IT 4437
7 december 2023
Uitspraak

Gebod om persoonsgegevens en afbeeldingen van medewerkers CBR te verwijderen

 
IT 4436
6 december 2023
Uitspraak

Slachtoffer van oplichting met cryptovaluta kan schade niet verhalen op Coinbase

 
IT 4434
5 december 2023
Uitspraak

Verwerking van persoonsgegevens: besluiten van autoriteiten zijn juridisch bindend

 
IT 4384

Duidelijke grenzen opgelegd aan Hammy Media en Stichting Offlimits

Rechtbank 11 sep 2023, IT 4384; ECLI:NL:RBAMS:2023:5719 (Hammy Media tegen Stichting Offlimits), https://www.itenrecht.nl/artikelen/duidelijke-grenzen-opgelegd-aan-hammy-media-en-stichting-offlimits

Vzr. rechtbank Amsterdam 11 september 2023, IT 4384; IEF 21683; ECLI:NL:RBAMS:2023:5719 (Hammy Media tegen Stichting Offlimits). Hammy Media exploiteert een pornowebsite. Stichting Offlimits (voorheen: Stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik) zet zich in tegen online grensoverschrijdend gedrag en misbruik. Offlimits heeft een brief met een vonnis uit 2022 toegezonden aan Hammy Media. Uit dit vonnis blijkt dat het de exploitant van een pornowebsite niet is toegestaan om beeldmateriaal te publiceren dat heimelijk is gefilmd en waarop personen in de privésfeer die seksuele handelingen verrichten te zien zijn. In deze brief stond ook dat Hammy Media mogelijk beeldmateriaal publiceert dat in strijd is met dit vonnis.

IT 4383

Geen betalingsverplichting na drukken op verzendknop

Rechtbank 10 mei 2023, IT 4383; ECLI:NL:RBNHO:2023:5211 (Innova Energie tegen gedaagde), https://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-betalingsverplichting-na-drukken-op-verzendknop

Rechtbank Noord-Holland 10 mei 2023, IT 4383; ECLI:NL:RBNHO:2023:5211 (Innova Energie tegen gedaagde) Gedaagde heeft met Innova Energie (hierna: Innova) een overeenkomst gesloten voor het leveren van energie voor één jaar. Gedaagde heeft een halfjaar later de overeenkomst opgezegd. De energiemaatschappij vordert nakoming van de betalingsverplichting waartoe gedaagde zich heeft verbonden voor het overige halfjaar. Bij het sluiten van een digitale overeenkomst dient de handelaar te voldoen aan de informatieverplichting van art. 6:230m en 6:230v BW ter bescherming van de consument. De energiemaatschappij moet het bestelsysteem zodanig inrichten dat duidelijk is dat een betalingsverplichting in leven wordt geroepen bij het aangaan van de bestelling. Doordat op de bestelknop in kwestie het woord ‘verzenden’ stond, is niet duidelijk een betalingsverplichting geschept door Innova. De overeenkomst is daardoor vernietigbaar en de rechter wijst de vorderingen van Innova af.

IT 4382

E-archief rechtspraak niet in strijd met AVG

Hoge Raad 21 jul 2023, IT 4382; ECLI:NL:PHR:2023:823 (Klager tegen gerechten), https://www.itenrecht.nl/artikelen/e-archief-rechtspraak-niet-in-strijd-met-avg

Parket bij de Hoge Raad 21 juli 2023, IT 4381; ECLI:NL:PHR:2023:823 (klager tegen gerechten) Het E-archief is de interne databank van Rechtspraak.nl en bevat een selectie aan uitspraken die niet geanonimiseerd in de databank worden opgenomen. Het E-archief bevat daardoor persoonsgegevens van onder andere klager. In deze conclusie wordt besproken of de gegevens van klager op rechtmatige wijze door de gerechten zijn verwerkt. Klager richt zich tegen drie gerechten. Een rechter had in het E-archief gezocht of klager aanspraak maakte op proceskostenvergoeding en zag dat klager in een uitspraak niet als professionele rechtsbijstandverlener aangemerkt en in een uitspraak van een andere rechtbank wel. Klager meent dat de rechter onterecht in het E-archief heeft gezocht, omdat hier geen grondslag voor was uit de AVG. Daarnaast betoogt klager dat de rechter deze informatie niet ter zitting had mogen mededelen of in de uitspraak had mogen opnemen. Klager geeft aan dat ten aanzien van alle uitspraken van de gerechten dat deze niet opgenomen hadden mogen worden in het E-archief, omdat klager niet wist van het bestaan daarvan. Hierop zijn verschillende gesprekken gevoerd met de gerechtsbesturen en klager, maar dit heeft op niets uitgelopen. Klager wil dat zijn persoonsgegevens niet meer in het E-archief verspreid worden.

