IT 4437
7 december 2023
Uitspraak

Gebod om persoonsgegevens en afbeeldingen van medewerkers CBR te verwijderen

 
IT 4436
6 december 2023
Uitspraak

Slachtoffer van oplichting met cryptovaluta kan schade niet verhalen op Coinbase

 
IT 4434
5 december 2023
Uitspraak

Verwerking van persoonsgegevens: besluiten van autoriteiten zijn juridisch bindend

 
IT 4437

Gebod om persoonsgegevens en afbeeldingen van medewerkers CBR te verwijderen

Rechtbank 30 nov 2023, IT 4437; ECLI:NL:RBGEL:2023:6486 (CBR tegen gedaagden ), https://www.itenrecht.nl/artikelen/gebod-om-persoonsgegevens-en-afbeeldingen-van-medewerkers-cbr-te-verwijderen

Vzr. Rb. Gelderland 30 november 2023, IT 4437, IEF 21801; ECLI:NL:RBGEL:2023:6486 (CBR tegen gedaagden). Kort geding. Gedaagde 1 heeft een rijschool en meent dat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (hierna: CBR) zich schuldig maakt aan veel misstanden. Gedaagden voeren samen fysiek en online actie tegen het CBR, onder andere door artikelen te plaatsen waarin medewerkers herkenbaar op foto's staan afgebeeld. Ook maken zij beeldmateriaal met bodycams wanneer gedaagden rondom een examenlocatie van het CBR hangen die in de buurt is van gedaagden. Dit alles heeft tot onrust geleid, waardoor deze examenlocatie tijdelijk is gesloten. Het CBR vordert in dit kort geding dat de voorzieningenrechter gedaagden gebiedt om alle namen, foto's, afbeeldingen, portretten of andere persoonsgegevens te verwijderen van de websites die zij gebruiken om actie te voeren. Het CBR legt hieraan ten grondslag dat gedaagden inbreuk maken op de privacy en persoonlijke levenssfeer van medewerkers van het CBR zonder publieke functie door publicatie van de website.  

IT 4436

Slachtoffer van oplichting met cryptovaluta kan schade niet verhalen op Coinbase

Rechtbank Midden-Nederland 15 nov 2023, IT 4436; ECLI:NL:RBMNE:2023:6299 (Eiser tegen Coinbase), https://www.itenrecht.nl/artikelen/slachtoffer-van-oplichting-met-cryptovaluta-kan-schade-niet-verhalen-op-coinbase

Rb. Midden-Nederland 15 november 2023, IT 4436; ECLI:NL:RBMNE:2023:6299 (Eiser tegen Coinbase). Coinbase is een platform waarop consumenten in cryptomunten kunnen handelen. Consumenten moeten hiervoor een account aanmaken en daarbij de gebruiksvoorwaarden van Coinbase te accepteren. Eiser is het slachtoffer geworden van fraude. Hij wilde enige begeleiding bij het investeren in bitcoins en heeft bij zijn zoektocht op het internet zijn contactgegevens achtergelaten op een website. Hierna werd hij gebeld door een adviseur (hierna: A), die eiser een Coinbase account heeft laten aanmaken. Op advies en met behulp van A heeft eiser via Coinbase bitcoins gekocht. In werkelijkheid was A niet oprecht en zijn de bitcoins overgemaakt naar externe wallets van de oplichters. Eiser heeft later telefonisch en per e-mail contact gehad met andere personen, die hem ertoe hebben bewogen grote geldbedragen over te maken. Eiser heeft aangifte gedaan, maar de oplichters zijn niet achterhaald. In deze procedure vordert eiser een verklaring voor recht dat de overeenkomst tussen eiser en Coinbase buitengerechtelijk is vernietigd, dan wel dat Coinbase onrechtmatig heeft gehandeld jegens eiser. De vordering strekt tot terugbetaling van de geleden schade. 

IT 4434

Verwerking van persoonsgegevens: besluiten van autoriteiten zijn juridisch bindend

HvJ EU 16 nov 2023, IT 4434; ECLI:EU:C:2023:874 (Ligue des droits humains ASBL en BA tegen Controleorgaan op de politionele informatie), https://www.itenrecht.nl/artikelen/verwerking-van-persoonsgegevens-besluiten-van-autoriteiten-zijn-juridisch-bindend

HvJEU 16 november 2023, IT 4434; ECLI:EU:C:2023:874 (Ligue des droits humains ASBL en BA tegen Controleorgaan op de politionele informatie). Verzoek om een prejudiciële beslissing betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de bevoegde autoriteiten. BA, een Belgische burger, heeft de Nationale Veiligheidsoverheid verzocht om een veiligheidsattest af te geven voor beroepsdoeleinden. De Nationale Veiligheidsoverheid heeft dit geweigerd, omdat BA heeft deelgenomen aan 10 betogingen. Hierna heeft BA het Controleorgaan verzocht de verantwoordelijken voor de betrokken verwerking van persoonsgegevens te identificeren. Het Controleorgaan heeft BA enkel laten weten dat de nodige verificaties verricht waren. BA is hiertegen in beroep gegaan bij de rechter in eerste aanleg, die zich onbevoegd heeft verklaard. Het hof van beroep van Brussel, dat door de betrokkene en de mensenrechtenorganisatie Ligue des droits humains is aangezocht, vraagt het Hof of lidstaten verplicht zijn om te voorzien in de mogelijkheid dat een betrokkene een besluit van de toezichthoudende autoriteit kan betwisten. 

