IT 4391
3 oktober 2023
Artikel

Regulering van robots en algoritmes: waar staan we met de AI Act?

 
IT 4389
2 oktober 2023
Uitspraak

Conclusie AG Szpunar over persoonsgegevens en auteursrecht

 
IT 4388
2 oktober 2023
Artikel

Rapport Eenheid in Veelzijdigheid

 
IT 4365

Journalisten onderzoeken effectiviteit AVG

Uit een onderzoek van een aantal Duitse journalisten blijkt dat, vijf jaar na invoering van de AVG, grote techbedrijven zich niet veel aantrekken van de regelgeving rond databescherming. Een van de belangrijkste spelers in deze problematiek is de online datamarktplaats Xandr. De journalisten hebben onderzoek gedaan naar een recent datalek bij dit bedrijf, waaruit blijkt dat ook data verwerkt wordt die volgens de AVG niet verwerkt mag worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om data over religie, gezondheid, hoeveel iemand drinkt en hoe zij met geld omgaan. Deze data wordt gebruikt om gepersonaliseerde advertenties voor deze betrokkenen te maken. 

 

IT 4362

Rechtbank voornemens prejudiciële vragen te stellen in WAMCA-procedure

Rechtbank Amsterdam 16 aug 2023, IT 4362; ECLI:NL:RBAMS:2023:5310 (Right to Consumer Justice/Apple), https://www.itenrecht.nl/artikelen/rechtbank-voornemens-prejudiciele-vragen-te-stellen-in-wamca-procedure

Rechtbank Amsterdam 16 augustus 2023, IT 4362; ECLI:NL:RBAMS:2023:5310 (Stichting Right To Consumer Justice/Apple) In deze zaak oordeelt de rechtbank over de ontvankelijkheid van een drietal stichtingen (Stichting Right to Consumer Justice, Stichting Consumenten Competition Claims en Stichting App Stores Claims, hierna samen: de Stichtingen) in een WAMCA-procedure tegen Apple. Onderwerp van het geschil is de machtspositie die Apple op de markt voor de distributie van iOS-apps heeft, nu gebruikers van producten van Apple slechts bij de App Store, die door Apple wordt beheerd, terecht kunnen. Apple zou deze machtspositie hebben misbruikt, door een te hoge provisie in rekening te brengen bij aankopen op dit platform. De rechtbank oordeelt in deze fase van het traject slechts over procedurele aspecten. Het belangrijkste aspect is of de rechtbank Amsterdam rechtsmacht heeft om over dit geschil te oordelen, maar ook de vragen of de tijdelijkheid van de dagvaardingen en of het oude of nieuwe collectieve-actie recht moet worden toegepast worden behandeld. 

IT 4360

DSA treedt in werking voor negentien grootste platforms

Afgelopen 25 augustus 2023 is de Digital Services Act (hierna: de DSA), een Europese verordening, deels in werking getreden. Deze wetgeving heeft als doel om de grondrechten van gebruikers van de negentien grootste platforms beter te waarborgen. Ook wordt getracht een gelijk speelveld voor bedrijven tot stand te brengen. De DSA treedt met stappen in werking en de diensten hebben nu vier maanden de tijd om te voldoen aan de verplichtingen die uit de DSA voortvloeien.

IT 4356

Rechtbank Amsterdam heeft gedeeltelijk rechtsmacht in zaak sjoemelsoftware

Rechtbank Amsterdam 16 aug 2023, IT 4356; ECLI:NL:RBAMS:2023:5252 (Stichtingen/Gedaagden), https://www.itenrecht.nl/artikelen/rechtbank-amsterdam-heeft-gedeeltelijk-rechtsmacht-in-zaak-sjoemelsoftware

Rechtbank Amsterdam 16 augustus 2023. IT 4356; ECLI:NL:RBAMS:2023:5252 (Stichtingen/Gedaagden) In dit geschil voeren Stichting Emission Claim, Stichting Car Claim en Stichting Diesel Emissions Justice (hierna: eisers) een rechtszaak tegen Stellantis c.s. en een groot aantal afzonderlijke autodealers. Eisers zijn belangenbehartigers van consumenten. Onderwerp van het geschil is de software die in bepaalde typen dieselvoertuigen is verwerkt. Deze software gaf een onjuiste weerstand van de hoeveelheid stikstofoxide die deze voertuigen uitstootten. De rechtbank beslist in deze zaak of zij rechtsmacht heeft ten aanzien van dit geschil.