IT 4380

Gebruik van 'adwords' levert merkinbreuk op

19 sep 2023, IT 4380; ECLI:NL:RBMNE:2023:4800 (Fleurop tegen Bloemenwinkel.nl), https://www.itenrecht.nl/artikelen/gebruik-van-adwords-levert-merkinbreuk-op

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 19 september 2023, IEF 21676; IT 4380; RB 3789; ECLI:NL:RBMNE:2023:4800 (Fleurop tegen Bloemenwinkel.nl). Fleurop exploiteert een bezorgnetwerk van bloemisten en is merkhoudster van o.a. het woordmerk ‘Fleurop’. Bloemenwinkel.nl is tevens exploitant van een bezorgnetwerk van bloemendiensten. Zij maakt gebruik van het woordmerk ‘Fleurop’ als als key- en zoekwoord (hierna: adword) in haar advertenties om deze diensten online aan te prijzen. Door het gebruik van deze adwords, verschijnen advertenties van Bloemenwinkel.nl bovenaan bij het intoetsen van ‘Fleurop’ in de zoekbalk van Google. Fleurop vordert dat Bloemenwinkel dit gebruik staakt en gestaakt houdt, omdat Bloemenwinkel.nl hiermee inbreuk maakt op het merkenrecht van Fleurop.

IT 4379

Wijziging opdracht niet in strijd met aanbestedingsrecht

Rechtbank Gelderland 30 aug 2023, IT 4379; ECLI:NL:RBGEL:2023:5120 (Arvato tegen TenneT), https://www.itenrecht.nl/artikelen/wijziging-opdracht-niet-in-strijd-met-aanbestedingsrecht

Vzr. rechtbank Gelderland 30 augustus 2023, IT 4379; ECLI:NL:RBGEL:2023:5120 (Arvato tegen Tennet). TenneT c.s. (hierna: TenneT) zijn voornemens hun IT-infrastructuur te moderniseren, omdat de huidige niet in staat is de energietransitie goed te ondersteunen. Zij hebben een selectie gemaakt van uitvoerders om de infrastructuur te moderniseren, waaronder Arvato, en hiermee een aanbestedingsovereenkomst gesloten. TenneT heeft in dezelfde overeenkomst neergelegd dat partijen akkoord moeten gaan met elke wijziging van de opdracht. TenneT heeft later bekend gemaakt dat de mogelijkheid bestaat dat TenneT NL en DL gaan splitsen en hiervoor twee dezelfde, maar losse clouds dienen te worden ingericht door de opdrachtnemende partij.

IT 4377

Termijnverstrijking AVG, nog steeds ontvankelijk in kort geding

Hoge Raad 15 sep 2023, IT 4377; ECLI:NL:HR:2023:1216 https://www.itenrecht.nl/artikelen/termijnverstrijking-avg-nog-steeds-ontvankelijk-in-kort-geding

HR 15 September 2023, IT 4377, ECLI:NL:HR:2023:1216 Het gaat in deze cassatieprocedure over de vraag of het mogelijk is in kort geding een vordering tot verwijdering van persoonsgegevens in te stellen nadat de termijn van zes weken is verstreken. Normaliter betekent het overschrijden van de termijn van zes weken, die volgt uit uit art. 35 lid 2 Uitvoeringswet Algemene verordening persoonsgegevens (hierna: UAVG), dat betrokkene niet-ontvankelijk zal zijn in zijn vordering. De vraag is of betrokkene wel ontvankelijk is in een vordering in kort geding na het verstrijken van de termijn.

