IT 4085
23 september 2022
Artikel

Online update 'Actualiteiten Handels- en Domeinnamen' op 29 september

 
IT 4083
23 september 2022
Uitspraak

Niet zeker dat vermelde persoonsgegevens juist waren

 
IT 4084
23 september 2022
Uitspraak

HvJ EU Conclusie A-G: satellietboeket-aanbieder

 
IT 4028

Vacature: formalities officer bij V.O.

Voor de kantoororganisatie van V.O. in Den Haag zijn wij op zoek naar een formalities officer. Kwaliteit en nauwkeurigheid staan hierbij hoog in het vaandel. Je maakt onderdeel uit van een enthousiast team dat bestaat uit 11 gedreven collega’s. Dit team is verantwoordelijk voor het aanvragen van octrooien (voornamelijk Nederland/Europa/internationaal) en het verzorgen van de formaliteiten met betrekking tot de gehele octrooiprocedure.

IT 4076

Benelux Merkencongres op 13 oktober

Online deelnemen of op locatie, het kan allebei bij het Benelux Merkencongres op donderdag 13 oktober, in het Auditorium van De Brauw Blackstone Westbroek. Diverse sprekers van het BOIP, uit de rechterlijke macht, advocatuur en merkenpraktijk belichten actuele onderwerpen, samen met dagvoorzitters prof. mr. Tobias Cohen Jehoram (De Brauw Blackstone Westbroek) en prof. mr. Martin Senftleben (IViR, Bird & Bird).
 
Enkele onderwerpen uitgelicht:

  • Actualiteiten- en jurisprudentieoverzicht, door Martin Senftleben.
  • Upcycling van merkproducten is dè modetrend van dit moment, terug te zien in o.a. mode en in productvormgeving. Hoe verhoudt dit gebruik van merkproducten zich tot het uitputtingsleerstuk? En welke merkenrechtelijke hindernissen zijn er? Nina Dorenbosch (Retail & Consumer Group Bird & Bird).
  • De neutralisatieleer als onderdeel van de fasentoets. In Equivalenza heeft het HvJ EU de neutralisatieleer uit Picasso/Picaro verduidelijkt en aangescherpt. Wat is het gevolg van deze uitleg? In welke situaties is de leer van toepassing, en aan wie is het om te bewijzen dat sprake is van neutralisatie? En: hoe gaat het BOIP hier mee om in de praktijk? Jorn Torenbosch (Universiteit Utrecht, Klos cs) en Pieter Veeze (BOIP).
  • Het recht van de merkhouder om de eerste verhandeling van zijn merkproducten in de EER te controleren. Over uitputting, artikel 15 Mrl/UMVo, Silhouette, Top Logistic en Van Caem/Bacardi, Mitsubishi/Duma, en: rechtsvorming door het HvJ EU, een nieuwe inbreukgrond? Marjolein Bronneman, Legal Officer BOIP en raadsheer-plaatsvervanger hof Den Haag.

    Kortom: een middag vol inhoud, interactie en netwerkmogeljkheden. Meer weten of aanmelden? Kijk hier voor het volledige programma of mail naar info@delex.nl.
IT 4068

Belang van eiser weegt zwaarder dan BKR-registratie

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Amsterdam , IT 4068; ECLI:NL:RBAMS:2022:5286 (Eiser tegen ELQ), https://www.itenrecht.nl/artikelen/belang-van-eiser-weegt-zwaarder-dan-bkr-registratie

Vzr. Rechtbank Amsterdam 18 augustus 2022, IT 4068; ECLI:NL:RBAMS:2022:5286 (Eiser tegen ELQ) Kort geding. Eiser wil dat ELQ op straffe van een dwangsom een BKR-registratie verwijderd. Eiser is eenmalig in financiële problemen geraakt door een ongelukkige samenloop van omstandigheden, waar hij niet veel aan kon doen. In dit geval weegt het belang van eiser om verder te gaan met zijn leven en een nieuwe woning te kopen dan ook zwaarder wegen dan het algemene belang van ELQ om de registratie voor de volle vijf jaar te handhaven. De vordering wordt toegewezen. Nu ELQ heeft toegezegd aan een eventueel veroordelend vonnis te zullen voldoen wordt een dwangsom niet nodig geacht.