IT 4433

De minister van Economische Zaken en Klimaat krijgt gelijk over haar wijzigingen voor het Nationaal Frequentieplan

Rechtbank Rotterdam 29 nov 2023, IT 4433; ECLI:NL:RBROT:2023:10986 (Eiseressen tegen ministerie van Economische Zaken en Klimaat), https://www.itenrecht.nl/artikelen/de-minister-van-economische-zaken-en-klimaat-krijgt-gelijk-over-haar-wijzigingen-voor-het-nationaal-frequentieplan

Rb. Rotterdam 29 november 2023, IT&R 4433; ECLI:NL:RBROT:2023:10986 (Eiseressen tegen ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Inmarsat Solutions B.V.) In deze zaak beoordeelt de rechtbank de beroepen van VodafoneZiggo, Odido, KPN (telecomproviders) en Schiphol, Havenbedrijf Rotterdam, ECT, Greenet en Venus&Mercury (lokale gebruikers) tegen de besluiten van de Minister van Economische zaken en Klimaat (hierna: EZK) en Inmarsat Solution B.V. tot wijziging van het Nationaal frequentieplan (NFP). Het EZK heeft plannen om de 3,5 GHz-band aan te passen om de implementatie van snellere 5G-netwerken mogelijk te maken. EZK overweegt een gedeeltelijke vrijmaking van de band tussen 3400 en 3800 MHz voor 5G, ondanks het feit dat eiseressen op dit moment van deze frequenties gebruikmaken.

IT 4435

Europese Commissie lanceert database: inzicht in algemene voorwaarden van digitale diensten

De Europese Commissie heeft vandaag de Digital Services Terms and Conditions Database gelanceerd, met daarin de voorwaarden van digitale diensten, met een focus op online platforms zoals sociale media, app stores of marktplaatsen. Deze database is een initiatief van de Commissie, dat aansluit bij de verschillende transparantievereisten die zijn geïntroduceerd door de Digital Services Act (DSA), waaronder de verplichting voor online platforms om een eenvoudig te begrijpen, in duidelijke taal opgestelde samenvatting van hun voorwaarden te verstrekken, in de talen van de lidstaten waarin ze actief zijn. De Digital Services Terms and Conditions Database zal dienen als een bron voor gebruikers, toezichthouders en belanghebbenden. Toezichthouders kunnen het digitale landschap volgen en juridische naleving van regelgeving beoordelen. Onderzoekers krijgen de mogelijkheid om in real-time inzicht te krijgen in veranderende voorwaarden via de database.

IT 4432

AI en recht: hoe Pinsent Masons omgaat met AI in de juridische sector

Vandaag is het precies een jaar geleden dat de eerste versie van ChatGPT gelanceerd werd - een goed moment om te reflecteren op de impact die dit heeft gehad op de juridische sector. In een interview dat recent is verschenen in het blad 'Data, Cybersecurity & Privacy' bespreken Alastair Morrison (Board member Pinsent Masons) en André Walter (Legal director Pinsent Masons) de potentiële toepassingen van generative AI en de impact hiervan op professionele diensten. Binnen Pinsent Masons wordt er al langer met automatische leertechnieken gewerkt, bijvoorbeeld om grote hoeveelheden gegevens uit documentatie kunnen halen en deze vervolgens te verwerken in contracten. Toch wordt er terughoudend omgegaan met openbare generative AI tools zoals ChatGPT vanwege de privacyverplichtingen die een advocaat heeft. De echte intrige ligt volgens Alastair en André in het observeren van de capaciteiten van generative AI wanneer deze vaardigheden worden gecultiveerd binnen een veilige omgeving - "That’s when things truly become captivating.", aldus Alastair. 

IT 4431

Eiser krijgt inzage in alle video- en audiobestanden en afbeeldingen van gedaagde

Rechtbank 27 nov 2023, IT 4431; ECLI:NL:RBMNE:2023:6293 (Eiser tegen gedaagde), https://www.itenrecht.nl/artikelen/eiser-krijgt-inzage-in-alle-video-en-audiobestanden-en-afbeeldingen-van-gedaagde

Vzr. Rb. Midden-Nederland 27 november 2023, IT&R 4431; ECLI:NL:RBMNE:2023:6293 (eiseres tegen gedaagde). Eiseres, een publiekelijk bekend persoon, en gedaagde hebben in 2018 en 2019 een relatie gehad. Tijdens de relatie met gedaagde heeft eiseres meerdere filmpjes gemaakt waarop te zien is dat zij seksuele handelingen bij zichzelf verricht. Deze filmpjes heeft zij aan gedaagde verstuurd. De relatie is inmiddels verbroken, waardoor eiseres vreest dat gedaagde dit materiaal zal verspreiden. Eiseres vordert in conventie onder andere inzage/afschrift van beslagen bescheiden die verband houden met pornografisch materiaal, gedaagde te verbieden om pornografisch of anderszins belastende materialen waarop of waarin eiseres te zien of te horen is aan derden te verspreiden en gedaagde te verbieden om met betrekking tot eiseres contact op te nemen met roddelpers of juice kanalen. Eiseres heeft een spoedeisend belang. Om de eerste eis te verwezenlijken moet er worden voldaan aan drie eisen: eiseres moet een rechtmatig belang hebben bij inzage of afschrift; het moet gaan om bepaalde bescheiden en er moet een bepaalde rechtsbetrekking zijn.

