracht. De rechtbank is dan ook van oordeel dat eiser geen actueel en reëel belang heeft bij de beoordeling van zijn beroep.

IT 4037

Verbod aanbieden en/of licentiëren software aan bepaalde klanten

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Rotterdam 18 jul 2022, IT 4037; ECLI:NL:RBROT:2022:6094 (Advisor tegen Dmarcian), https://www.itenrecht.nl/artikelen/verbod-aanbieden-en-of-licentieren-software-aan-bepaalde-klanten

Vzr. Rb. Rotterdam 18 juli 2022, IEF 20915, IT 4037; ECLI:NL:RBROT:2022:6094 (Advisor tegen Dmarcian) Advisor en Dmarcian houden zich allebei bezig met het leveren van producten en diensten op het gebied van identiteitsbeveiliging van e-mailadressen. In januari 2016 hebben ze een overeenkomst gesloten op grond waarvan Advisor een licentie kreeg voor het gebruik van door Dmarcian ontwikkelde Dmarcian-software. Ook mocht Advisor op grond van deze overeenkomst de Software in Europa, Rusland en Afrika verkopen. De voorzieningenrechter stelt vast dat partijen begin 2016 afspraken hebben gemaakt over een nadere samenwerking. Deze afspraken zijn vervolgens niet vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. In deze zaak moet de voorzieningenrechter een oordeel vellen over verschillende geschilpunten die ten aanzien van de afspraken bestaan tussen partijen. De voorzieningenrechter oordeelt dat er geen sprake is van een niet-opzegbare overeenkomst. De vordering om Dmarcian te gebieden de distributieovereenkomst onverkort na te komen, wordt afgewezen.