IT 4085
23 september 2022
Artikel

Online update 'Actualiteiten Handels- en Domeinnamen' op 29 september

 
IT 4083
23 september 2022
Uitspraak

Niet zeker dat vermelde persoonsgegevens juist waren

 
IT 4084
23 september 2022
Uitspraak

HvJ EU Conclusie A-G: satellietboeket-aanbieder

 
IT 4055

Handelswijze kon tot opzegging overeenkomst leiden

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Gerechtshof Den Haag 23 aug 2022, IT 4055; ECLI:NL:GHDHA:2022:1548 (HMF tegen DraadData), https://www.itenrecht.nl/artikelen/handelswijze-kon-tot-opzegging-overeenkomst-leiden

Hof Den Haag 23 augustus 2022, IT 4055; ECLI:NL:GHDHA:2022:1548 (HMF tegen DraadData) HMF en DraadData hebben op 23 augustus 2016 een overeenkomst gesloten. Op 5 oktober 2018 stuurt HMF DraadData enkele facturen, die DraadData vervolgens niet (volledig) heeft voldaan. DraadData heeft op 31 oktober 2018 de overeenkomst eenzijdig opgezegd. Op 25 januari 2019 stuurt HMF nog twee facturen aan DraadData, die DraadData vervolgens (ook) niet voldoet. De rechtbank heeft in het vonnis van 12 februari 2022 de vorderingen van HMF afgewezen en oordeelt onder meer dat de overeenkomst rechtsgeldig geëindigd is per 31 december 2018. HMF is in hoger beroep gekomen tegen het vonnis van de rechtbank. Zij wil dat het vonnis van de rechtbank vernietigd wordt en haar vorderingen alsnog worden toegewezen.

IT 4054

Terechte uitschrijving Basisregistratie personen

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Rotterdam 25 jul 2022, IT 4054; ECLI:NL:RBROT:2022:7254 (Eiseres tegen het College), https://www.itenrecht.nl/artikelen/terechte-uitschrijving-basisregistratie-personen

Rb. Rotterdam 25 juli 2022, IT 4054; ECLI:NL:RBROT:2022:7254 (eiseres tegen het College) Het College van B&W van Rotterdam heeft eiseres met het besluit van 23 maart 2020 uitgeschreven uit de Basisregistratie personen (hierna: brp). Met drie besluiten van 23 maart 2020 heeft verweerder de kinderen van eiseres uitgeschreven uit de brp. De bezwaren van eiseres tegen deze besluiten, werden met twee besluiten van 20 juli 2020 ongegrond verklaard. Eiseres heeft tegen de bestreden besluiten beroep ingesteld. Eiseres werd uitgeschreven uit de brp door het College na een onderzoek naar de huidige verblijfplaats van eiseres. Eiseres stelt dat het College in strijd heeft gehandeld met de AVG. Het College zou namelijk, zonder daarvoor een deugdelijke grondslag te hebben, medische persoonsgegevens hebben gevorderd en verwerkt. 

IT 4053

Overeenkomst mocht worden opgezegd

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Gerechtshof Amsterdam 12 jul 2022, IT 4053; ECLI:NL:GHAMS:2022:2032 (Appellante tegen T-Mobile), https://www.itenrecht.nl/artikelen/overeenkomst-mocht-worden-opgezegd

Hof Amsterdam 12 juli 2022, IT 4053; ECLI:NL:GHAMS:2022:2032 (appellante tegen T-Mobile) Appellante is een aanbieder van mobiele telefonie via het netwerk van een netwerkoperator. Appellante had met Tele2 een overeenkomst gesloten, maar nadat T-Mobile Tele2 had overgenomen, heeft T-Mobile de overeenkomst opgezegd. Appellante meent dat deze opzegging niet rechtsgeldig was omdat er een duurzame samenwerking was aangegaan. Zij vordert onder meer nakoming van de overeenkomst. Het hof oordeelt dat appellante een spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorziening. Het hof is van oordeel dat appellante er niet op mocht vertrouwen dat T-Mobile alleen gebruik zou maken van de opzeggingsmogelijkheden wanneer er sprake zou zijn van een zwaarwichtige reden. Het hof meent verder dat de gebruikmaking van de opzeggingsmogelijkheid door T-Mobile naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is en dat er geen sprake is van een tekortkoming aan de kant van T-mobile. Het hof komt tot de conclusie dat alle grieven falen. Het vonnis waarvan beroep zal worden bekrachtigd.

