IT 4287
9 juni 2023
Artikel

IE-Zomerfeest | donderdag 29 juni

 
IT 4291
9 juni 2023
Artikel

Conclusie A-G HvJ EU inzake platformaansprakelijkheid

 
IT 4289
6 juni 2023
Artikel

Baanbrekend partnerschap op gebied van digitale gezondheid

 
IT 4287

IE-Zomerfeest | donderdag 29 juni

Save the date voor het onnavolgbare IE-zomerfeest van deLex! Op donderdag 29 juni gaan de stoelen aan de kant in het House of Watt te Amsterdam, voor een sprankelende avond onder leiding van Daniël Haije - met een IE-band, IE-deejays en nog veel meer. Hef het glas met concullega’s, laat kantoorperikelen achter en feest mee in zomerse sferen.

Kom je ook? Aanmelden kan via deze link. Meer informatie over het programma volgt snel.

IT 4291

Conclusie A-G HvJ EU inzake platformaansprakelijkheid

Conclusie A-G HvJ EU 8 juni 2023, IEF 21470, ECLI:EU:C:2023:467 (Tiktok e.a. tegen Oostenrijk) In reactie op de invoering van de 'Digital Services Act' (hierna: DSA) hebben Tiktok Ireland, Meta Platforms Inc en Google enkele prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van Europa (hierna: het Hof) gesteld. In zijn bericht van 8 juni heeft A-G Szpunar zijn voorlopige oordeel over deze vragen duidelijk gemaakt. De DSA heeft tot doel om aansprakelijkheid voor platforms te regelen, vooral waar het gaat om illegale content die op deze platforms wordt geüpload en verspreid. Daar de DSA in februari 2024 in werking treedt, hebben de drie partijen de kans aangegrepen om te reageren op een 'puur declaratoire' uiting van de Oostenrijkse [informatietoezichthouder] dat hun nationale wetgeving van toepassing zal zijn op de platforms. Dat lijkt op het eerste gezicht logisch, maar in de DSA ligt een zogenaamd 'country of origin'-principe besloten, wat bepaalt dat een platform niet zomaar aan andere wetgeving dan het land van vestiging mag worden onderworpen. 

 

IT 4289

Baanbrekend partnerschap op gebied van digitale gezondheid

De Europese Commissie en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben gister aangekondigd dat ze een baanbrekend partnerschap op het gebied van digitale gezondheid aangaan. Vanaf juni 2023 zal de WHO het systeem van digitale COVID-19-certificering van de Europese Unie overnemen om een wereldwijd systeem op te zetten. 

IT 4288

Werknemers schenden geen auteursrecht

2 jun 2023, IT 4288; ECLI:NL:RBROT:2023:4538 (Eisers tegen gedaagden ), https://www.itenrecht.nl/artikelen/werknemers-schenden-geen-auteursrecht

Rechtbank Rotterdam 2 juni 2023, IEF 21465; ECLI:NL:RBROT:2023:4538 (Eisers tegen gedaagden) De rechter heeft uitspraak gedaan in een zaak omtrent een vermeende inbreuk op het auteursrecht van software. De gedaagden in deze zaak waren werknemers van de eisers. In het laatste deel van hun arbeidsovereenkomst werkten ze voor Vitatech B.V. (hierna: Vitatech). Vitatech heeft een computerprogramma ontwikkeld genaamd VitaConnect, waarmee de planning en het beheer van vastgoedonderhoud geautomatiseerd kunnen worden. Terwijl de gedaagden nog in dienst waren bij de eisers, hebben ze een eigen bedrijf opgericht en een eigen computerprogramma ontwikkeld. De eiser beschuldigt de gedaagden ervan dat ze gebruik hebben gemaakt van de bron- en doelcode van VitaConnect. Uiteindelijk loopt de beoogde samenwerking van de gedaagden op niets uit. De eiser beweert nu dat de gedaagden het bedrijfsdebiet van de eiser hebben misbruikt en uitgehold door hun handelswijze. Ten slotte stelt de eiser dat het ontwikkelen van het computerprogramma inbreuk maakt op het auteursrecht van de eiser.

