IT 4284
31 mei 2023
Artikel

Nederland geen actieve rol in oprichting Cybersecurity Skills Academy

 
IT 4283
30 mei 2023
Artikel

Save the date: IE-zomerfeest

 
IT 4282
30 mei 2023
Uitspraak

Conclusie A-G HvJ EU: verwerking medische persoonsgegevens niet onrechtmatig

 
IT 4242

Digital Markets Act: EC creëert 'High Level Group' voor advies en expertise

Via Press Corner of the EC. Vandaag heeft de Europese Commissie (EC) een beslissing aangenomen ter oprichting van de zogeheten 'High Level Group on the Digital Markets Act (DMA). 

De High Level Group kan de Commissie advies en expertise verstrekken om ervoor te zorgen dat de DMA en andere sectorale regelgeving die van toepassing is op gatekeepers op coherente en complementaire wijze zullen worden uitgevoerd. Zij kan ook expertise leveren bij marktonderzoeken naar opkomende diensten en praktijken, om ervoor te zorgen dat de DMA toekomstbestendig is. De High Level Group krijgt een mandaat van twee jaar en komt ten minste eenmaal per jaar bijeen.

De DMA is een onderdeel van het nieuwe digitale regelgevingskader van de EU. De DMA is specifiek van toepassing op online-platforms die als 'gatekeepers' zijn aangewezen. Dit zijn grote digitale platforms die als belangrijke poorten tussen zakelijke gebruikers en consumenten fungeren. Om deze problemen aan te pakken, stelt de DMA een reeks verplichtingen vast die zij moeten naleven, waaronder het verbod voor gatekeepers om bepaald gedrag te vertonen. De richtlijn is op 1 november 2022 in werking getreden en zal vanaf 2 mei 2023 van kracht gaan.

 

IT 4241

Is de nieuwe ICT-leverancier aansprakelijk bij verlies van data uit oude ICT-omgeving?

Rechtbank Noord-Holland 15 feb 2023, IT 4241; ECLI:NL:RBNHO:2023:2471 (Pit tegen OfficeGrip Holding c.s.), https://www.itenrecht.nl/artikelen/is-de-nieuwe-ict-leverancier-aansprakelijk-bij-verlies-van-data-uit-oude-ict-omgeving

Rechtbank Noord-Holland 15 februari 2023, IT 4241; ECLI:NL:RBNHO:2023:2471 (Pit tegen OfficeGrip Holding c.s.) Deze zaak gaat over de vraag of een nieuwe ICT-leverancier aansprakelijk is voor de schade die het gevolg is van het verlies van data uit de oude ICT-omgeving van haar opdrachtgever. De rechtbank heeft geoordeeld dat de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de nieuwe ICT-leverancier gericht was op het opzetten van een nieuwe ICT-omgeving en het beheer daarvan. Er was niet afgesproken dat de nieuwe leverancier verantwoordelijk was voor het beheer van de oude ICT-omgeving. Bovendien had de opdrachtgever uitdrukkelijk geen opdracht gegeven voor het migreren of veiligstellen van gegevens. Als gevolg hiervan kan de nieuwe ICT-leverancier niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die de opdrachtgever heeft geleden als gevolg van gegevensverlies uit de oude ICT-omgeving.

IT 4240

Geen betaling aan Gewoon Energie vanwege onduidelijke bestelknop

Rechtbank Amsterdam 16 mrt 2023, IT 4240; ECLI:NL:RBAMS:2023:1433 (Gewoon Energie tegen gedaagde), https://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-betaling-aan-gewoon-energie-vanwege-onduidelijke-bestelknop