IT 4376

Man plaatst foto's kinderen in strijd met AVG

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13 sep 2023, IT 4376; ECLI:NL:RBZWB:2023:6367 (Eiseres tegen gedaagde), https://www.itenrecht.nl/artikelen/man-plaatst-foto-s-kinderen-in-strijd-met-avg

Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 17 augustus 2023, IT 4376; ECLI:NL:RBZWB:2023:6367 (Eiser tegen gedaagde).Uit de relatie van gedaagde en eiser zijn kinderen geboren, daarna zijn eiser en gedaagde uit elkaar gegaan. Eiser en gedaagde hebben afspraken gemaakt over het plaatsen van foto's van de kinderen op social media. Gedaagde heeft zich niet aan deze afspraken gehouden en deelde op zijn sociale kanalen niet alleen foto’s van de kinderen, maar ook van de familieleden van eiser en contactgegevens van een hulpverlener. Gedaagde handelt in strijd met de AVG door deze foto’s en gegevens zonder toestemming te plaatsen. Eiser eist dat hij bepaalde accounts van sociale media verwijdert en daarnaast geen uitingen meer doet over haar, de opvoeding van de kinderen en haar familieleden.

IT 4374

Beding algemene voorwaarden Friends to Follow onredelijk bezwarend

Rechtbank Noord-Nederland 14 sep 2023, IT 4374; ECLI:NL:RBNNE:2023:2282 (Friends to Follow tegen gedaagde), https://www.itenrecht.nl/artikelen/beding-algemene-voorwaarden-friends-to-follow-onredelijk-bezwarend

Rechtbank Noord-Nederland 13 juni 2023, IT 4374; ECLI:NL:RBNNE:2023:2282 (Friends to Follow tegen gedaagde). Friends to Follow (hierna: F2F) is een platform waarop ‘creators’ exclusieve content, vaak in de vorm van erotisch getinte foto’s en video’s, kunnen plaatsen waarvoor de gebruikers betalen. Hiermee verdienen de creators geld. Elke gebruiker en creator dient akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van F2F. In deze voorwaarden staat onder meer een beding opgenomen dat het geüploade alleen foto’s van de creator mag bevatten of van anderen mits hiervoor toestemming is gegeven. Indien een gebruiker zich niet houdt aan deze voorwaarde dient deze een boete van €10.000 te betalen aan F2F. Gedaagde heeft erotische foto’s op het platform geplaatst waarop andere personen dan zijzelf staan afgebeeld. Zij hebben hiervoor geen toestemming gegeven. F2F vordert dat gedaagde de boete conform het boetebeding betaalt.

IT 4373

ACM legt LG een boete op van 7 miljoen wegens afstemmen van prijzen

Overige instanties 11 jul 2023, IT 4373; ACM/21/053908 (ACM tegen LG), https://www.itenrecht.nl/artikelen/acm-legt-lg-een-boete-op-van-7-miljoen-wegens-afstemmen-van-prijzen

ACM 11 juli 2023, IT 4373; ACM/21/053908 (sanctiebesluit LG) De ACM legt LG Electronics Benelux (hierna: LG) een boete op van meer dan 7 miljoen euro wegens het afstemmen van consumentenprijzen van LG-televisies met verschillende detailhandelaren. Deze prijsafstemming tussen LG en de detailhandelaren heeft zich afgespeeld in de periode vanaf januari 2015 tot december 2018. Hiermee overtreedt LG het kartelverbod van art. 6 lid 1 Mededingingswet en art. 101 lid 1 VWEU.

IT 4372

Schending AVG door basisschool

Rechtbank Rotterdam 16 aug 2023, IT 4372; ECLI:NL:RBROT:2023:7625 (Eisers tegen de basisschool), https://www.itenrecht.nl/artikelen/schending-avg-door-basisschool

Rechtbank Rotterdam 16 augustus 2023, IT 4372; ECLI:NL:RBROT:2023:7625 (Eisers tegen de basisschool) Eisers zijn de vader en moeder van een zoon die naar een basisschool van Stichting H30 voor Christelijk Peuterwerk Kinderopvang (hierna: de basisschool) ging. Zij vorderen schadevergoeding omdat de basisschool hun zoon geen passend onderwijs zou hebben gegeven. Zo zou de school onterecht het niveau van de zoon lager ingeschat hebben. Daarnaast vinden ook zij dat de basisschool onrechtmatig persoonsgegevens van hun zoon en andere leerlingen heeft verwerkt.