IT 4286

Hof oordeelt: afwijzing inzageverzoek rechtbank niet onrechtmatig

Gerechtshof Den Haag 23 mei 2023, IT 4286; ECLI:NL:GHDHA:2023:875 (Verzoekster tegen Staat der Nederlanden), https://www.itenrecht.nl/artikelen/hof-oordeelt-afwijzing-inzageverzoek-rechtbank-niet-onrechtmatig

Gerechtshof Den Haag, 23 mei 2023, IT 4286; ECLI:NL:GHDHA:2023:875 (Verzoekster tegen Staat der Nederlanden) Het Gerechtshof heeft uitspraak gedaan in een zaak omtrent het inzagerecht uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verzoekster in de zaak was in dienst bij de rechtbank van Noord-Holland. Er was sprake van arbeidsongeschiktheid en een arbeidsgeschil. De arbeidsovereenkomst is uiteindelijk na mediation tot een einde gekomen door middel van een vaststellingsovereenkomst. De verzoekster heeft na afloop op grond van de AVG inzage verzocht in een aantal stukken, waaronder de adviesaanvraag van de rechtbank Noord-Holland aan de Raad voor de Rechtspraak over het arbeidsgeschil. De rechtbank heeft dit inzageverzoek afgewezen, waarna de verzoekster naar het Gerechtshof is gestapt. De verzoekster stelt dat de rechtbank haar verzoek niet conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft behandeld.

IT 4285

Het Gerecht van Aruba: verplichting prikkloksysteem niet onrechtmatig

Overige instanties 29 nov 2022, IT 4285; ECLI:NL:OGEAA:2022:457 (Vereniging tegen ANSA), https://www.itenrecht.nl/artikelen/het-gerecht-van-aruba-verplichting-prikkloksysteem-niet-onrechtmatig

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 29 november 2022, IT 4285; ECLI:NL:OGEAA:2022:457 (Vereniging tegen ANSA) Het Gerecht van Aruba heeft uitspraak gedaan over de opgelegde verplichting om gebruik te maken van een biometrische prikklok. De eisers in deze zaak zijn leden van een vereniging. Het merendeel van de leden is werkzaam als luchtverkeersleider en zij zijn in dienst van AIR NAVIGATION SERVICES ARUBA (ANSA). De luchtverkeersleiders dienden het prikkloksysteem van Aruba Airport Authority (AAA) te gebruiken. Met dit systeem kunnen medewerkers hun aanwezigheid op het werk registreren door middel van een fysieke handeling, zoals het scannen van een vingerafdruk. Nadat AAA niet langer informatie van haar prikkloksysteem aan derden verschafte, besloot ANSA een eigen 'Attendance Management System' in te voeren dat ook gebruikmaakt van de registratie van vingerafdrukken. De vereniging vordert een verklaring voor recht dat de opdracht van ANSA aan werknemers tot het verstrekken van biometrische gegevens voor het gebruik van een prikklok niet redelijk is en dat haar werknemers daartoe niet verplicht kunnen worden.

IT 4284

Nederland geen actieve rol in oprichting Cybersecurity Skills Academy

Deze week presenteerde minister Hoekstra het voornemen van de Commissie om de Cybersecurity Skills Academy op te zetten. Op 18 april 2023 heeft de Commissie besloten om deze Academy op te richten als onderdeel van een pakket maatregelen om het tekort aan cybersecurityprofessionals op de Europese arbeidsmarkt aan te pakken. Het gebrek aan professionals heeft negatieve gevolgen voor de Europese veiligheid, weerbaarheid, concurrentievermogen en economische groei.

IT 4282

Conclusie A-G HvJ EU: verwerking medische persoonsgegevens niet onrechtmatig

HvJ EU 25 mei 2023, IT 4282; ECLI: ECLI:EU:C:2023:433 (ZQ tegen Medizinischer Dienst), https://www.itenrecht.nl/artikelen/conclusie-a-g-hvj-eu-verwerking-medische-persoonsgegevens-niet-onrechtmatig

Conclusie A-G HvJ EU 25 mei 2023, IT 4282, LS&R 2183; ECLI:EU:C:2023:433 (ZQ tegen Medizinischer Dienst) Advocaat-Generaal (A-G) Sánchez-Bordona geeft in zijn conclusie antwoord op vijf vragen die zijn gesteld aan het Hof van Justitie. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van een rechtszaak over de verwerking van persoonsgegevens. De partijen in deze zaak zijn ZQ en de Medizinischer Dienst der Krankenversicherung (MDK).

IT 4280

Kuipers over voortgang EHDS-voorstel

Bruno Kuipers, de minister van Volksgezondheid, informeert de Tweede Kamer met een brief over de voortgang omtrent de onderhandelingen over het EHDS-voorstel (European Health Data Space). Het doel is om deze richtlijn zoveel mogelijk in lijn te brengen met het nationale beleid op het gebied van elektronische gegevensuitwisseling in de zorg.