IT 4073

Registratie EVR en Incidentenregister is toegestaan

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Gelderland 1 sep 2022, IT 4073; ECLI:NL:RBGEL:2022:5161 (Eiser tegen Achmea ), https://www.itenrecht.nl/artikelen/registratie-evr-en-incidentenregister-is-toegestaan

Rb. Gelderland 1 september 2022, IT 4073; ECLI:NL:RBGEL:2022:5161 (eiser tegen Achmea) In mei 2021 heeft eiser via Independer een autoverzekering afgesloten bij Achmea. Voor het afsluiten heeft eiser telefonisch diverse vragen, waaronder vragen over zijn strafrechtelijk verleden, beantwoord. Op 30 september 2021 heeft eiser aangifte gedaan van diefstal van zijn auto en Achmea hiervan op de hoogte gesteld. Achmea is na deze schademelding een onderzoek gestart. Eiser geeft toe dat hij in de verklaring inzake diefstal object van Centraal Beheer vragen over of hij in het verleden in aanraking is geweest met politie en/of justitie, met nee heeft beantwoord. Eiser is op 13 juni 2022 opgenomen in het Externe Verwijzingsregister (EVR) voor de duur van 8 jaar. Eiser vordert in dit geding dat Achmea wordt veroordeeld zijn persoonsgegevens te verwijderen. De voorzieningenrechter oordeelt dat voldoende aannemelijk is geworden dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat eiser de vragen bewust onjuist heeft beantwoord en dat dit mogelijk een bedreiging kon vormen voor de financiële belangen van Achmea. De voorzieningenrechter meent dat er is voldaan aan de voorwaarden voor registratie in het EVR en dat ook de registratie in het Incidentenregister is toegestaan. De voorzieningenrechter komt tot de conclusie dat alle vorderingen van eiser moeten worden afgewezen.

IT 4074

Simmons & Simmons organiseert business course voor studenten in Tallinn

Nóg een Business Course? Ja zeker, maar bij Simmons & Simmons doen we het nét even anders! Van 24 t/m 27 november zullen wij met een ambitieuze groep studenten afreizen naar het mooie Tallinn, de hoofdstad van Estland. Hier spelen innovatie, digitalisatie, FinTech en andere (juridisch) interessante ontwikkelingen al jaren een hoofdrol. En daar houden we ons bij Simmons & Simmons maar al te graag mee bezig!

Tijdens deze intensieve dagen maak jij kennis met zowel onze transactie- als procespraktijk. Je gaat samen met andere studenten aan de slag met een business case en krijgt een goed beeld van de inhoudelijke kant van ons kantoor. Daarnaast leer je onze collega’s en de sfeer kennen, en is er uiteraard voldoende tijd voor sociale activiteiten in deze mooie stad!

Ben jij die ambitieuze en gedreven student die wij zoeken? Zit je aan het einde van je bachelor of master Nederlands, notarieel of fiscaal recht? Geef je dan vóór 1 oktober op! Alle informatie omtrent de Business Course vind je hier: https://lnkd.in/eRFiC-aX.

IT 4072

Gerecht EU: Google en Alphabet tegen Europese Commissie

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Overige instanties 14 sep 2022, IT 4072; ECLI:EU:T:2022:541 (Google Android), https://www.itenrecht.nl/artikelen/gerecht-eu-google-en-alphabet-tegen-europese-commissie

Gerecht EU 14 september 2022, IEF 20958, IT 4072, IEFbe 3544; T-604/18, ECLI:EU:T:2022:541Google en Alphabet tegen Europese Commissie (Google Android) Misbruik van machtspositie. Wanneer Google een nieuwe versie van Android ontwikkelt, publiceert het de broncode online. De openlijk toegankelijke Android-broncode heeft echter geen betrekking op Android-apps en -diensten die eigendom zijn van Google. Apparaatfabrikanten die de eigen apps en services willen verkrijgen, moeten daarom contracten aangaan met Google. Google sluit dergelijke contracten ook met mobiele netwerkoperators, die de eigen apps en services willen kunnen installeren op de apparaten die aan eindgebruikers worden verkocht. In de beschikking van 23 september 2019 heeft de Commissie Google LLC en ten dele Alphabet Inc. een geldboete opgelegd van 4,343 miljard euro. Het Gerecht bevestigt grotendeels de beslissing van de Commissie dat Google onwettige beperkingen heeft opgelegd aan fabrikanten van mobiele Android-apparaten en mobiele netwerkoperators. Het Gerecht legt Google een (lagere) boete van 4,125 miljard euro op.

IT 4070

HvJ EU: Ametic

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
HvJ EU 8 sep 2022, IT 4070; ECLI:EU:C:2022:644 (Ametic), https://www.itenrecht.nl/artikelen/hvj-eu-ametic

HvJ EU 8 september 2022, IEF 20956, IT 4070, IEFbe 3542; C‑263/21, ECLI:EU:C:2022:644 (Ametic) Verzoekster heeft rechtstreeks beroep ingesteld tegen billijke compensatie voor het kopiëren voor privégebruik. De bestreden handeling is een regeling die is uitgevaardigd ter uitvoering van het nieuwe artikel 25 van de wet op de intellectuele eigendom zoals, gewijzigd bij koninklijk wetsbesluit 12/2017. Met de eerste vraag wenste de verwijzende Spaanse rechter van het HvJ EU te vernemen of de samenstelling van de in lid 10 van het nieuwe artikel 25 van de wet op de intellectuele eigendom bedoelde rechtspersoon verenigbaar is met richtlijn 2001/29 of, meer in het algemeen, met de algemene beginselen van het Unierecht. De tweede vraag betrof of het verenigbaar is met richtlijn 2001/29 of met de algemene beginselen van het Unierecht, dat de nationale wetgeving die rechtspersoon de bevoegdheid verleent om informatie op te vragen, waaronder informatie over de boekhouding, van diegenen die verzoeken om afgifte van het certificaat inzake vrijstelling van de verplichting tot betaling van de billijke compensatie voor het kopiëren voor privégebruik [IEF 20350].