IT 4359

Onrechtmatigheid registratie rechtvaardigt wissing

Rechtbank Noord-Holland 6 jul 2023, IT 4359; ECLI:NL:RBNHO:2023:7865 (Eiser/de minister van Financiën), https://www.itenrecht.nl/artikelen/onrechtmatigheid-registratie-rechtvaardigt-wissing

Rechtbank Noord-Holland 6 juli 2023, IT 4359; ECLI:NLRBNHO:2023:7865 (Eiser/minister van Financiën) In deze zaak oordeelt de rechtbank over het beroep van eiser over de gedeeltelijke afwijzing van zijn verzoek tot inzage en correctie van zijn persoonsgegevens op grond van de AVG. Eiser is ten onrechte opgenomen in de Fraude Signalering Voorziening (hierna: FSV). Als hij daartoe inzage en verwijdering verzoekt, wordt dit slechts ten dele toegewezen. De vraag voor de rechtbank is of de minister van Financiën (hierna: verweerder) dit verzoek rechtsgeldig deels heeft afgewezen en of het verzoek tot het wissen van de persoonsgegevens van eiser terecht is afgewezen.

IT 4358

Eiseres heeft geen belang bij haar vordering

Rechtbank Rotterdam 13 jul 2023, IT 4358; (Inlogportal), https://www.itenrecht.nl/artikelen/eiseres-heeft-geen-belang-bij-haar-vordering

Rechtbank Rotterdam 13 juli 2023, IT 4359; Zaaknr. 10562418 (Inlogportal) De kantonrechter heeft in dit geschil te oordelen over een misgelopen samenwerking. Gedaagde 1 is enig aandeelhouder en bestuurder van gedaagde 2. Gedaagde 2 is aandeelhouder van eiseres. Als deel van zijn inbreng als aandeelhouder van eiseres heeft gedaagde 1 de taak gekregen om een IT-beveiligingssysteem te ontwikkelen en de IT-taken uit te voeren. Partijen hebben ruzie gekregen. Eiseres vordert gedaagde 1 te veroordelen om beheer en inloggegevens met betrekking tot de website, mailserver, het administratieportaal en andere IT-gerelateerde noodzakelijkheden van het bedrijf. Eiseres stelt dat gedaagde 1 het opzettelijk onmogelijk heeft gemaakt om de website te bereiken en het inlogportaal naar een persoonlijke omgeving heeft verplaatst. Deze problemen kunnen niet worden opgelost omdat hij weigert de inloggegevens aan eiseres te verstrekken, tenzij eiseres een reset van de server zou uitvoeren. Daarbij zouden veel gegevens verloren gaan, waardoor eiseres terug bij af zou zijn. 

IT 4357

Beweegbare camera op perceel eiser gericht maakt inbreuk op privacy

Rechtbank Midden-Nederland 10 aug 2023, IT 4357; (Camera van de buren), https://www.itenrecht.nl/artikelen/beweegbare-camera-op-perceel-eiser-gericht-maakt-inbreuk-op-privacy

Rechtbank Midden-Nederland 10 augustus 2023, IT 4357; Zaaknr C/16/559804 (Camera van de buren) In dit kort geding oordeelt de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland over een geschil tussen twee buren. Gedaagde heeft twee camera’s op zijn perceel geplaatst, een aan de voorzijde en een aan de achterzijde van de woning. De camera’s zijn op afstand bestuurbaar. Eiser heeft gedaagde verzocht deze camera’s te verwijderen of zo te verplaatsen dat zijn huis niet op de camera te zien is. Gedaagde heeft hier niet aan voldaan. De vorderingen van eiser slaan op het verwijderen, ofwel het verplaatsen van de camera’s. Eiser beroept zich daartoe op het recht op privacy. Ook stelt eiser dat de camera’s slechts zijn opgehangen om hem te intimideren, niet om gedaagde te beveiligen.

