IT 4485
29 februari 2024
Uitspraak

Minister handhaaft terecht afwijzing van S&O-aanvraag

 
IT 4484
28 februari 2024
Uitspraak

Vordering tot verlengen overeenkomst afgewezen

 
IT 4483
28 februari 2024
Uitspraak

Het hof wijst het verzoek tot verwijzing en aanhouding van Volkswagen AG af

 
IT 4485

Minister handhaaft terecht afwijzing van S&O-aanvraag

Overige instanties 20 feb 2024, IT 4485; ECLI:NL:CBB:2024:105 (CQM tegen de minister), https://www.itenrecht.nl/artikelen/minister-handhaaft-terecht-afwijzing-van-s-o-aanvraag

CBb 20 februari 2024, IT&R 4485; ECLI:NL:CBB:2024:105 (CQM tegen de minister) Het CQM heeft voor het project CQM9034 een S&O-verklaring aangevraagd voor de periode januari-december 2022. De RVO vroeg om meer specifieke informatie over technische knelpunten en oplossingen, maar de minister wees de aanvraag af omdat de verstrekte informatie te vaag was.

IT 4484

Vordering tot verlengen overeenkomst afgewezen

Rechtbank 21 feb 2024, IT 4484; ECLI:NL:RBMNE:2024:704 (Eiseres tegen Gedaagde), https://www.itenrecht.nl/artikelen/vordering-tot-verlengen-overeenkomst-afgewezen

Rb. Midden-Nederland 21 februari 2024,IT&R 4484; ECLI:NL:RBMNE:2024:704 (Eiseres tegen Gedaagde) Eiseres is een recruitmentbedrijf. Gedaagde is een moedermaatschappij van een aantal bedrijven in de medische branche. Gedaagde heeft eiseres opdracht gegeven voor het zoeken van nieuwe werknemers.

IT 4483

Het hof wijst het verzoek tot verwijzing en aanhouding van Volkswagen AG af

Hof 20 feb 2024, IT 4483; ECLI:NL:GHARL:2024:1233 (Volkswagen AG tegen Volkswagen Group Diesel Efficiency Stichting), https://www.itenrecht.nl/artikelen/het-hof-wijst-het-verzoek-tot-verwijzing-en-aanhouding-van-volkswagen-ag-af

Hof Arnhem-Leeuwarden 20 februari 2024,IT&R 4483; ECLI:NL:GHARL:2024:1233 (Volkswagen AG tegen Volkswagen Group Diesel Efficiency Stichting) Volkswagen AG is een internationaal opererende autofabrikant die auto’s met de EA 189 dieselmotor heeft geproduceerd. In 2015 werd bekend dat Volkswagen wereldwijd auto's had uitgerust met gemanipuleerde software om de uitstoot tijdens tests te verlagen, inclusief de auto van [persoon X].

IT 4482

Rechtbank wijst vorderingen SDL af in geschil over softwarelicenties

Rechtbank Den Haag 29 nov 2023, IT 4482; ECLI:NL:RBDHA:2023:18749 (SDL tegen de Staat), https://www.itenrecht.nl/artikelen/rechtbank-wijst-vorderingen-sdl-af-in-geschil-over-softwarelicenties

Rb. Den Haag 29 november 2023, IEF 21901, IT 4482; ECLI:NL:RBDHA:2023:18749 (SDL tegen de Staat) De Staat der Nederlanden, meer in het bijzonder het ministerie van Veiligheid en Justitie, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (hierna: de Staat), heeft met het softwarebedrijf SDL Netherlands (hierna: SDL) licentieovereenkomsten gesloten. Hierover is een geschil ontstaan. De overeenkomsten stonden het gebruik van de door SDL ontwikkelde software onder bepaalde voorwaarden toe, en bevatte een fusieclausule. SDL stelt dat deze in 2010 in werking is getreden, waardoor de licentie vanaf dat moment bevroren is geweest. Doordat de Staat de software meer of anders heeft gebruikt dan overeengekomen was, wat zou neerkomen op onrechtmatig handelen en wanprestatie. SDL vordert op basis hiervan een schadevergoeding bestaande uit de licentie-inkomsten die zij mis is gelopen.

IT 4481

Tonen van foto en ter beschikking stellen van camerabeelden geen inbreuk op AVG

Rechtbank 20 dec 2023, IT 4481; ECLI:NL:RBROT:2023:12763 (Eiser tegen Villasa), https://www.itenrecht.nl/artikelen/tonen-van-foto-en-ter-beschikking-stellen-van-camerabeelden-geen-inbreuk-op-avg

Rb. Rotterdam 20 december 2023, IT&R 4481; ECLI:NL:RBROT:2023:12763 (Eiser tegen Villasa) Op 29 januari 2023 heeft eiser, samen met een vriend, een club bezocht. De club wordt geëxploiteerd door Villasa. De aanwezigheid van eiser werd vastgelegd op camerabeelden. Op 30 januari 2023 toonde Villasa een foto van eiser aan zijn werkgever vanwege incidenten op die avond. Zijn werkgever vroeg aan Villasa om de camerabeelden te bekijken, wat werd toegestaan.

IT 4480

Geen onrechtmatige concurrentie door ex-werknemer van Schwa-Medico

Hof 6 feb 2024, IT 4480; ECLI:NL:GHARL:2024:875 (Schwa-Medico tegen Geïntimeerde), https://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-onrechtmatige-concurrentie-door-ex-werknemer-van-schwa-medico

Hof Arnhem-Leeuwarden 6 februari 2024,IEF 21897,IT&R 4480;ECLI:NL:GHARL:2024:875 (Schwa-Medico tegen Geïntimeerde) Tussen partijen heeft lange tijd een arbeidsovereenkomst bestaan. Deze overeenkomst is met wederzijds goedvinden beëindigd. Vervolgens is geïntimeerde bij een concurrent van Schwa-Medico in dienst getreden. Schwa-Medico verwijt geïntimeerde dat hij haar onrechtmatig concurrentie aandoet.