IT 4052

Geen onrechtmatige daad dan wel tekortkoming

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Rotterdam 31 aug 2022, IT 4052; ECLI:NL:RBROT:2022:7377 (Eiseres tegen Web-Company ), https://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-onrechtmatige-daad-dan-wel-tekortkoming

Rb. Rotterdam 31 augustus 2022, IT 4052; ECLI:NL:RBROT:2022:7377 (eiseres tegen Web-Company) Eiseres verkoopt via een webshop haar kleding en accessoires. Zij maakt hierbij gebruik van softwareapplicaties. Web-Company is een IT-dienstverlener en houdt zich bezig met het bouwen van websites, webwinkels, apps en Software. Op 10 maart 2020 hebben partijen een overeenkomst gesloten. In deze zaak vordert eiseres onder meer dat de rechtbank voor recht verklaart dat Web-Company een onrechtmatige daad heeft gepleegd, dan wel toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van een op haar rustende verbintenis. Daarnaast vordert eiseres een verklaring voor recht dat de algemene voorwaarden van Web-Company niet of niet meer op de overeenkomst van toepassing zijn, dan wel dat Web-Company geen beroep toekomt op de bedingen in de algemene voorwaarden.

IT 4051

Bestelknop met 'bevestig je aanvraag' voldoet niet aan 6:230v lid 3 BW

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Overijssel 19 jul 2022, IT 4051; ECLI:NL:RBOVE:2022:2471 (Innova tegen gedaagde), https://www.itenrecht.nl/artikelen/bestelknop-met-bevestig-je-aanvraag-voldoet-niet-aan-6-230v-lid-3-bw

Ktr. Rb. Overijssel 19 juli 2022, IT 4051; ECLI:NL:RBOVE:2022:2471 (Innova tegen gedaagde) Innova heeft een vordering ingesteld die betrekking heeft op een overeenkomst die op afstand tot stand is gekomen tussen haar en gedaagde (consument). Bij dit soort overeenkomsten gelden er extra contractuele informatieplichten voor de handelaar, zoals die uit artikel 6:230v lid 3 BW. Op grond van dit artikel moet de handelaar het elektronische bestelproces zo vormgeven dat de consument een aanbod pas kan aanvaarden wanneer hem duidelijk is geworden dat zijn bestelling een betalingsverplichting inhoudt. Op de bestelknop staan de woorden ‘bevestig je aanvraag’. De kantonrechter oordeelt dat hiermee niet voldaan is aan de verplichting uit artikel 6:230v lid 3 BW. De kantonrechter zal daarom de gehele overeenkomst vernietigen.

IT 4050

Uitnodiging: symposium over content moderatie en de DSA

Op woensdagmiddag 21 september a.s. wordt de jaarlijkse Internetscriptieprijs uitgereikt op het kantoor van Brinkhof. Dit jaar zal de uitreiking, naast de scriptietoelichtingen van de finalisten, gepaard gaan met een symposium over content moderatie (denk bijvoorbeeld aan de Digital Services Act die in coulissen staat!). Tijdens het symposium laten een keynote spreker en panellisten zich vanuit verschillende expertises uit over dit onderwerp. Advocaten kunnen zich aanmelden voor het symposium en 2 PO-punten laten toekennen aan het bijwonen ervan. Toegang is gratis en aanmelden kan hier.

Het programma ziet er als volgt uit:

13.30 – Opening
13.35 – Keynote door Folkert Wilman (Juridische Dienst Europese Commissie)
14.15 – Interactieve workshop content moderatie met Anke Strijbos (Brinkhof)
15.00 – Pauze
15.30 – Presentaties drie finalisten scriptieprijs
16.00 –  Panel met Naomi Appelman (IvIR), Inge van Kooten (Booking.com), mr. Dudok van Heel (rechtbank Amsterdam), Folkert Wilman (Juridische Dienst Europese Commissie), Remy Chavannes (moderator, Brinkhof)
17.00 – Juryverslag, prijsuitreiking, borrel

IT 4049

Uitspraak ingezonden door Lotte van Schuylenburch, Boekx Advocaten.