IT 4338

Google moet data online recensenten verstrekken

Rechtbank Amsterdam 11 jul 2023, IT 4338; ECLI:NL:RBAMS:2023:4005 (NEG-ITSolutions/Google), https://www.itenrecht.nl/artikelen/google-moet-data-online-recensenten-verstrekken

Rechtbank Amsterdam 29 juni 2023, IT 4338; ECLI:NL:RBAMS:2023:4005 (NEG-ITSolutions/Google) In deze zaak gaat het om recensies die door accounthouders bij Google zijn gedaan over NEG-ITSolutions (hierna: NEG-IT). Deze recensies waren overweldigend negatief. NEG-IT heeft Google gevraagd deze recensies te verwijderen en de persoonsgegevens van de gebruikers aan hen te verstrekken, zodat de identiteit van de recensenten kan worden vastgesteld. Google verwijdert de recensies, maar weigert de persoonsgegevens te verstrekken. NEG-IT verzoekt via de rechtbank alsnog inzage in deze persoonsgegevens.

IT 4355

Minister Weerwind reageert op Kamervragen ChatGPT

Op 21 augustus heeft Minister Weerwind (Rechtsbescherming) gereageerd op vragen van het lid Van Raan (Partij voor de Dieren) over privacyzorgen die zijn ontstaan door ChatGPT. ChatGPT is een generatief AI-systeem, wat betekent dat het een algoritme is dat zich voedt met data, waardoor het antwoorden kan geven op vragen. Het is niet altijd duidelijk waar deze data vandaan komt of wat de AI van deze input ‘leert’. De data die aan ChatGPT wordt gevoed, kan inbreuk kan maken op intellectuele eigendom. Als data zonder toestemming van de maker online wordt gezet, kan dit beschermde werk namelijk in de databanken van ChatGPT verwerkt worden. Ook kunnen daarbij persoonsgegevens in het geding komen.
 

IT 4354

Gedaagde maakt geen inbreuk op merken- en databankrecht van Stichting Nederlandse Top 40

Rechtbank Midden-Nederland 7 jun 2023, IT 4354; ECLI:NL:RBMNE:2023:2560 (Stichting Nederlandse Top 40/Gedaagde), https://www.itenrecht.nl/artikelen/gedaagde-maakt-geen-inbreuk-op-merken-en-databankrecht-van-stichting-nederlandse-top-40

Rechtbank Midden-Nederland 7 juni 2023, IEF 21624, IT 4354; ECLI:NL:RBMNE:2023:2560 (Stichting Nederlandse Top 40/Gedaagde) De Stichting Nederlandse Top 40 (hierna: de Stichting) stelt wekelijks hitlijsten van populaire popmuziek in Nederland samen. Daarvoor houdt zij enkele Benelux-merken. Gedaagde is radiohobbyist die, via het internet, twee zenders heeft. De Stichting stelt dat gedaagde inbreuk maakt op haar Benelux-merken, door op zijn website en social media platforms tekens te gebruiken die lijken op de merken van de Stichting. Ook stelt de Stichting dat zij een databankrecht heeft op de samengestelde hitlijsten, waar gedaagde inbreuk op maakt. Zij vordert staking van inbreuk op haar rechten, een rectificatie ten aanzien van het gestelde onrechtmatige gebruik door gedaagde en een schadevergoeding.