Rechtbank Amsterdam 16 maart 2023, IT 4240; ECLI:NL:RBAMS:2023:1433 (Gewoon Energie tegen gedaagde) Het gaat om een rechtszaak tussen Gewoon Energie en een gedaagde. De rechter heeft geoordeeld dat de vordering van Gewoon Energie tegen een gedaagde moet worden afgewezen, omdat de bestelknop op de website van Gewoon Energie en Pricewise niet voldoet aan het vereiste van artikel 6:230v lid 3 van het Burgerlijk Wetboek. Dit vereist dat er op de bestelknop een duidelijke en ondubbelzinnige mededeling wordt gedaan dat met het aanklikken ervan een betalingsverplichting wordt aangegaan. Zelfs als de juiste schermafdrukken waren overgelegd of als de overeenkomst via de website van Gewoon Energie was gesloten, zou de vordering nog steeds zijn afgewezen omdat de bestelknop niet aan deze eis voldoet. Het feit dat de overeenkomst vóór het Fuhrmann-arrest is gesloten, doet hier niet aan af omdat het arrest slechts uitleg geeft aan een reeds bestaande verplichting en geen nieuwe wetsbepaling is.

IT 4239

Artikel ingezonden door Prof. mr. D.J.G. Visser, Visser Schaap & Kreijger

Stellingen over AI & IE

In aanvulling op een eerdere publicatie op IEF heeft Dirk Visser een lijst met een aantal stellingen over AI & IE opgesteld ten behoeve van de discussie over dit onderwerp en de vele scripties en werkstukken die er op dit moment over worden geschreven. Suggesties voor aanvulling of verbetering van deze stellingen zijn zeer welkom. Het is de bedoeling om periodiek een update van deze stellingen en reacties daarop te publiceren. Lezers van IEF worden dus ook nadrukkelijk opgeroepen op de stellingen te reageren (via d.j.g.visser@law.leidenuniv.nl en redactie@ie-forum.nl). Een selectie van deze stellingen en de aanvullingen daarop zal ook worden besproken tijdens de vergadering van de Vereniging voor Auteursrecht op 9 juni 2023.

IT 4235

Pinsent Masons hires patent/IP litigator in Amsterdam

Multinational law firm Pinsent Masons has hired patent litigation specialist, Arjan Reijns, into its Amsterdam office as it strengthens its pan-European life sciences capabilities.

Legal director Arjan will boost the firm’s Amsterdam-based Technology, Science and Industry (TSI) sector expertise advising on a range of life sciences and mechanical engineering patent disputes.

Arjan is the 22nd fee earner to join the office following the firm’s launch in Amsterdam in 2021 which now has a total of five partners and 21 associates, legal directors and consultants specialising in cross border TSI matters.

IT 4237

Uitspraak ingezonden door Joep Bakker, The Data Lawyers

Mogen eisers de beveiligingscamera’s terugplaatsen?

Rechtbank Noord-Holland 9 mrt 2023, IT 4237; (Cameratoezicht), https://www.itenrecht.nl/artikelen/mogen-eisers-de-beveiligingscamera-s-terugplaatsen

Rechtbank Noord-Holland 9 maart 2023, IT 4237; 9803580 \ CV EXPL 22-1333 (eisers tegen gedaagden) In deze zaak hebben eisers aan de voor- en achterzijde van hun woning beveiligingscamera's opgehangen. Gedaagden hebben vervolgens in kort geding gevorderd dat de camera's worden verwijderd omdat deze een inbreuk zouden maken op hun privacy. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de camera's inderdaad een inbreuk maken op de privacy van gedaagden en eisers veroordeeld om de camera's te verwijderen. In deze bodemprocedure vragen eisers nu om toestemming om de camera's terug te mogen plaatsen, nadat zij de cameraposities hebben aangepast. 