IT 4430

Hoger beroep over licentievergoeding voor softwarepakket slaagt

Gerechtshof Amsterdam 24 okt 2023, IT 4430; ECLI:NL:GHAMS:2023:2810 (Appellante tegen geïntimeerde), https://www.itenrecht.nl/artikelen/hoger-beroep-over-licentievergoeding-voor-softwarepakket-slaagt

Hof Amsterdam 24 oktober 2023, IT 4430; ECLI:NL:GHAMS:2023:2810 (Appellante tegen geïntimeerde). Geïntimeerde verleent aan appellante supportdiensten voor een door laatstgenoemde gebruikt softwarepakket. Appellanten heeft hierover een aantal jaar de facturen betaald, maar niet die van 2020 en 2021. Deze bedragen omvatten onder andere een licentievergoeding. In eerste aanleg heeft de kantonrechter de vordering tot betaling van de facturen van 2020 en 2021 toegewezen, nu bij de oorspronkelijk overeenkomst door beide partijen is afgesproken dat het softwarepakket ook supportwerkzaamheden bevat waar appellante jaarlijks voor dient te betalen. In hoger beroep stelt appellante dat geïntimeerde bij aanschaf van het softwarepakket de licentievergoeding 'voor eeuwig' heeft afgekocht en dus een eeuwige licentie heeft verkregen op het pakket. Hierdoor zou de licentievergoeding niet betaald hoeven worden. Ze richt drie grieven tegen het oordeel van de kantonrechter. 

IT 4429

Rabobank mocht persoonsgegevens registreren in het IR, EVR en IVR.

Hof 7 nov 2023, IT 4429; ECLI:NL:GHARL:2023:9394 (Rabobank tegen de klant), https://www.itenrecht.nl/artikelen/rabobank-mocht-persoonsgegevens-registreren-in-het-ir-evr-en-ivr

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 november 2023, IT&R 4429; ECLI:NL:GHARL:2023:9394 (Rabobank tegen de klant) In deze zaak heeft de Rabobank de persoonsgegevens van de klant opgenomen in het intern verwijzingsregister (hierna: IVR), het incidentenregister (hierna: IR) en het extern verwijzingsregister (hierna: EVR). Voorts heeft de Rabobank de bankrelatie met de klant opgezegd. De klant heeft in dit kort geding verwijdering van zijn gegevens uit deze registers en herstel van de bankrelatie gevorderd. De voorzieningenrechter heeft deze vorderingen toegewezen. Met dit hoger beroep wil de Rabobank dat de toegewezen vorderingen van de klant alsnog worden afgewezen.

IT 4426

Ingezonden door Hidde Koenraad, Boekx.

Afwijzing beroep tegen eerdere beslissing Board of Appeal EUIPO

HvJ EU 15 nov 2023, IT 4426; T-677/22 (Portal Golf Gestión tegen Augusta National), https://www.itenrecht.nl/artikelen/afwijzing-beroep-tegen-eerdere-beslissing-board-of-appeal-euipo

HvJ EU 15 november 2023, IEF 21779, IT&R 4426, IEFbe 3699; T-677/22 (Portal Golf tegen Augusta National) In de voorgaande zaak was verzoeker het niet eens met de manier waarop de afdeling de reputatie van het oudere merk ‘Masters’ binnen de EU analyseerde. De verzoeker stelde onder andere dat het gebruik niet binnen de EU plaatsvond, omdat het toernooi werd uitgezonden in het VK, terwijl het VK geen deel meer uitmaakt van de EU. De afdeling oordeelde dat alhoewel de ‘thuisbasis’ van het ‘Masters’-toernooi zich in de VS bevindt, het oudere merk een grensoverschrijdende reputatie heeft die zich ook uitstrekt over de EU. Voorts werd door de kamer vastgesteld dat het merk in dit geval ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen van het oudere merk. De kamer stelde hierbij dat hoe groter de reputatie van het oudere merk is, hoe meer belangstelling het publiek zal hebben voor het merk dat wordt geassocieerd met die reputatie. De kamer kwam daarom tot het oordeel dat de oppositie succesvol is op grond van artikel 8 lid 5 van de verordening en op grond van het oudere merk ‘Masters’. In deze zaak vordert Portal Golf Gestión op grond van artikel 263 VWEU nietigverklaring van de beslissing van de EUIPO van 30 augustus 2022 [zie IEF 20952]. In deze bijdrage zal worden ingegaan op de gronden 'reputation of the earlier mark' en 'the lack of an unfair advantage'.