Beantwoording van de prejudiciële vragen:

IT 4067

Vacature: legal counsel/jurist bij Stichting Reclame Code

Stichting Reclame Code zoekt een legal counsel/ jurist (24 tot 37,5 uur per week). Ben jij een zelfstandige en betrokken jurist met interesse in reclame? En zoek je een (nieuwe) uitdaging in een constant veranderend werkveld met maatschappelijk relevante onderwerpen? Dan ben jij de jurist die we zoeken!

Als jurist bij de Stichting Reclame Code kom je van alles tegen. Reclame is een breed begrip en de klachten zijn heel afwisselend. Klachten die je als jurist voorbij ziet komen, gaan bijvoorbeeld over de verantwoordelijkheid van grote (internationale) platformen, duurzaamheidsclaims, crypto investeringen of gokreclames. Maar ook over de herkenbaarheid van reclame op TikTok en klachten over schadelijke stereotypering op basis van geslacht, huidskleur of geaardheid. Soms gaat het over een verpakking van voeding, soms over een commercial voor ondergoed. Maar meestal gaat het over de vraag of een consument wordt misleid. Als secretaris zorg je ervoor dat reclame verantwoord blijft. Uitingsvrijheid is van onschatbare waarde in een democratische samenleving. Wanneer is beperking van de uitingsvrijheid toegestaan? En wanneer valt een reclame binnen de grenzen van het toelaatbare? Hier zal jij je als secretaris mee bezig houden.

IT 4066

Overeenkomst niet van rechtswege geëindigd

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Midden-Nederland 25 mei 2022, IT 4066; ECLI:NL:RBMNE:2022:2400 (Eiser tegen gedaagde ), https://www.itenrecht.nl/artikelen/overeenkomst-niet-van-rechtswege-geeindigd

Ktr. Rb. Midden-Nederland 25 mei 2022, IT 4066; ECLI:NL:RBMNE:2022:2400 (eiser tegen gedaagde) Eiser levert software/licenties voor onder meer online dashboards voor rijschoolhouders. Gedaagde is rijschoolhouder en heeft een abonnement bij eiser voor dit product. Eiser vordert betaling van door gedaagde niet-betaalde facturen. De kantonrechter stelt vast dat partijen per 1 juni 2020 een overeenkomst hebben gesloten voor de duur van 2 jaar. Uit niets blijkt dat de overeenkomst al in september 2021 van rechtswege geëindigd zou zijn, zoals door gedaagde wordt aangevoerd. De kantonrechter gaat er vanuit dat gedaagde gebruik kon maken van de software. Gedaagde heeft wel aangevoerd dat hij de software niet heeft kunnen gebruiken omdat hij nooit een cursus van gedaagde heeft gehad, maar het lag dan op zijn weg om pogingen te doen om instructies te verkrijgen. De kantonrechter oordeelt dat gedaagde onvoldoende onderbouwd heeft dat hij dit heeft gedaan. De kantonrechter wijst de vordering van eiser toe.

IT 4065

Bestelknop voldoet aan vereiste uit artikel 6:230v lid 3 BW

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Noord-Nederland 13 sep 2022, IT 4065; ECLI:NL:RBNNE:2022:3328 (Bol.com tegen gedaagde), https://www.itenrecht.nl/artikelen/bestelknop-voldoet-aan-vereiste-uit-artikel-6-230v-lid-3-bw

Ktr. Rb. Noord-Nederland 13 september 2022, IT 4065; ECLI:NL:RBNNE:2022:3328 (bol.com tegen gedaagde) In deze zaak staat een op afstand gesloten koopovereenkomst tussen bol.com en gedaagde centraal. Bij deze overeenkomst moet er onder meer rekening worden gehouden met de informatieplicht uit artikel 6:230v lid 3 BW. Op grond hiervan moet bol.com haar elektronische bestelproces zo inrichten dat het voor consumenten op niet voor misverstand vatbare wijze duidelijk is gemaakt dat de bestelling een betalingsverplichting inhoudt. In dit geval stonden op de bestelknop de woorden ‘Bestelling plaatsen’. De kantonrechter oordeelt dat de woorden ‘Bestelling plaatsen’ gelden als een ondubbelzinnige formulering waaruit de betalingsverplichting duidelijk wordt. Er wordt voldaan aan de verplichting uit artikel 6:230v lid 3 BW en de vorderingen van bol.com komen daarom voor toewijzing in aanmerking.