IT 4459

AIPPI - Programma IE Symposium 13 maart 2024 in Zeist

De AIPPI nodigt u graag uit voor het IE Symposium 2024, dat op woensdag 13 maart 2024 wordt gehouden in het Figi Hotel te Zeist.
De programmacommissie heeft weer een interessant programma samengesteld: In de ochtend worden onder meer lessen en ervaringen uit de eerste 9 maanden van het UPC gedeeld door Margot Kokke en Constant van Nispen. Het onderwerp  “Greenwashing en IE” wordt vervolgens uitgediept door Tobias Cohen Jehoram en Jorn Torenbosch spreekt over “De toekomst van het IE-recht: stilte voor de storm?”. In de middag staan drie levendige sessies op het programma met als onderwerpen “Belang van EOB-uitspraken voor de Nederlandse octrooirechtspraak”, “Territorialiteit in het auteursrecht” en “Reparatie in het merken- en modellenrecht”.
Uiteraard zal ook de winnaar van de VIE-prijs 2024 bekend worden gemaakt. 

IT 4479

Uitspraak ingezonden door Alexandra Iedema en Julia van Leeuwen, Versteeg Wigman Sprey advocaten.

Vordering tot inzage van beslagen bescheiden afgewezen wegens fishing expedition

Rechtbank Noord-Holland 13 feb 2024, IT 4479; C/15/346977 KG ZA 23-670 (IVB tegen gedaagde, en FTM en Strop), https://www.itenrecht.nl/artikelen/vordering-tot-inzage-van-beslagen-bescheiden-afgewezen-wegens-fishing-expedition

Vzr. Rb. Noord-Holland 13 februari 2024, IEF 21892, IT 4479; C/15/346977 KG ZA 23-670 (IVB tegen gedaagde, en FTM en Strop) Gedaagde heeft in 2013 een incasso-opdracht gegeven aan IVB, maar vervolgens geweigerd de eindafrekening hiervan aan IVB te betalen. IVB is een procedure gestart om de factuur alsnog betaald te krijgen. Na vonnis in deze zaak is gedaagde tot betaling overgegaan. Hij diende echter ook een klacht in bij de Kamer van Gerechtsdeurwaarders, schreef de directie van IVB en plaatste op meerdere websites onder verschillende namen negatieve reviews over IVB. Strop, een verbonden aan FTM, publiceerde in 2019 een kritisch artikel over de werkwijze van IVB. In 2023 publiceerde FTM nogmaals een artikel over IVB. IVB heeft in een kort geding gevorderd FTM te veroordelen de geluidsfragmenten en telefoongesprekken die zijn opgenomen in kader van het onderzoek voor het artikel uit 2019, maar dit werd afgewezen. Bij beschikking is IVB verlof verleend tot het leggen van bewijsbeslag, met aanstelling van DigiJuris al gerechtelijk bewaarder. Groot & Evers, deurwaarderskantoor, heeft beslag gelegd op de bestanden.

IT 4478

DSA in werking getreden voor alle aanbieders van online diensten en digitale platforms in de EU

Per 17 februari 2024 treedt de Europese Digital Services Act (DSA) voor alle aanbieders van online diensten en digitale platforms in de EU in werking, een regelgeving die van cruciaal belang is voor aanbieders van online diensten. Al eerder trad de verordening in werking voor VLOPs (Very Large Online Platforms). De DSA streeft naar het creëren van een veilige, betrouwbare en voorspelbare online omgeving, waardoor het essentieel is voor aanbieders om zich te vergewissen van de naleving van de voorgeschreven normen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM), als aangewezen toezichthouder, benadrukt de noodzaak voor online bedrijven om hun verantwoordelijkheden onder deze verordening serieus te nemen, niet alleen vanuit een wettelijk oogpunt, maar ook als maatschappelijke verplichting. De DSA is van toepassing op een breed scala aan digitale diensten, waaronder online platforms, zoekmachines, internetproviders, en hostingdiensten. Deze verordening introduceert een gelaagd regime van verplichtingen, waardoor de vereisten kunnen variëren afhankelijk van de specifieke diensten die een entiteit aanbiedt. Centraal staat de plicht om illegale content te bestrijden, transparantie omtrent reclame en de bescherming van minderjarigen te waarborgen.

IT 4477

Prejudiciële beslissing over schadevergoeding ex. artikel 82 AVG

HvJ EU 4 mei 2023, IT 4477; ECLI:EU:C:2023:370 (UI tegen Österreichische Post), https://www.itenrecht.nl/artikelen/prejudiciele-beslissing-over-schadevergoeding-ex-artikel-82-avg

HvJEU 4 mei 2023, IT&R 4477,IEFbe 3717; ECLI:EU:C:2023:370 (UI tegen Österreichische Post) Österreichische Post is een vennootschap die actief is als handelaar in adressen en informatie verzameld over de politieke gezindheid van de Oostenrijkse bevolking. Österreichische Post analyseerde, in het kader van haar werkzaamheden, gegevens van UI en concludeerde dat UI een sterke voorkeur had voor een bepaalde Oostenrijkse politieke partij. UI stelt hierdoor immateriële schade te hebben geleden.