IT 4236

Data Act: Europarlementariërs steunen nieuwe regels voor eerlijke toegang tot en gebruik van 'Industrial Data'

Het Europees Parlement heeft op dinsdag 14 maart ingestemd met een wetsontwerp, die tot doel heeft innovatie te stimuleren door belemmeringen voor toegang tot en gebruik van data door consumenten en bedrijven weg te nemen. Het voorstel zou bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe diensten, met name op het gebied van kunstmatige intelligentie waar grote hoeveelheden data nodig zijn voor het trainen van algoritmen. Het zal ook leiden tot betere prijzen voor after-sales services en reparaties van verbonden apparaten. Het voorstel omvat gemeenschappelijke regels voor het delen van data die worden gegenereerd door het gebruik van verbonden producten of gerelateerde diensten (zoals het internet der dingen, industriële machines), om een eerlijke uitwisseling van data te waarborgen. Bedrijven kunnen beslissen welke data kunnen worden gedeeld en de fabrikant kan ervoor kiezen bepaalde gegevens niet beschikbaar te stellen. Het Europees Parlement wil dat de onderhandelingspositie wordt versterkt voor kleine en middelgrote ondernemingen. Het voorstel bevat ook bepalingen om bedrijfsgeheimen te beschermen en onwettige gegevensoverdracht te voorkomen. Het Europees Parlement wil nu onderhandelen met de Raad over de uiteindelijke vorm van de wetgeving.

IT 4234

Terecht geoordeeld dat geen persoonsgegevens zijn gevonden binnen de bestanden

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 3 mrt 2023, IT 4234; ECLI:NL:RBZWB:2023:1459 (Eiser tegen de minister van Defensie), https://www.itenrecht.nl/artikelen/terecht-geoordeeld-dat-geen-persoonsgegevens-zijn-gevonden-binnen-de-bestanden

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 03 maart 2023, IT 4234; ECLI:NL:RBZWB:2023:1459 (eiser tegen de minister van Defensie) Bestuursrecht. De eiser heeft een verzoek ingediend om inzage te krijgen in zijn persoonsgegevens binnen de rapportages van het Land Information Manoevere Centre (LIMC) en vergelijkbare bestanden. De minister heeft het verzoek behandeld op basis van de AVG en heeft geconcludeerd dat er geen persoonsgegevens van eiser zijn aangetroffen in de genoemde bestanden. De rechtbank heeft geoordeeld dat de minister het verzoek terecht heeft beperkt en dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd. De eiser moet expliciet om inzage in zijn persoonsgegevens in andere bestanden verzoeken. Het beroep van de eiser is ongegrond verklaard.

IT 4233

Verzoek om inzage in (handhavings)dossier

Rechtbank Rotterdam 15 feb 2023, IT 4233; ECLI:NL:RBROT:2023:1605 (Eiser tegen verweerder), https://www.itenrecht.nl/artikelen/verzoek-om-inzage-in-handhavings-dossier

Rechtbank Rotterdam 15 februari 2023, IT 4233; ECLI:NL:RBROT:2023:1605 (eiser tegen verweerder) Bestuursrecht. In deze zaak heeft de rechter beoordeeld of verweerder terecht heeft bepaald dat eisers bezwaar (tegen de brief van 18 januari 2022) niet-ontvankelijk is omdat die brief geen besluit is in de zin van de Awb. De rechtbank oordeelde dat de eiser om inzage in zijn persoonsgegevens heeft verzocht op grond van artikel 15 van de AVG, en dat een beslissing op zo'n verzoek een Awb-besluit is volgens artikel 34 van de AVG. Daarom was de brief van verweerder van 18 januari 2022 een Awb-besluit waar bezwaar tegen kon worden gemaakt. Het was daarnaast onterecht dat verweerder het bezwaar niet-ontvankelijk verklaarde. De rechtbank oordeelde ook dat het bezwaar van de eiser ongegrond was omdat verweerder de dossierstukken, waar de eiser om had gevraagd, had vernietigd vanwege het verstrijken van de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn, en daarom niet kon worden verstrekt. De eiser had niet kunnen aantonen dat verweerder meer dossierstukken had dan de stukken die in beroep waren overgelegd, en daarom had verweerder het inzageverzoek terecht afgewezen.