Onrechtmatige uitlatingen op blog leiden tot schade

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Amsterdam 31 aug 2022, IT 4049; (Bosma tegen gedaagde), https://www.itenrecht.nl/artikelen/onrechtmatige-uitlatingen-op-blog-leiden-tot-schade

Rechtbank Amsterdam 31 augustus 2022, IEF 20927, IT 4049; C/13/712719 / HA ZA 22-64 (Bosma tegen gedaagde) Bosma werkt als sales director in de visbranche. Bosma en zijn familie worden al enkele jaren bedreigd. Sinds januari 2021 worden ernstige beschuldigingen en bedreigende uitlatingen jegens hem gedaan op een website. Eerder werd bevolen dat de hostingprovider de gegevens van de persoon die eigenaar is van de domeinnaam en blog zou bekendmaken [IEF 20664]. In dit geschil stelt Bosma onder meer dat deze persoon, gedaagde, onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld door ernstige en onjuiste beschuldigingen jegens hem en smadelijke en lasterlijke uitingen over hem publiekelijk te uiten en hem en zijn familie te bedreigen. De vordering wordt toegewezen. Gedaagde is aansprakelijk voor de schade die is geleden.

IT 4045

Mogelijke fout in formulering memorie van grieven

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 8 feb 2022, IT 4045; ECLI:NL:GHSHE:2022:321 (Keytech tegen Btech), https://www.itenrecht.nl/artikelen/mogelijke-fout-in-formulering-memorie-van-grieven

Hof Den Bosch 8 februari 2022, IT 4045; ECLI:NL:GHSHE:2022:321 (Keytech tegen Btech) Keytech is een bedrijf dat zich bezighoudt met het aanleggen en onderhouden van mobiele telecomnetwerken en -installaties. Btech is en bedrijf dat zich bezighoudt met het aanleggen, vervangen en testen van telecominstallaties en GSM-masten. In 2018 heeft Keytech Btech verschillende opdrachten gegeven voor het uitvoeren van werkzaamheden aan telecominstallaties. Juli 2018 is er discussie ontstaan over de hoogte van door Btech gestuurde facturen. Keytech startte onderhavige procedure omdat zij meende dat Btech ten onrechte beslagen had gelegd ten laste van Keytech. Keytech vorderde daarom een aantal bedragen die Btech volgens haar verschuldigd waren. Door de rechtbank werden, bij vonnis van 11 september 2019, de vorderingen van Keytech afgewezen. Het hof stelt vast dat er wellicht sprake is van een fout in de formulering van de memorie van grieven en geeft Keytech daarom de mogelijkheid hierover bij akte uitsluitsel te bieden. Het hof verwijst de zaak naar de rol van 8 maart 2022 en houdt iedere verdere beslissing aan.

IT 4047

Vita Zwaan is benoemd tot partner bij bureau Brandeis

Per 1 september 2022 benoemt bureau Brandeis Vita Zwaan tot partner. Vita’s praktijk richt zich op privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Zij adviseert over compliancevragen in diverse sectoren, staat cliënten bij in onderzoeken van de Autoriteit Persoonsgegevens en procedeert in collectieve acties met betrekking tot privacy.
Vita Zwaan is advocaat sinds 2005 en al sinds de oprichting werkzaam als advocaat bij bureau Brandeis, de afgelopen jaren als senior counsel.

IT 4046

Kosta Hinzen is advocaat geworden bij Van Kaam Advocaten

Kosta Hinzen is op 24 augustus jl. beëdigd als advocaat. Vanaf dat moment maakt hij deel uit van het team van advocaten bij Van Kaam IP, Media & Privacy en zal hij zich onder het toeziend oog van zijn patroon Remco Klöters ontwikkelen tot expert op het gebied van het IE-, privacy-, media- en entertainmentrecht.

Kosta is al meer dan een jaar werkzaam in de advocatuur en heeft daarvoor al een specialisatiemaster IE-recht afgerond. Daarnaast zal de ruime ervaring die hij heeft opgedaan als tech-ondernemer en DJ in het Amsterdamse nachtleven de advies- en procespraktijk bij Van Kaam Advocaten ten goede komen.